อรุณสุข @ สุโขทัย

ถึงสายลมหยุดพัดหรือผัดผ่อน มิอาจถอนไมตรีที่ทอดถึง.

Posts tagged with เทิดพระเกียรติ

๘๑ พรรษา มหาราชาศิรวาท

December4

 

by posted under Uncategorized | tagged under  |  36 Comments »