;-)

 

 

Continue Reading...

Category: Uncategorized

บริการ:สิทธิ

Continue Reading...

Category: Uncategorized

ต้องตายกันไปข้างนึง!

Continue Reading...

Category: Uncategorized

ฝึก:แซว:ของเล่น

           

Continue Reading...

Category: Uncategorized

ของฝากจากแม่!!

 

Continue Reading...

Category: Uncategorized

ตอบ[D] ไม่มีรางวัล!!

….

Continue Reading...

Category: Uncategorized

H.A.N.D ;-)

      

Continue Reading...

Category: Uncategorized

Friendship

 “……”

Continue Reading...

Category: Uncategorized

โชคดีจัง!!??

                 วันนี้โชคดีค่ะ..โชคดีมีงานเพิ่ม !!??   ต้องช่วยน้องอีกคนเคลียร์งาน (งานของเขา..แต่เราก็เต็มใจช่วย;-)  เลยได้กลับบ้านพร้อมกัน…;-)

 

Continue Reading...

Category: Uncategorized

..ยังไม่ได้เขียน

 

Continue Reading...

Category: Uncategorized