หลักสูตรอสังหาริมทรัพย์ http://mblog.manager.co.th/area0001 Just another weblog Mon, 24 Nov 2014 10:52:56 +0000 en-US hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.3.1 สัมมนาการพัฒนาและการบริหารโรงแรม http://mblog.manager.co.th/area0001/2014/11/24/%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3e/ http://mblog.manager.co.th/area0001/2014/11/24/%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3e/#comments Mon, 24 Nov 2014 10:52:33 +0000 http://mblog.manager.co.th/area0001/?p=49 ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโรงแรม วิเคราะทำเลที่ตั้งเหมาะสมกับโรงแรม วิเคราะห์ทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมกับโรงแรมแต่ละประเภทคำนวณจุดคุ้มทุน/ผลตอบแทน ในการทำโรงแรม การออกแบบโรงแรมแต่ละประเภท การประเมิณมูลค่าโรงแรมเพื่อการซื้อขาย ทำการตลาดและการขายให้ประสบความสำเร็จ การสร้างแบนด์และความสำเร็จของการร่วมเชน ศูนย์วิจัยข้อมูลและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (AREA) ร่วมกับโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จัดการสัมมนาแบบเจาะลึกนี้สำหรับท่านที่สนใจจะเริ่มทำธุรกิจโรงแรม ซึ่งจะสอดรับกับการปรับตัวของธุรกิจในบริบทใหม่ของประชาคมอาเซียน ซึ่งจะมีนักลงทุนประเทศเพื่อนบ้านมาลงทุนในไทยมากขึ้น http://www.trebs.ac.th/Thai/SUMMARY/seminar_pro-hotel.php

The post สัมมนาการพัฒนาและการบริหารโรงแรม appeared first on หลักสูตรอสังหาริมทรัพย์.

]]>
ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโรงแรม วิเคราะทำเลที่ตั้งเหมาะสมกับโรงแรม วิเคราะห์ทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมกับโรงแรมแต่ละประเภทคำนวณจุดคุ้มทุน/ผลตอบแทน ในการทำโรงแรม
การออกแบบโรงแรมแต่ละประเภท การประเมิณมูลค่าโรงแรมเพื่อการซื้อขาย
ทำการตลาดและการขายให้ประสบความสำเร็จ
การสร้างแบนด์และความสำเร็จของการร่วมเชน
ศูนย์วิจัยข้อมูลและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (AREA) ร่วมกับโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จัดการสัมมนาแบบเจาะลึกนี้สำหรับท่านที่สนใจจะเริ่มทำธุรกิจโรงแรม ซึ่งจะสอดรับกับการปรับตัวของธุรกิจในบริบทใหม่ของประชาคมอาเซียน ซึ่งจะมีนักลงทุนประเทศเพื่อนบ้านมาลงทุนในไทยมากขึ้น
http://www.trebs.ac.th/Thai/SUMMARY/seminar_pro-hotel.php

The post สัมมนาการพัฒนาและการบริหารโรงแรม appeared first on หลักสูตรอสังหาริมทรัพย์.

]]>
http://mblog.manager.co.th/area0001/2014/11/24/%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3e/feed/ 0
การบริหารเงินลงทุนอสังหาริมทรัพย์ http://mblog.manager.co.th/area0001/2014/11/24/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87e/ http://mblog.manager.co.th/area0001/2014/11/24/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87e/#comments Mon, 24 Nov 2014 10:48:23 +0000 http://mblog.manager.co.th/area0001/?p=45 การบริหารเงินลงทุนอสังหาริมทรัพย์ 16-17 ธันวาคม 2557 แนวทางการระดมทุนในธุรกิจอสังหาฯ พร้อมตัวอย่างการจัดทํา Venture Capital หรือธุรกิจร่วมทุน หรือกองทุนร่วมลงทุน Consortium สัญญากิจการค้าร่วม Joint Venture แกะรอยงบกระแสเงินสด เพื่ออ่านเกมส์การบริหารโครงการอสังหาฯ ของ บมจ. 3-5 บริษัทฯ โดยนักวิเคราะห์การเงินหมวดอสังหาริมทรัพย์ โดย ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล เกณฑ์การวัดจุดคุ้มทุนและความเสี่ยงของการพัฒนาโครงการอสังหาฯ นักพัฒนาอสังหาฯ มืออาชีพด้านการเงินด้วยประสบการณ์มหาชนกว่า 30 ปี โดย อาจารย์มนตรี เหมวิจิตร การนํากิจการเข้าตลาดหลักทรัพย์ การคํานวณความคุ้มค่าของการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน http://www.trebs.ac.th/Thai/SUMMARY/re123.php

The post การบริหารเงินลงทุนอสังหาริมทรัพย์ appeared first on หลักสูตรอสังหาริมทรัพย์.

]]>
การบริหารเงินลงทุนอสังหาริมทรัพย์
16-17 ธันวาคม 2557
แนวทางการระดมทุนในธุรกิจอสังหาฯ พร้อมตัวอย่างการจัดทํา
Venture Capital หรือธุรกิจร่วมทุน หรือกองทุนร่วมลงทุน
Consortium สัญญากิจการค้าร่วม
Joint Venture
แกะรอยงบกระแสเงินสด เพื่ออ่านเกมส์การบริหารโครงการอสังหาฯ
ของ บมจ. 3-5 บริษัทฯ โดยนักวิเคราะห์การเงินหมวดอสังหาริมทรัพย์
โดย ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล
เกณฑ์การวัดจุดคุ้มทุนและความเสี่ยงของการพัฒนาโครงการอสังหาฯ
นักพัฒนาอสังหาฯ มืออาชีพด้านการเงินด้วยประสบการณ์มหาชนกว่า 30 ปี
โดย อาจารย์มนตรี เหมวิจิตร
การนํากิจการเข้าตลาดหลักทรัพย์
การคํานวณความคุ้มค่าของการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
http://www.trebs.ac.th/Thai/SUMMARY/re123.php

The post การบริหารเงินลงทุนอสังหาริมทรัพย์ appeared first on หลักสูตรอสังหาริมทรัพย์.

]]>
http://mblog.manager.co.th/area0001/2014/11/24/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87e/feed/ 0
ดูโรงงานสร้าง-ผลิตชิ้นส่วนบ้านและมหกรรมบ้านประหยัดพลังงาน http://mblog.manager.co.th/area0001/2014/11/24/%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87-%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%aa/ http://mblog.manager.co.th/area0001/2014/11/24/%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87-%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%aa/#comments Mon, 24 Nov 2014 10:43:27 +0000 http://mblog.manager.co.th/area0001/?p=42 ดูโรงงานสร้าง-ผลิตชิ้นส่วนบ้านและมหกรรมบ้านประหยัดพลังงาน http://www.thaiappraisal.org/thai/international/japan-tokyo_inter.php

The post ดูโรงงานสร้าง-ผลิตชิ้นส่วนบ้านและมหกรรมบ้านประหยัดพลังงาน appeared first on หลักสูตรอสังหาริมทรัพย์.

]]>
ดูโรงงานสร้าง-ผลิตชิ้นส่วนบ้านและมหกรรมบ้านประหยัดพลังงาน
http://www.thaiappraisal.org/thai/international/japan-tokyo_inter.php

The post ดูโรงงานสร้าง-ผลิตชิ้นส่วนบ้านและมหกรรมบ้านประหยัดพลังงาน appeared first on หลักสูตรอสังหาริมทรัพย์.

]]>
http://mblog.manager.co.th/area0001/2014/11/24/%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87-%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%aa/feed/ 0
ลงทุนอะพาร์ตเมนต์ http://mblog.manager.co.th/area0001/2014/11/24/%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%95%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c/ http://mblog.manager.co.th/area0001/2014/11/24/%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%95%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c/#comments Mon, 24 Nov 2014 10:37:46 +0000 http://mblog.manager.co.th/area0001/?p=40 ลงทุน “เสือนอนกิน” สมัยใหม่พบกับ แนวทางการพัฒนาและลงทุนธุรกิจอะพาร์ตเมนต์สำหรับปัจจุบันและเพื่ออนาคต หลักในการเลือกทำเลที่ตั้งกฎหมายต่างๆที่ต้องรู้ หลักคำนวณอัตราการลงทุนและผลตอบแทนในปัจจุบันและอื่นๆ อีกมากที่จะทำให้ท่านพร้อมในการลงทุนใน สัมมนาการลงทุนอะพาร์ตเมนต์ http://www.trebs.ac.th/Thai/SUMMARY/seminar_mbuilding.php  

The post ลงทุนอะพาร์ตเมนต์ appeared first on หลักสูตรอสังหาริมทรัพย์.

]]>
ลงทุน “เสือนอนกิน” สมัยใหม่พบกับ แนวทางการพัฒนาและลงทุนธุรกิจอะพาร์ตเมนต์สำหรับปัจจุบันและเพื่ออนาคต หลักในการเลือกทำเลที่ตั้งกฎหมายต่างๆที่ต้องรู้ หลักคำนวณอัตราการลงทุนและผลตอบแทนในปัจจุบันและอื่นๆ อีกมากที่จะทำให้ท่านพร้อมในการลงทุนใน สัมมนาการลงทุนอะพาร์ตเมนต์

http://www.trebs.ac.th/Thai/SUMMARY/seminar_mbuilding.php

 

The post ลงทุนอะพาร์ตเมนต์ appeared first on หลักสูตรอสังหาริมทรัพย์.

]]>
http://mblog.manager.co.th/area0001/2014/11/24/%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%95%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c/feed/ 0
ซื้อที่ดิน เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ http://mblog.manager.co.th/area0001/2014/11/24/%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%aa/ http://mblog.manager.co.th/area0001/2014/11/24/%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%aa/#comments Mon, 24 Nov 2014 10:24:11 +0000 http://mblog.manager.co.th/area0001/?p=34 เจอะลึกการเลือกซื้อที่ดิน เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง การเจรจาต่อรองกับ (กลุ่ม) เจ้าของที่ดิน และการจัดซื้อที่มีประสิทธิผล ที่นี่ที่เดียวที่ท่านจะได้ มาฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของ ‘จอมยุทธ’ / ‘กูรู’ วิสาหกิจพัฒนาที่ดินชั้นนำของประเทศไทย ที่มาเผยเคล็ดลับและกลยุทธ์การจัดซื้อที่ดินเพื่อการพัฒนาโครงการอสังหาริม ทรัพย์ประเภทต่างๆ พร้อมกรณีศึกษาที่น่าสนใจเพื่อความสำเร็จ ป้องก้นความผิดพลาดในการจัดซื้อ http://www.trebs.ac.th/Thai/SUMMARY/seminar_take-lands.php

The post ซื้อที่ดิน เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ appeared first on หลักสูตรอสังหาริมทรัพย์.

]]>
เจอะลึกการเลือกซื้อที่ดิน เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง การเจรจาต่อรองกับ (กลุ่ม) เจ้าของที่ดิน และการจัดซื้อที่มีประสิทธิผล
ที่นี่ที่เดียวที่ท่านจะได้ มาฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของ ‘จอมยุทธ’ / ‘กูรู’ วิสาหกิจพัฒนาที่ดินชั้นนำของประเทศไทย ที่มาเผยเคล็ดลับและกลยุทธ์การจัดซื้อที่ดินเพื่อการพัฒนาโครงการอสังหาริม ทรัพย์ประเภทต่างๆ พร้อมกรณีศึกษาที่น่าสนใจเพื่อความสำเร็จ ป้องก้นความผิดพลาดในการจัดซื้อ
http://www.trebs.ac.th/Thai/SUMMARY/seminar_take-lands.php
ซื้อที่ดิน

The post ซื้อที่ดิน เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ appeared first on หลักสูตรอสังหาริมทรัพย์.

]]>
http://mblog.manager.co.th/area0001/2014/11/24/%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%aa/feed/ 0
Super Sales สุดยอดนักขายอสังหาริมทรัพย์ http://mblog.manager.co.th/area0001/2014/11/18/super-sales-%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b9%8c/ http://mblog.manager.co.th/area0001/2014/11/18/super-sales-%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b9%8c/#comments Tue, 18 Nov 2014 10:23:33 +0000 http://mblog.manager.co.th/area0001/?p=23 Super Sales สุดยอดนักขายอสังหาริมทรัพย์ เปลี่ยนตัวเองให้เป็นนักขายขั้นเทพ เปลี่ยนแนวคิดการชายจาก Sales /Counter Sales/ Sales มืออาชีพ สู่การเป็น Super Sales ด้วยข้อคิดสำคัญในงานขาย ที่นักขายอสังหาริมทรัพย์อย่างท่าน…พลาดไม่ได้ ทำอย่างไรให้ขายได้มากกว่าปกติ 2-3 เท่าตัว พร้อมรับมือเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านี้ ลูกค้า Walk น้อย/ Walk ไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย/ Walk แล้วไม่จอง / ข้อโต้แย้งมากมาย ติดต่อ http://www.trebs.ac.th/Thai/SUMMARY/training_super-sale.php

