อรุณสุข @ สุโขทัย

ถึงสายลมหยุดพัดหรือผัดผ่อน มิอาจถอนไมตรีที่ทอดถึง.

Posts tagged with สุโขทัย

พาไปแอ่ว..สุโขทัย..บ้านอรุณสุข

November18

 

by posted under กลอน | tagged under  |  13 Comments »