หลักสูตรอสังหาริมทรัพย์

Nov 18

Super Sales สุดยอดนักขายอสังหาริมทรัพย์

Posted in Uncategorized      Comments Off on Super Sales สุดยอดนักขายอสังหาริมทรัพย์

Super Sales สุดยอดนักขายอสังหาริมทรัพย์

เปลี่ยนตัวเองให้เป็นนักขายขั้นเทพ เปลี่ยนแนวคิดการชายจาก

Sales /Counter Sales/ Sales มืออาชีพ

สู่การเป็น Super Sales ด้วยข้อคิดสำคัญในงานขาย

ที่นักขายอสังหาริมทรัพย์อย่างท่าน…พลาดไม่ได้

ทำอย่างไรให้ขายได้มากกว่าปกติ 2-3 เท่าตัว

พร้อมรับมือเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านี้

ลูกค้า Walk น้อย/ Walk ไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย/ Walk แล้วไม่จอง / ข้อโต้แย้งมากมาย

ติดต่อ

http://www.trebs.ac.th/Thai/SUMMARY/training_super-sale.php