preload
Excalibur's Blog!

Posts tagged with งามตา

Aug 21

   นานๆ ผมจะได้มีโอกาสพบกับ พี่ๆ น้องๆ หลานๆ สมัยวิ่งเล่น เล่นขายข้าวแกงด้วยกันมา … โดยศักดิ์แล้ว เธอเหล่านั้นก็คงต้องเป็นหลานผม แต่โดยอายุแล้ว หลานผมเป็นพี่ผมบ้าง เป็นเพื่อนผมบ้าง เป็นน้องผมบ้าง !@#$%^& เวลาเรียกก็เลยเรียกตามอายุแทน เรียกรวมๆ ว่า พี่ๆ น้องๆ หลานๆ ก็แล้วกัน…!! ;-)

   พี่ๆ น้องๆ หลานๆ ของผม ก็โตเป็นสาวกันหมด จากเด็กๆ ขี้มูก ขี้ตา เกรอะกรัง ก็สวยสะพรั่ง กันหมดทุกคน

Tagged with: