…a t h e n a z

.. . The society that loses its grip on the past is in danger, for it produces men who know nothing but the present, and who are not aware that life had been, and could be, different from what it is.

คืนอันศักดิ์สิทธิ์และความหวัง : O Holy Night

December23

 

 

 

 

.

 

 

O holy night! The stars are brightly shining, 

 

 

It is the night of our dear Saviour’s birth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ม่ ว่ า ท้ อ ง ฟ้ า    ที่พวกเขามองเห็นเบื้องบน ..  จะเกลื่อนไปด้วยดวงดาว

 

หรือมีประกายแห่งแสงจันทร์รำไร ลอดเมฆหนา

 

ฝ่าเกล็ดหิมะของคืนหนาวเหน็บ หรือจะเป็นคืนอันมืดมิดทีโรยด้วยเกล็ดขาวเกลื่อนฟ้า

 

ก็  ต  า  ม  ที   . .

 

 

 

 

 

คืนศักดิ์สิทธิ์ อันเปี่ยมด้วยบรรยากาศของความรัก และความศรัทธา ยังเป็นคืนและวันแห่งความหวังและการรอคอย

 

ในสิ่งงดงามที่จะมีมาใหม่เสมอ  ..  แม้เวลาจะผ่านไปยาวนานเพียงใด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับบางคน ฤดูเหน็บหนาว .. ยาวนาน ทรมาน และเงียบเหงา ยังมีการรอคอยของคืน

” ค ริ ต์ ม า ส อี ฟ ”

 

 ที่จุดประกายให้การรอคอย ความสุข แสงสว่าง เกล็ดหิมะ และน้ำค้างแข็ง แม้จะเป็นการรอคอยที่ยาวนานเพียงไร

 

ให้เปี่ยมด้วยความหวัง เหมือนจับฝันปลายฟ้าใส่ดวงใจน้อยของเด็ก ผู้ชรา และผู้คนที่เหนื่อยล้าบนโลกใบนี้

 

เ มื่ อ วั น นั้ น  . .  ไ ด้ เ วี ย น ม า บ ร ร จ บ ค ร บ อี ก ร อ บ . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วงใจหลายดวง ที่ชุกตัวอยู่ในบ้านเล็กแสนไกล กระท่อมในชนบท บ้านชายไร่ ท้ายทุ่ง

กระท่อมเล็กในป่า

 

แม้กระทั่งเพิงสลัมที่ซุกชีวิต  ไม่เว้นแม้บ้านใหญ่เล็กและอัครสถานของมหาเศรษฐี ฯลฯ  บนดาวเคราะห์สีฟ้าใบนี้ …

 

บนฐานที่ตั้งของความหวัง ความสุข ไออุ่นที่รอการกลับมาของผู้เป็นที่รักในครอบครัวของพวกเขา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คืนแห่งการเริ่มต้นของเทศกาลคริสต์มาส เริ่มจากคืนวันที่ ๒๔ ธันวาคม เป็นต้นไป

(Christmas Eve หรือ Christmas Evening)

 

ตามบ้านเรือน ตกแต่งต้นคริสต์มาสอย่างสนุกสนาน งดงามตามอัตภาพ  

 

เด็กๆเตรียมถุงเท้าสีเขียว แดง คู่โตออกมาแขวน เพื่อคอยท่าลุงซานต้า . .

 

สัญญลักษณ์ของการให้ ความสุข ความรัก

 

และการเฉลิมฉลองเพื่อการระลึกถึงพระคุณพระบิดา

 

และรับพรแห่งความสุข ใน   วั น เ ดื อ น แ ล ะ ปี  ที่ จ ะ ม า ใ ห ม่ . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีที่จะนำพาสิ่งใหม่จากพระพรเบื้องบน ลงมายังดาวเคราะห์สีฟ้าใบนี้

 

ดังบทเพลง “O Holy Night” ในคืนอันศักดิ์สิทธิ์ที่เปี่ยมด้วยแรงบันดาลใจ  . .

 

 

 

 

 

 

ส ง ด า ว ร ะ ยิ บ แ ห่ ง คื น ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์

 

คืนจุติแห่งพระบิดาผู้ปลดปล่อย

 

ผู้ไถ่บาปแห่งทุกข์ ผู้ไถ่บาปผู้หลงผิดที่มีมาคู่โลก.. ยาวนาน

 

สำนึกปิติในจุติแห่งพระบิดาของวิญญาณทุกดวง

 

ยังความหวังสร้างความเปรมปรีดิ์ ให้มีในความร้าวราน

 

 

 

ประกายของวันใหม่ ได้หยุดทุกข์เข็ญโดยสิ้ยเชิง

 

ณ ตัวแห่งตน ยลยินกังวาลแห่งสวรรค์

 

คืนศักดิ์สิทธิ์ . .

 

คืนแห่งพระประสูติกาล . .

 

คืนแห่งความเลื่อมใส ศรํทธา ประจักษ์แจ้ง

 

ด้วยเรืองแสงศรัทธาในจิตภักดิ์

 

น้อมนำทางด้วยวิญญาณหฤหรรษ์

 

เบิ้องพระบาท ณ กำเนิดแห่งพระบุตร

 

 

 

 

แสงดาวอ่อนโยนผู้นำทาง

 

สู่ ป ร า ช ฌ์ ผู้ ป ร า ณี .. เ ปี่ ย ม เ ม  ต า    ณ   วิ ถี โ ล ก อ า ร ยะ

 

พระบิดาเบื้องบน ได้น้อมพระองค์ลงมา”

 

 

 

. . . . .

 

 

 

 

“พระองค์ทรงสอนให้มนุษย์ศรัทธาในความรักต่อกัน

 

กฏแห่งชีวิตของพระองค์คือ ”ความรัก”

 

ฐานที่มั่นในพระคัมภีร์ของมวลมนุษย์ผู้ทุกข์   . .  คือ  สุ ข แ ห่ ง สั น ติ ”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรียบเรียงโดย

ขอบคุณภาพจากอินเตอร์เนท

by posted under Uncategorized | 117 Comments »    
117 Comments to

“คืนอันศักดิ์สิทธิ์และความหวัง : O Holy Night”

 1. December 23rd, 2009 at 4:24 pm       athenaz Says:


 2. December 23rd, 2009 at 4:35 pm       เจ้าเงาะ Says:

  เดือนนี้เป็นเดือนแห่งความสุขจริงๆ…

  ๓๓๓๓๓๓๓๓๙
  @^____^@/'')


 3. December 23rd, 2009 at 5:06 pm       lady007 Says:

  ได้บรรยากาศคริสต์มาสจริง ๆ ค่ะ พี่ athenaz

  สุขสันต์วันคริสต์มาสล่วงหน้าค่ะ

  Merry Xmas 2 p athenaz


 4. December 23rd, 2009 at 5:12 pm       singlemom Says:

  เป็นอีกคืนวันที่หัวใจดวงน้อย ๆ ของเด็กๆ ได้เบ่งบาน


 5. December 23rd, 2009 at 6:21 pm       kokoseven Says:

  ที่แท้คืน Christmas Eve ก็เป็นแบบนี้นี่เองเนาะ

  รู้สึกเบิกบานใจ ไปกับบรรยากาศแห่งความสุข ในครั้งนี้ด้วยครับ แบบว่าอยากมีส่วนร่วม ในทุกๆเทศกาลเลย ชอบและขอบคุณนะครับคุณพี่ athenaz ที่แบ่งปันความสุขมาให้เสมอๆ

  โฮ่ะ โฮ่ะ โฮ่ะ


 6. December 23rd, 2009 at 7:16 pm       athenaz Says:

  สวัสดีในคืนก่อน Christmas Eve ค่ะ คุณ koko
  พี่เองก็เก็บเล็กผสมน้อย จากถนนบนพื้โลกที่เราอาศัยอยู่ค่ะ..

  มันน่ามหัศตรรย์นะคะ โลกนี้ กว่าจะมีพระศาสดา ผู้ศักดิ์สิทธิ์มาโปรด
  โลกเองก็เผชิญความทุกข์มามาก ทั้งที่ความสุขก็อยู่ในบรรยากาศแม้จับต้องได้ก็ตาม

  Cumberland County Crossville Tennessee Snow 2/2006 Snow Ant & Snow girl thingie

  :))


 7. December 23rd, 2009 at 7:21 pm       athenaz Says:

  สวัสดีในสัปดาห์ คริสต์มาสค่ะคุณมอร์น

  หัวใจเด็กที่เบ่งบาน นำมาซึ่งความสุขของผู้เป็นแม่
  เป็นความสุขที่ยากจะบรรยายนะคะ
  และเป็นสิ่งที่งดงามเสมอ.. :))

  ลูกหมูอยากให้หิมะตกเมืองไทยนะครับ..

  33855 Wood and Metal Snowman Wreath

  ^,^


 8. December 23rd, 2009 at 7:28 pm       athenaz Says:

  Merry Christmas ka K sweet lady..
  May all the best of the season brings you with love happiness and peace as ever..

  tree Pictures, Images and Photos

  P athenaz :))


 9. December 23rd, 2009 at 7:34 pm       athenaz Says:

  สวัสดีสัปดาห์แห่งคริสต์มาสค่ะ.. เงาะคนดี

  xmas tree Pictures, Images and Photos

  May all the best of the season brings you with love happiness and peace for the year to ciome ka..

  loke an apple blossom !

  :))


 10. December 23rd, 2009 at 8:09 pm       สิทธิพล จันทร์ผ่อง Says:

  “บุคคลผู้ใดรู้สึกบกพร่องฝ่ายจิตวิญญาณ ผู้นั้นเป็นสุข เพราะอาณาจักรแห่งสวรรค์เป็นของเขา

  บุคคลผู้ใดโศกเศร้า ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้รับการทรงปลอบประโลม

  บุคคลผู้ใดมีใจอ่อนโยน ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดก

  บุคคลผู้ใดหิวกระหายความชอบธรรม ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้อิ่มบริบูรณ์

  บุคคลผู้ใดมีใจกรุณา ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้รับพระกรุณา

  บุคคลผู้ใดมีใจบริสุทธิ์ ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้เห็นพระเจ้า

  บุคคลผู้ใดสร้างสันติ ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าจะได้เรียกเขาว่าเป็นบุตรของพระเจ้า

  บุคคลผู้ใดต้องถูกข่มเหงเพราะเหตุความชอบธรรม ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์เป็นของเขา

  เมื่อเขาจะติเตียนข่มเหงและนินทาว่าร้ายท่านทั้งหลายเป็นความเท็จเพราะเรา ท่านก็เป็นสุข

  จงชื่นชมยินดีอย่างเหลือล้น เพราะว่าบำเหน็จของท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์ เพราะเขาได้ข่มเหงศาสดาพยากรณ์ทั้งหลายที่อยู่ก่อนท่านเหมือนกัน “

  ขอความรักและสันติสุขจากพระเจ้าโปรดจงมีแด่ทุกคนในกาลนี้ อาเมน

  /ขอขอบคุณที่เวปผู้จัดการมีมิตรไมตรีต่อผู้ที่นับถือในศาสนาที่แตกต่างกัน ขอพระคุณพระเจ้าแห่งองค์พระเยซูคริสต์โปรดอำนวยพระพรแก่เวปผู้จัดการในกาลนี้ อาเมน


 11. December 23rd, 2009 at 8:36 pm       athenaz Says:

  ขอบพระคุณคุณสิทธิพล จันทร์ผ่องค่ะ

  ที่แบ่งปันความสุขแก่ผู้เข้าเยี่ยมบล็อกนี้ให้เป็นความสุขที่สมบูรณ์แห่งมนุษย์ ในโลกทุกข์
  ให้ได้สัมผัสวงจรแห่งความหวัง..ในทุหัวใจค่ะ :))

  dazzling glitter opal christmas tree Pictures, Images and Photos

  :))


 12. December 23rd, 2009 at 9:21 pm       athenaz Says:

  “O Holy Night” (“Cantique de Noël”) is a well-known Christmas carol

  composed by Adolphe Adam
  in 1847 to the French poem “Minuit, chrétiens”
  (Midnight, Christians) by Placide Cappeau (1808–1877),

  a wine merchant and poet. Cappeau was asked by a parish priest

  to write a Christmas poem.
  [citation needed] It has become a standard

  modern carol for solo performance
  with an operatic finish.

  ..

  O Holy Night!

  O holy night! The stars are brightly shining,
  It is the night of our dear Saviour’s birth.
  Long lay the world in sin and error pining,
  ‘Til He appear’d and the soul felt its worth.
  A thrill of hope the weary world rejoices,
  For yonder breaks a new and glorious morn.

  Fall on your knees! O, hear the angels’ voices!
  O night divine, O night when Christ was born;
  O night divine, O night, O night Divine.
  Led by the light of Faith serenely beaming,
  With glowing hearts by His cradle we stand.
  So led by light of a star sweetly gleaming,
  Here come the wise men from Orient land.
  The King of Kings lay thus in lowly manger;
  In all our trials born to be our friend.

  He knows our need, to our weakness is no stranger,
  Behold your King! Before Him lowly bend!
  Behold your King, Behold your King.

  Truly He taught us to love one another;
  His law is love and His gospel is peace.
  Chains shall He break for the slave is our brother;
  And in His name all oppression shall cease.
  Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we,
  Let all within us praise His holy name.

  Christ is the Lord! O praise His Name forever,
  His power and glory evermore proclaim.
  His power and glory evermore proclaim.

  starry starry night


 13. December 23rd, 2009 at 10:17 pm       athenaz Says:

  ด.ญ.ประภาศรี แก้วกระโทก อายุ 13 ปี ชื่อเล่น น้องเฟิร์น

  อปพร.โคราช-การ์ด พธม.วอนช่วย! ลูกสาว 13 ปีหายจากบ้าน 4 เดือนไม่รู้ชะตากรรม

  ผู้ใดพบเห็นช่วยแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือด้วยครับ
  ..

  น่าห่วงจังค่ะ หายแล้วไม่ได้กลับมาสักทีก็ได้ยินบ่อย ผู้ใดผ่านมาอ่านโปรดช่วยกระจายด้วยค่ะ

  ขอบคุณค่ะ


 14. December 23rd, 2009 at 10:24 pm       buadhram Says:

  Image and video hosting by TinyPic


 15. December 23rd, 2009 at 11:00 pm       pijika Says:

  ช่างเป็นเรื่องราวที่น่ารักจริงๆ ค่ะพี่
  เดือนนี้เป็นเดือนที่อบอวลไปด้วยบรรยากาศดีๆ
  ดูมีความสุข ความหวัง
  มีวันพักผ่อนมากมาย
  มีโปรแกรมเที่ยว
  โอ้… สุขสุดๆ เลยค่ะ


 16. December 24th, 2009 at 12:37 am       chaleeja Says:

  สวัสดีค่ะพี่สาว

  มีความสุขในเทศกาลแห่งความสุข
  มีความสุขในทุกๆวันนะคะพี่สาวที่รัก

  ….:)


 17. December 24th, 2009 at 9:55 am       peacock Says:

  *_*


 18. December 24th, 2009 at 10:32 am       septimus Says:

  สุขสันต์วันคริสต์มาสค่ะ P'athenaz

  “May the Joy and Peace of Christmas

  be with you throughout the year”

  ^__^


 19. December 24th, 2009 at 10:33 am       septimus Says:

  ขอให้พี่เดินทางไปกลับโดยสวัสดิภาพนะคะ

  (บล็อกพี่สวยมากค่ะ ชอบๆ)

  *__^


 20. December 24th, 2009 at 10:51 am       septimus Says:

  Winter Garden Pictures, Images and Photos


 21. December 24th, 2009 at 11:46 am       initmate Says:

  เคยอยากแขวนถุงเท้าไว้เหมือนกัน

  ^^

  กะว่าถ้าแขวนไว้จะไม่นอนเลยทั้งคืน

  รอคุณลุงหนวดขาว :)


 22. December 24th, 2009 at 12:16 pm       chaba2550 Says:

  คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

  ภาพสวยจริง ๆ ค่ะ ขอให้พี่อเธนาส์ และครอบครัว
  มีความสุขตลอดเดือนนี้และตลอดปีใหม่ค่ะ..

  :)


 23. December 24th, 2009 at 3:12 pm       henggy Says:


  glitter-graphics.com

  Merry Christmas !!


 24. December 24th, 2009 at 3:13 pm       korpai Says:

  ฟ้ากระจ่างในวันนี้พี่สาวคนดีฉลองที่ไหน
  ส่วนไผ่เองไม่ได้ไปเพราะที่บ้านแสนไกลความเจริญ
  เพียงแต่อยากบอกว่าดีใจมากมายเหลือ
  ที่ได้ความเอื้อเฟื้อจากคุณพี่
  เรารู้จักกันมานานนับปี
  ขอให้พี่คนดีมีสุขใจ


 25. December 24th, 2009 at 10:27 pm       nunohatyai Says:

  เลิฟแอนด์มิส-เมอรี่มีสุขเยอะๆ..นะจ๊ะพี่เอทีที่รัก
  :)))


 26. December 25th, 2009 at 8:09 am       initmate Says:

  ส่งของขวัญ และ รอยยิ้ม มาให้พี่สาว ผ่านคุณลุงซานต้าค่ะ ^^


 27. December 26th, 2009 at 9:34 am       pkkk2714 Says:

  ตัวอักษรสวยงามจัดร้อยเป็นสายธารปราถนาดี…เกลื่อนไปด้วยหินแม่น้ำแห่งความเมตตาจับก้อนไหนช่างเย็นชื่นใจ

  เข้ามาเมื่อไรกุ้งไม่อยากออกไปค่ะ


 28. December 26th, 2009 at 4:27 pm       11arrows Says:

  สุขสันต์คริสต์มาส 2009
  แด่ ท่าน Athenaz

  :)


 29. December 27th, 2009 at 10:25 pm       comenubb Says:

  Photobucket


 30. December 28th, 2009 at 12:17 am       athenaz Says:

  hello, all friends..sorry for late response, be back tomorrow ka:))


 31. December 28th, 2009 at 3:29 am       septimus Says:

  Good morning ka P'athenaz ^^

  How's your long weekend ka? Thank you so much for such a beautiful song and cartoon “The land before time – If we hold on together”.

  Have a wonderful day ka P'.

  ^__*


 32. December 28th, 2009 at 7:44 am       initmate Says:

  คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


 33. December 28th, 2009 at 8:53 am       athenaz Says:

  Late Christmas Wishes แด่ท่านบัวธรมมที่แวะมาตั้งแต่ก่อน คริสต์มาสค่ะ

  A Very Old Christmas Card given to my Daddy, from all the people who worked under him.

  all the best all coming season ka :))


 34. December 28th, 2009 at 9:14 am       athenaz Says:

  #16

  สวัสดีหลังวันคริสต์มาสที่ย่างเข้าปีใหมค่ะคุณฮอลล์..คิดถึงเสมอค่ะ..
  พี่ขอบคุณแวะมาเยี่ยมทั้งที่แสนยุ่ง..

  alt
  Christmas

  May I wish you all happiness, LOVE and FUN
  for coming New Year 2010..

  P athenaz:))


 35. December 28th, 2009 at 9:22 am       athenaz Says:

  # 17
  แค่เห็นชาลีแวะเข้ามาท่องเที่ยวในนี้ พี่ก็มีความสุขมากแล้วจริงๆค่ะ

  คุณพระคุ้มครองน้องพี่นะคะ ตลอดปีใหม่นี้..
  และตลอดเวลาที่เรายังอยู่ด้วยกันในโลกที่เราไม่เคยห่างกัน แม้ไม่เห็นหน้าค่ะ :))

  alt
  Happy Christmas for Myspace

  Love and miss you ka :))


 36. December 28th, 2009 at 9:32 am       athenaz Says:

  # 18 คุณน้อง tugta

  Loving and Greeting Seasons come your way
  With love, peace and happiness as always and forever 2010 ka :))

  Peacock & Flowers


 37. December 28th, 2009 at 9:52 am       athenaz Says:

  # 19 Merry Christmas ka Sept..

  “May the Joy and Peace of Christmas through New Year ..
  always be with my lovely sis as ever..”

