• Username
    Password

Recommended Blog

กาลครั้งหนึ่ง บน “รถไฟช้า” ที่เมืองจีน (varitlim)

เทศกาลตรุษจีน สำหรับชาวจีนทั้งมวลก็เหมือนเทศกาลคริสต์มาสของชาวคริสต์ หรือ เทศกาลสงกรานต์ของชาวไทย เพราะเป็นสัญลักษณ์ที่คนในครอบครัวจะได้มาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน ได้เฉลิมฉลอง ได้มอบความห่วงใย ได้มอบความรัก แลกเปลี่ยนความทุกข์-ความสุขแก่กันและกัน

More Recommended


Mblog Tips