preload
Excalibur's Blog!

Posts tagged with จริงอิงสมมติ

Feb 28

   พี่ครับ! ช่วยใส่รองเท้าหน่อยครับ คนขับรถเขาบอกว่าเหม็นกลิ่นเท้า!

   …ผมสะดุ้งอย่างประหลาดใจ เมื่อเด็กรถโดยสาร กรุงเทพฯ – บ้านเกิด เดินมาจากด้านหน้าบอกให้ผมใส่รองเท้า…

   …แม้จะคลางแคลง แต่ผมก็ใส่ถุงเท้า-รองเท้าแต่โดยดี ;-)

Tagged with: