preload
Excalibur's Blog!

Posts tagged with myfirstbrain

Aug 10

   พูดถึงเว็บไซต์ “ผู้จัดการ” ผมเองอาจจะไม่ได้ซอกแซก หรือทราบว่ามีการแบ่งสันปันส่วน หรือหมวดหมู่อะไรบ้าง การใช้งานหลักๆ ก็คงเป็นติดตามข่าวสาร ทั่วๆ ไป แล้วก็เข้ามาอ่านเรื่องราว ใน Mblog แต่ก็มีหลายๆ ส่วนอยู่เหมือนกัน ที่ผมชอบ และที่เพิ่งเห็นไม่นานนี้ก็คงเป็น myfirstbrain.com ซึ่งผมรู้สึกชื่นชมนะครับ ว่าเป็นอะไรที่มุ่งเน้นที่ฐานความรู้ด้านต่างๆ ซึ่งไม่ใช่ข่าวที่มีอารมณ์ ไม่ใช่ blog ที่มีความเห็น แต่เป็นการนำเสนอข้อมูล ความรู้ ซึ่งเด็กๆ พ่อแม่ ครูอาจารย์ หรือใครก็ตามที่สนใจ ได้รับทราบและเป็นประโยชน์ได้

Tagged with: