อรุณสุข @ สุโขทัย

ถึงสายลมหยุดพัดหรือผัดผ่อน มิอาจถอนไมตรีที่ทอดถึง.

Posts tagged with เขาใหญ่

นิราศเขาใหญ่

January31

 

by posted under Uncategorized | tagged under  |  50 Comments »