The post Super Sales สุดยอดนักขายอสังหาริมทรัพย์ appeared first on หลักสูตรอสังหาริมทรัพย์.

]]>
Super Sales สุดยอดนักขายอสังหาริมทรัพย์

เปลี่ยนตัวเองให้เป็นนักขายขั้นเทพ เปลี่ยนแนวคิดการชายจาก

Sales /Counter Sales/ Sales มืออาชีพ

สู่การเป็น Super Sales ด้วยข้อคิดสำคัญในงานขาย

ที่นักขายอสังหาริมทรัพย์อย่างท่าน…พลาดไม่ได้

ทำอย่างไรให้ขายได้มากกว่าปกติ 2-3 เท่าตัว

พร้อมรับมือเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านี้

ลูกค้า Walk น้อย/ Walk ไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย/ Walk แล้วไม่จอง / ข้อโต้แย้งมากมาย

ติดต่อ

http://www.trebs.ac.th/Thai/SUMMARY/training_super-sale.php

The post Super Sales สุดยอดนักขายอสังหาริมทรัพย์ appeared first on หลักสูตรอสังหาริมทรัพย์.

]]>
http://mblog.manager.co.th/area0001/2014/11/18/super-sales-%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b9%8c/feed/ 0
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ http://mblog.manager.co.th/area0001/2014/11/18/%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b9%8c/ http://mblog.manager.co.th/area0001/2014/11/18/%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b9%8c/#comments Tue, 18 Nov 2014 10:20:50 +0000 http://mblog.manager.co.th/area0001/?p=21 นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่ใช่ใครก็เป็นได้ถ้าไม่ได้เรียน หลักสูตร ถ้าท่านสนใจจะเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ ท่านควรจะเรียนหลักสูตรนี้เป็นอย่างยิ่ง เป็นหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และในหลักสูตรนายหน้า นี้เป็นการเรียนแบบเข้มข้น สำหรับผู้ที่เป็นผู้บริหารองค์การนายหน้าโดยเฉพาะ  การเข้าอบรมนายหน้า หลักสูตรนี้จะช่วยยกระดับความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ไปสู้สากล รายละเอียดหลักสูตร 1. การตลาด-กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (30 ชั่วโมง) 2. การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ขั้นพื้นฐาน (30 ชั่วโมง) 3. งานภาคสนามที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ (18 ชั่วโมง) 4. การบริหารการขายและองค์กรนายหน้าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (30 ชั่วโมง) 5. โครงการ (24ชั่วโมง) 6. การสัมมนาเกี่ยวกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (ใช้เวลาเรียน 24ชั่วโมง) http://www.trebs.ac.th/Thai/SUMMARY/re181.php  

The post นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ appeared first on หลักสูตรอสังหาริมทรัพย์.

]]>
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์

ไม่ใช่ใครก็เป็นได้ถ้าไม่ได้เรียน

หลักสูตร

ถ้าท่านสนใจจะเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ ท่านควรจะเรียนหลักสูตรนี้เป็นอย่างยิ่ง

เป็นหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และในหลักสูตรนายหน้า นี้เป็นการเรียนแบบเข้มข้น

สำหรับผู้ที่เป็นผู้บริหารองค์การนายหน้าโดยเฉพาะ  การเข้าอบรมนายหน้า

หลักสูตรนี้จะช่วยยกระดับความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ไปสู้สากล

รายละเอียดหลักสูตร

1. การตลาด-กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (30 ชั่วโมง)

2. การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ขั้นพื้นฐาน (30 ชั่วโมง)

3. งานภาคสนามที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ (18 ชั่วโมง)

4. การบริหารการขายและองค์กรนายหน้าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (30 ชั่วโมง)

5. โครงการ (24ชั่วโมง)

6. การสัมมนาเกี่ยวกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (ใช้เวลาเรียน 24ชั่วโมง)

http://www.trebs.ac.th/Thai/SUMMARY/re181.php

 

The post นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ appeared first on หลักสูตรอสังหาริมทรัพย์.

]]>
http://mblog.manager.co.th/area0001/2014/11/18/%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b9%8c/feed/ 0
รวมข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ ผังเมือง http://mblog.manager.co.th/area0001/2014/11/18/%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%8e%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%97e/ http://mblog.manager.co.th/area0001/2014/11/18/%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%8e%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%97e/#comments Tue, 18 Nov 2014 10:13:09 +0000 http://mblog.manager.co.th/area0001/?p=17 รวมข้อกฎหมาย อสังหาริมทรัพย์  สำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกแขนงในวงการอสังหาฯ  ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของทรัพย์สิน สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำเป็นต้องมีความรู้อย่างครบถ้วนในเรื่องข้อ กำหนดและกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้อง กับที่ดินและมีผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าทรัพย์สิน (อาคาร-ที่ดิน) เพราะข้อ จำกัดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เกิดจากข้อ กำหนดกฎหมายต่าง ๆ รวมข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ผลกระทบต่อที่ดิน ตรวจสอบกฎเกณฑ์ ข้อปัญหาที่ดิน ก่อนลงมือทำอสังหาริมทรัพย์ สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ กับมาตรการกฎหมายในปัจจุบัน กฎหมายควบคุมการใช้ที่ดิน กฎหมายอาคาร กฎหมายที่ดินเอกสารสิทธิ์  การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ กฎหมายเกี่ยวกับสัญญากฎหมายสิ่งแวดล้อมกับ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน กฎหมายการบริหารทรัพย์สิน การควบคุมอาคารของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่ดินของหน่วยงานพิเศษ การทำนิติกรรมและการค้าที่ดิน ผังเมืองและกฎระเบียบเกี่ยวกับการก่อสร้างที่มีผลกระทบต่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ความรู้เกี่ยวกับการวางผังเมือง ข้อกำหนดการใช้ที่ดิน / ระยะรุ่น ข้อกำหนด/ข้อห้ามในการก่อสร้างอาคารตามกฎหมายอื่นของหน่วยงานต่างๆ ประสบการณ์และข้อคิดของนักพัฒนาที่ ดินต่อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ ครบถ้วนเรื่องข้อกำหนดและกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับที่ดินและมีผลกระทบโดย ตรงต่อมูลค่าทรัพย์สิน (อาคาร-ที่ดิน) เพราะข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่เกิดจากข้อกำหนดกฎหมายต่างๆ   โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย 10 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 022953905 […]

The post รวมข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ ผังเมือง appeared first on หลักสูตรอสังหาริมทรัพย์.

]]>
รวมข้อกฎหมาย อสังหาริมทรัพย์ 

สำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกแขนงในวงการอสังหาฯ  ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของทรัพย์สิน สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ

และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำเป็นต้องมีความรู้อย่างครบถ้วนในเรื่องข้อ กำหนดและกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้อง

กับที่ดินและมีผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าทรัพย์สิน (อาคาร-ที่ดิน) เพราะข้อ จำกัดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เกิดจากข้อ

กำหนดกฎหมายต่าง ๆ

รวมข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ผลกระทบต่อที่ดิน ตรวจสอบกฎเกณฑ์

ข้อปัญหาที่ดิน ก่อนลงมือทำอสังหาริมทรัพย์ สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์

กับมาตรการกฎหมายในปัจจุบัน กฎหมายควบคุมการใช้ที่ดิน กฎหมายอาคาร

กฎหมายที่ดินเอกสารสิทธิ์  การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

กฎหมายเกี่ยวกับสัญญากฎหมายสิ่งแวดล้อมกับ

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน

กฎหมายการบริหารทรัพย์สิน

การควบคุมอาคารของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่ดินของหน่วยงานพิเศษ

การทำนิติกรรมและการค้าที่ดิน

ผังเมืองและกฎระเบียบเกี่ยวกับการก่อสร้างที่มีผลกระทบต่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์