  LET'S LISTEN TO THIS LOVELY SHOW KA :))

  I think..u'd love, even the time of Christmas has passed..but holidays still here !
  P'
  :))


 38. December 28th, 2009 at 10:09 am       athenaz Says:

  # 20 Glad to hear that u love my blog..
  I do, too 555 :))

  alt
  Winter Glitter

  P'


 39. December 28th, 2009 at 10:21 am       athenaz Says:

  Merry Christmas ย้อนหลัง
  but new Year is coming ka Jieb :))

  Glitter Graphics

  Christmas Glitter

  miss u, I was away for few days ka ^,^


 40. December 28th, 2009 at 10:33 am       athenaz Says:

  สวัสดีค่ะชบาคนงาม

  พรใดที่มอบให้พี่..
  จงย้อนส่งผล สามเท่าทวียังพี่แมนและน้องชบาผู้น่ารัก
  ในปีหม่ทีกำลังเปลี่ยนเข้ามาแทนปีเก่า
  แห่งการต่อสู้เพื่อให้มีสังคมดี ให้เรายืนอยู่ด้วยกัน

  Glitter Graphics

  Christmas Glitter

  P athenaz :))


 41. December 28th, 2009 at 10:40 am       athenaz Says:

  #24

  Merry Christmas ย้อนหลัง และสุขสันต์ปีใหม่ที่กำลังมาพร้อมพรและสิ่งดีๆให้คุณรัตน์ค่ะ :))

  Glitter Graphics

  Christmas Glitter

  May Joy and Peace be with your lovely family ka :))


 42. December 28th, 2009 at 10:59 am       athenaz Says:

  #25

  กอไผ่คนดีอยู่ไกลกัน
  วันคืนผันเปลี่ยนไปเตือนใจเสมอ
  ไม่มีเขาอยู่เคียงยินเสียงเหม่อ
  หลงละเมอถึงกันหรือฝันไป

  อยู่คนเดียวที่ไหนใครว่านะ
  พี่เพือนผองน้องพี่ร่วมสมัย
  อยู่ด้วยกันปัจจุบันช่างสุขใจ
  ในปีใหม่พรดีมีแลกกัน

  Glitter Graphics

  Happy New Year Glitter

  สุขสันต์ปีใหม่ให้ไผ่ที่น่ารักค่ะ..ไม่เหงา ไม่เหงา :))


 43. December 28th, 2009 at 11:09 am       athenaz Says:

  Love Love for the whole season ka Nu.. !

  Glitter Graphics

  Christmas Glitter


 44. December 28th, 2009 at 11:24 am       korpai Says:

  ขอบคุณในน้ำใจที่ส่งมาให้ทุกครั้ง
  เสมือนเป็นกำลังที่คนข้างหลังเพลิดเพลิน
  เหงาเหลือเกินนี่อยู่บ้านอย่างนี้ไม่มีเพื่อน
  ขอบคุรที่แวะมาตักเตอนรวมทั้งมาเยือนเป็เพื่อนกันนนะคะ
  มาเคาะหัวใจคนดี
  ปีใหม่นี้ขอให้สุขlyo9N
  มีพลังกายใจเต็มเปี่ยม
  ยังอยู่เป็นคู่เคียง
  ใหเราเยี่ยมเยียนตลอดมา
  ขอให้พี่มีสุขภาพดี
  ไม่สนใจโรคใดไม่กล้าแวะหา
  เพราะพี่สาวสมบูรณืตลอดมา
  เปี่ยมด้วยคุณค่าด้วนน้ำใจ
  ไม่ว่าจะผ่านพ้นวันใด
  โลกกลมๆยังสวยสดใส
  เห็นรอยยิ้มพิมพ์ใจมีมอบให้ทุกวัน

  ด้วยความปรารถนาดี
  จากไผ่ค่ะ


 45. December 28th, 2009 at 11:31 am       athenaz Says:

  Gifts for you in the Santa sock ka Jieb :))

  Hey ! how u get in there ^,^

  Glitter Graphics

  Christmas Glitter


 46. December 28th, 2009 at 11:38 am       athenaz Says:

  #28

  คุณกุ้งเข้ามาชมธรรมชาติและฝากธรรมให้พี่ในวันคริสต์มาส
  ขอโทษที่เข้ามาคุยช้า
  พี่ไปทางหัวหิน ได้ไปวัดห้วยมงคลกราบพระ
  คืดถึงผาด่าง รู้แต่ว่าไม่ไกล ได้แผนที่แล้ววันหลังคงมาถูกค่ะ

  road through a fairy tale wood (1), vienna woods, austria

  สุขสันต์วันที่กำลังย่างเข้าสู่ปีใหม่ค่ะ :))
  P'


