อรุณสุข @ สุโขทัย

ถึงสายลมหยุดพัดหรือผัดผ่อน มิอาจถอนไมตรีที่ทอดถึง.

Posts tagged with อธิษฐาน

อธิษฐานรัก

December23

 

 

เมื่อยามรักเริงรื่นก็ชื่นสม 

เมื่อยามตรมแรมราถึงคราหมอง

ยากจะหนีห่างสิ้นถวิลครอง

ฤๅครรลองกรรมสร้างให้ร้างรวน

by posted under Uncategorized | tagged under ,  |  93 Comments »