ความรู้เกี่ยวกับการวางผังเมือง ข้อกำหนดการใช้ที่ดิน / ระยะรุ่น

ข้อกำหนด/ข้อห้ามในการก่อสร้างอาคารตามกฎหมายอื่นของหน่วยงานต่างๆ ประสบการณ์และข้อคิดของนักพัฒนาที่

ดินต่อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ ครบถ้วนเรื่องข้อกำหนดและกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับที่ดินและมีผลกระทบโดย

ตรงต่อมูลค่าทรัพย์สิน (อาคาร-ที่ดิน) เพราะข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่เกิดจากข้อกำหนดกฎหมายต่างๆ

 

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

10 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทร. 022953905 ต่อ 102

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

http://www.trebs.ac.th/Thai/SUMMARY/re100.php

The post รวมข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ ผังเมือง appeared first on หลักสูตรอสังหาริมทรัพย์.

]]>
http://mblog.manager.co.th/area0001/2014/11/18/%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%8e%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%97e/feed/ 0
สัมมนาวิเคราะห์การลงทุนอะพาร์ตเมนต์ http://mblog.manager.co.th/area0001/2014/11/18/%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8e/ http://mblog.manager.co.th/area0001/2014/11/18/%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8e/#comments Tue, 18 Nov 2014 10:04:11 +0000 http://mblog.manager.co.th/area0001/?p=12 สัมมนาวิเคราะห์การลงทุนอะพาร์ตเมนต์ แนวทางการพัฒนาและลงทุนธุรกิจอะพาร์ตเมนต์ การสร้างหอพัก การเลือกทำเลที่ตั้งและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อัตตราการลงทุนและผลตอบแทนในปัจจุบัน แนวทางเทคโอเวอร์: การเลือกซื้อหอพัก-อะพาร์ตเม้นต์ หรือห้องชุดในโครงการอาคารชุดเพื่อการปล่อยเช่า การคำนวณความคุ้มทุนในการพัฒนาอะพาร์ตเม้นต์ แนวทางการพัฒนาหอพัก-อะพาร์ตเม้นต์: การเลือกทำเลที่ตั้ง การประมาณ การพื้นที่ก่อสร้างเบื้องต้นการสำรวจตลาดอะพาร์ตเม้นต์ การตั้งราคาค่าเช่าห้อง การคำนวณทางการเงินเบื้องต้น เพื่อการวางแผนการพัฒนา กฎหมายที่เกี่ยวข้องดับหอพัก-อะพาร์ตเม้นต์ ข้อคิดการลงทุนในธุรกิจหอพัก-อะพาร์ตเม้นต์ใน กทม. และเขตเมืองภูมิภาค: จากประสบการณ์จริงในด้านต่างๆ อัตราผลตอบแทนในธุรกิจหอพัก-อะพาร์ตเม้นต์ ติดต่อเรา: โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย http://www.trebs.ac.th/Thai/SUMMARY/seminar_mbuilding.php

The post สัมมนาวิเคราะห์การลงทุนอะพาร์ตเมนต์ appeared first on หลักสูตรอสังหาริมทรัพย์.

]]>
สัมมนาวิเคราะห์การลงทุนอะพาร์ตเมนต์

แนวทางการพัฒนาและลงทุนธุรกิจอะพาร์ตเมนต์ การสร้างหอพัก การเลือกทำเลที่ตั้งและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

อัตตราการลงทุนและผลตอบแทนในปัจจุบัน

  • แนวทางเทคโอเวอร์: การเลือกซื้อหอพัก-อะพาร์ตเม้นต์ หรือห้องชุดในโครงการอาคารชุดเพื่อการปล่อยเช่า
  • การคำนวณความคุ้มทุนในการพัฒนาอะพาร์ตเม้นต์
  • แนวทางการพัฒนาหอพัก-อะพาร์ตเม้นต์: การเลือกทำเลที่ตั้ง การประมาณ การพื้นที่ก่อสร้างเบื้องต้นการสำรวจตลาดอะพาร์ตเม้นต์ การตั้งราคาค่าเช่าห้อง การคำนวณทางการเงินเบื้องต้น เพื่อการวางแผนการพัฒนา
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้องดับหอพัก-อะพาร์ตเม้นต์
  • ข้อคิดการลงทุนในธุรกิจหอพัก-อะพาร์ตเม้นต์ใน กทม. และเขตเมืองภูมิภาค: จากประสบการณ์จริงในด้านต่างๆ
  • อัตราผลตอบแทนในธุรกิจหอพัก-อะพาร์ตเม้นต์

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

http://www.trebs.ac.th/Thai/SUMMARY/seminar_mbuilding.php

The post สัมมนาวิเคราะห์การลงทุนอะพาร์ตเมนต์ appeared first on หลักสูตรอสังหาริมทรัพย์.

