• Username
    Password

Recommended Blog

ภาพจีนโบราณ#11 : "ขี่ม้าท่องภูยามวสันต์" โดย "โจวเฉิน" ศิลปินผู้ถ่อมตัวแห่งราชวงศ์หมิง (porduangporn)

ภาพ “ชุนซานโหยวฉี” เป็นภาพที่บรรยายถึงธรรมเนียมโบราณในการขี่ม้าเดินทางท่ามกลางภูเขาในวสันต์ฤดู ในภาพประกอบด้วยภูสูงผาชันสลับซับซ้อน หอน้อยโดดเด่นอยู่ท่ามกลางหุบผา ดำรงระเบียบอยู่ในความวุ่นวาย

More Recommended


Mblog Tips