ประเมินที่ดิน

November, 2014 Archive

Nov 28

ประเมินที่ดิน คุณพร้อมเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกันหรือยัง

Posted in Uncategorized       Comments Off on ประเมินที่ดิน คุณพร้อมเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกันหรือยัง

ประเมินที่ดิน คุณพร้อมเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกันหรือยัง เมื่อเร็ว ๆ นี้ คสช. สนใจจะจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีมรดก หลายคนตกใจกันใหญ่ เพราะกลัวต้องแบกรับภาระ กลัวต้องเสียภาษีให้นักการเมืองโกง อ้อ ไม่มีนักการเมืองแล้วนี่ (ฮา) แต่ก็กลัวข้าราชการเอาไปโกงกันแทนการพัฒนาประเทศเป็นต้น บางคนถึงขนาดโทรศัพท์มาปรึกษาว่าจะรีบโอนให้ลูกไปก่อนเลยดีไหม ข้อนี้ไม่ต้องห่วงนะครับภาษีมรดก คงไม่เกิดขึ้นแน่ๆ ตราบเท่าที่ผู้มีอำนาจ (บาตรใหญ่) ยังถือครองที่ดินกันมหาศาล แต่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คงต้องมีเพราะเป็นภาษีสากล ฝรั่งเรียก Property Tax คือเก็บสำหรับสมบัติใดๆ ที่เรามีอยู่ เช่น รถ เรือ บ้านและที่ดินเพื่อนำมาพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น ของไทยเรามีภาษีโรงเรียน และภาษีที่ดิน ซึ่งล้าสมัยและไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง เราจึงต้องมีระบบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเวลาไม่ช้าไม่นานนี้ ผมคิดว่ายังมีประชาชนจำนวนมากที่ยังไม่เข้าใจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และไม่ว่าภาษีอะไร หลายคนก็อาจส่ายหัวไว้ก่อน เพราะไม่มีใครอยากจะเสีย เพราะคิดว่าจะเป็นการสูญเปล่า และยังอาจถูกนำไปใช้อย่างทุจริตอีกต่างหาก แต่ผมขอยืนยันว่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนี้ ดีจริง ๆ มีแต่ได้กับได้ และที่สำคัญเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ไม่เป็นโทษแก่ใครเลย ผมจึงอยากขอให้ทุกฝ่ายทั้งเจ้าที่ดินรายใหญ่ หรือคน (อยาก) จนที่ ‘มีทองเท่าหนวดกุ้ง แต่นอนสะดุ้งจนเรือนไหว’ มาทำความใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเสียใหม่ แล้วท่านจะรักภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง! […]

Read the rest of this entry »

Nov 28

ประเมินที่ดิน 2557

Posted in Uncategorized       Comments Off on ประเมินที่ดิน 2557

การเรียนรู้จากอดีตย่อมสามารถนำไปรับใช้ปัจจุบันและโดยเฉพาะอนาคตที่จะ ไม่หลงตกสู่วัฏจักรอสังหาริมทรัพย์ที่ว่าด้วยการ “เฟื่อง” “ฝ่อ” “ฟุบ” และ “ฟื้น” ดร.โสภณ พรโชคชัย จึงนำความจริงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดิน พ.ศ.2528-2557 การเปลี่ยนแปลงราคาที่ดิน พ.ศ.2528-2557 ในช่วง พ.ศ.2528 ถึง 2557 มีการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินที่น่าสนใจเป็นอย่างมากในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล โดยศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้รวบรวมไว้ โดยจะสังเกตได้ว่า ราคาที่ดินเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงปี 2528-2534 และชะลอตัวในช่วง พศ.2535-2539 หลังจากนั้นราคาที่ดินก็ตกต่ำลงในช่วงปี 2540-2542 และกลับฟื้นตัวอีกในช่วงปี 2543-2548 จากนั้นก็ชะลอตัวลง จนมาฟื้นตัวอีกครั้งในปี 2553 ต่อเนื่องถึงปี 2556 และคาดว่าจะชะลอตัวชัดเจนในปี 2557 ภาพที่ 1: การเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528-2556 ที่มา: ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส           ผลการศึกษาในปี 2556 พบว่า แปลงที่ดินที่มีราคาตลาดสูงสุดคือบริเวณสยามพารากอน บริเวณสยามสแควร์ […]

Read the rest of this entry »

Nov 28

ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเมินที่ดิน

Posted in Uncategorized       Comments Off on ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเมินที่ดิน

 ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเมินที่ดิน เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2554 ผม ได้รับเชิญจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ให้ไปอภิปรายในงานสัมมนาวิชาการเวทีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (FPO Forum) ภายใต้โครงการขยายบทบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสู่ภูมิภาค ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท รีเจนท์ บีช ชะอำ เพชรบุรี ร่างกฎหมายดังกล่าวกำหนดให้มีอัตราการจัดเก็บคือ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย โดยไม่ประกอบการในเชิงพาณิชย์ จัดเก็บภาษีไม่เกิน 0.1% ของฐานภาษี อัตราภาษีสำหรับอสังหาริมทรัพย์เกษตรกรรม จัดเก็บไม่เกิน 0.05% นอกนั้นจัดเก็บไม่เกิน 0.5% อย่างไรก็ตามในร่างดังกล่าวให้มีการยกเว้น คือ ให้ยกเว้นแก่ที่อยู่อาศัยที่มีพื้นที่ไม่เกิน 50 ตารางวาทั้งหลายและมีมูลค่าไม่เกิน 1 ล้านบาทในพื้นที่หรืออาจมากน้อยกว่านี้ตามแต่ละพื้นที่ ยิ่งกว่านั้นหากทรัพย์สินเกิดความเสียหายยังมีข้อยกเว้นด้วย เป็นต้น ส่วนทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นภาษี ได้แก่ พระราชวัง ทรัพย์สินของรัฐที่ใช้ในกิจการของรัฐหรือสาธารณะ ทรัพย์สินที่เป็นศาสนสมบัติ นอกจากนี้ยังจะมีการออกพระราชกฤษฎีกายกเว้นภาษีให้กับผู้มีรายได้น้อย เกษตรกรรายย่อยที่ทรัพย์สินมีมูลค่าต่ำกว่าที่กำหนด ภาษีนี้มีภาระต่ำมาก ยกตัวอย่างเช่น คน ๆ หนึ่งมีบ้านราคา 1 ล้านบาท เสียภาษี […]

Read the rest of this entry »

Nov 18

ประเมิณที่ดินราคาที่แพงที่สุดเท่าไหร่กันแน่

Posted in Uncategorized       Comments Off on ประเมิณที่ดินราคาที่แพงที่สุดเท่าไหร่กันแน่

ตามที่มีข่าวว่าราคาที่ดินที่แพงที่สุดมีราคา 1.9 ล้านบาทต่อตารางวาดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ซึ่งสำรวจราคาที่ดินต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 ขอเสนอข้อมูลที่ต่อเนื่องตลอด 20 ปี เพื่อความกระจ่างดังนี้: ราคาที่ดินที่มีขายสูงถึง 1.9 ล้านบาทนั้น ตามสถิติการซื้อขายล่าสุดมีซื้อถึง 1.7 ล้านบาทต่อตารางวาโดยบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง เพื่อนำไปพัฒนาเป็นอาคารชุดพักอาศัย อย่างไรก็ตามราคาที่มีการประกาศขายมีสูงถึง 2.0 ล้านบาทหรือมากกว่านี้ต่อตารางวาด้วยซ้ำไป  อย่างไรก็ตามราคาสูงสุดที่ควรจะเป็นตามมูลค่าตลาดหรือศักยภาพที่นำไปใช้ประกอบการในเชิงพาณิชย์นั้น ควรเป็นราคาประมาณ 1.7 ล้านบาทต่อตารางวา ณ บริเวณรอบๆ รถไฟฟ้าสยามสแควร์ เพลินจิต และชิดลม ส่วนบริเวณรอบสถานีรถไฟฟ้านานา อโศก ยังลดหลั่นลงมา ไม่ถึง 1.7 ล้านบาทต่อตารางวา ฐานในการคำนวณมูลค่าที่ควรจะเป็นพิจารณาจากการประกอบการเป็นศูนย์การค้าที่สามารถเช่าได้ในราคาประมาณ 3,500 – 5,000 บาท ซึ่งน่าจะเป็นการพัฒนาที่สะท้อนถึงมูลค่าที่ดินที่ประมาณ 1.7 ล้านบาทต่อตารางวา หากซื้อที่ดินในราคานี้ไปพัฒนาเป็นอาคารชุดพักอาศัย ก็น่าจะต้องขายในราคามากกว่า 220,000 บาทต่อตารางเมตร อย่างไรก็ตามในปัจจุบันในเขตกรุงเทพมหานครมีอาคารชุดพักอาศัยที่ขาย […]

Read the rest of this entry »

Nov 18

Welcome to mblog Sites. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!

Read the rest of this entry »