]]>
http://mblog.manager.co.th/area0001/2014/11/18/%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8e/feed/ 0
การบริหารงานก่อสร้าง แนวราบและแนวดิ่ง http://mblog.manager.co.th/area0001/2014/11/18/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87-%e0%b9%81%e0%b8%99/ http://mblog.manager.co.th/area0001/2014/11/18/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87-%e0%b9%81%e0%b8%99/#comments Tue, 18 Nov 2014 09:58:05 +0000 http://mblog.manager.co.th/area0001/?p=8 การบริหารงานก่อสร้าง แนวราบและแนวดิ่ง ลดต้นทุนและเวลา ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ งานก่อสร้างถือเป็น  ต้นทุนที่มีสัดส่วนสูง ในการพัฒนาโครงการที่ต้องให้ความสำคัญ !!! ควบคุมเวลา…ควบคุมงบประมาณ…ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกันในการจ่ายเงินค่าก่อสร้างแต่ละงวด องค์รวมของงานก่อสร้างโครงการ กระบวนการก่อสร้าง ระบบงานก่อสร้าง สัดส่วนงานก่อสร้าง และวิธีการกำหนดงวดงานก่อสร้าง การคำนวณต้นทุนค่าก่อสร้าง ปริมาณงานก่อสร้าง และราคาค่าก่อสร้างของงานในแต่ละส่วน การประกวดราคา และการทำสัญญาการก่อสร้าง ประเภทของสัญญา องค์ประกอบของสัญญา ตัวอย่างสัญญา ข้อพึงระวังในสัญญา การบริหารงบประมาณ การควบคุมราคา-เวลา และการรายงานผล การประเมินผล และการตรวจงวดงานก่อสร้าง การพิจารณาจ่ายเงินงวด การก่อสร้างของสถาบันการเงิน ติดต่อ http://www.trebs.ac.th/Thai/SUMMARY/re171.php

The post การบริหารงานก่อสร้าง แนวราบและแนวดิ่ง appeared first on หลักสูตรอสังหาริมทรัพย์.

]]>
การบริหารงานก่อสร้าง แนวราบและแนวดิ่ง

ลดต้นทุนและเวลา ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

งานก่อสร้างถือเป็น  ต้นทุนที่มีสัดส่วนสูง ในการพัฒนาโครงการที่ต้องให้ความสำคัญ !!!

ควบคุมเวลา…ควบคุมงบประมาณ…ควบคุมการก่อสร้าง

เพื่อให้สอดคล้องกันในการจ่ายเงินค่าก่อสร้างแต่ละงวด

องค์รวมของงานก่อสร้างโครงการ กระบวนการก่อสร้าง ระบบงานก่อสร้าง

สัดส่วนงานก่อสร้าง และวิธีการกำหนดงวดงานก่อสร้าง

การคำนวณต้นทุนค่าก่อสร้าง ปริมาณงานก่อสร้าง

และราคาค่าก่อสร้างของงานในแต่ละส่วน

การประกวดราคา และการทำสัญญาการก่อสร้าง

ประเภทของสัญญา องค์ประกอบของสัญญา

ตัวอย่างสัญญา

ข้อพึงระวังในสัญญา

การบริหารงบประมาณ

การควบคุมราคา-เวลา

และการรายงานผล

การประเมินผล

และการตรวจงวดงานก่อสร้าง

การพิจารณาจ่ายเงินงวด

การก่อสร้างของสถาบันการเงิน

ติดต่อ

http://www.trebs.ac.th/Thai/SUMMARY/re171.php

The post การบริหารงานก่อสร้าง แนวราบและแนวดิ่ง appeared first on หลักสูตรอสังหาริมทรัพย์.

]]>
http://mblog.manager.co.th/area0001/2014/11/18/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87-%e0%b9%81%e0%b8%99/feed/ 0