อรุณสุข @ สุโขทัย

ถึงสายลมหยุดพัดหรือผัดผ่อน มิอาจถอนไมตรีที่ทอดถึง.

Posts tagged with ความเศร้า

พรากขวัญ

February17

 

 

by posted under Uncategorized | tagged under  |  50 Comments »