preload
Excalibur's Blog!

Posts tagged with flash back

May 13

…เรื่องความสวยความงาม ก็มักจะคู่กับผู้หญิง เสมอ โดยเฉพาะ…สาวๆ ยุคปัจจุบันนี้ ที่มีสารพัดสารพันครีม ทีทำให้หน้าขาว เดารวมๆ ว่าทำให้สวย!

…ทำให้หญิงสาวหลายๆ คน ดูแลเอาใจใส่ใบหน้าของตนเป็นพิเศษ แต่…บางครั้งมันอาจจะเด่นเกินไป…?

เพราะการที่หน้าขาวสวยเป็นพิเศษ แต่ตัดกับสีผิวที่แขนหรือขา …มันจะดูดำๆ ด่างๆ ยังไงพิกลนะ! (ผมว่า)

…ก็ทำให้ผมนึกตลกๆ … ขำๆ ;-) ขำๆ ในความรักสวย รักงาม!!

เฮ้อ! มันก็เป็นเรื่องของผู้หญิงเขานี่นะ … เราก็คงต้องยอมรับ ;-)

Tagged with: