อรุณสุข @ สุโขทัย

ถึงสายลมหยุดพัดหรือผัดผ่อน มิอาจถอนไมตรีที่ทอดถึง.

Posts tagged with อนิจจัง

อนิจจตา..ธรรมดาแห่งชีวิต

November22

 

 

 

by posted under Uncategorized | tagged under ,  |  50 Comments »