 47. December 28th, 2009 at 11:45 am       athenaz Says:

  # 45 ไผ่ทานข้าวยังคะ เดี๋ยวพี่อำลาไปหม่ำเผื่อละ ^,^

  เกล็ดหิมะ ที่เกลื่อนป่า
  ชุ่มอุราหาใดเหมือน
  เย็นจิตอยากไปเยือน
  เพื่อนผองน้องในบล็อก

  a stretch of the

  เหงาแต่ชื่นใจแม้ไม่อุ่นนะคะ

  เย็นๆ.. :))


 48. December 28th, 2009 at 11:51 am       athenaz Says:

  #29 ท่านศรท่องไปในแดนลาว

  ขอบคุณที่แวะมาเยือนค่ะ
  ท่านคงกลับมาด้วยจิตใจสดใส รับวันปีใหม่เป็นแน่ค่ะ

  Glitter Graphics

  Happy New Year Glitter

  Happy mood for the comming season of New Yera 2010 !


 49. December 28th, 2009 at 12:01 pm       athenaz Says:

  #30

  ควันหลงจริงๆค่ะ

  พี่เข้ามอวยพรช้าไปหน่อย ก็เลยยกพรปีหม่มาแบ่งปันกันในปีดีๆ ที่จะมาถึงนะคะคุณน้องคำนับ

  Glitter Graphics

  Happy New Year Glitter Graphics

  :))


 50. December 28th, 2009 at 12:12 pm       athenaz Says:

  #32
  You are most loved and welcome ka sept :))

  Glitter Graphics

  Christmas Glitter Pictures


 51. December 28th, 2009 at 12:15 pm       athenaz Says:

  # 33

  Glitter Graphics

  Christmas Glitter Pictures

  And to Greet the coming Year 2010 on our way with Love and Peace ka :))

  athenaz :))


 52. December 28th, 2009 at 7:17 pm       natayaa Says:

  หวัดดีค่ะพี่

  ต้องขอประทานโทษที่แวะมาช้าไปนิด เพิ่งกลับจากทะเลมาเมื่อวันคริสต์มาส แต่ก็ยังยุ่งๆ นิดนึง เพราะมีแขกฝรั่งติดสอยห้อยตามมาด้วย เลยไม่ได้แวะอวยพรเพื่อนเอ็มบลอกอย่างเต็มที่ อาศัยว่าใครอัพบลอกใกล้ๆ กันก็แวะทักทายเล็กน้อย

  แต่วันนี้พอมีเวลาว่างปุ๊บ รีบคลิกมาหาพี่เลยค่ะ

  อัพบลอกได้งดงาม ไม่ผิดหวังจริงๆ ค่ะ ทั้งภาพและอักษร เพลินตา เพลินใจ ดีจริงๆ ได้อารมณ์เทศกาลงานรื่นเริงครั้งนี้อย่างมากค่ะ

  สุดท้ายนี้ขอพรดีๆ ที่มีอยู่ให้พี่และครอบครัวมีความสุขกันมากๆ ตลอดปี และตลอดไปนะคะ

  คิดถึงกันอยู่ทุกวันคืนค่ะ

  แล้วจะแวบมาหาใหม่นะคะพี่


 53. December 28th, 2009 at 8:17 pm       athenaz Says:

  Glitter Graphics

  Christmas Glitter

  “May peace and love be with you
  and your beloved family forever ..
  through the new year of 2010 ka” :))


 54. December 29th, 2009 at 4:48 pm       alphabet Says:

  มาสวัสดีปีใหม่ลวงหน้าค่ะพี่ :)


 55. December 29th, 2009 at 5:18 pm       septimus Says:

  #38

  ชอบมากๆค่ะพี่คะ ^^ ขอบคุณหลายๆเลยค่ะพี่

  พี่คะ วันนี้เข้าบล็อกพี่ยากมากกกค่ะ ข้าเจ้าเวียนมาตั้งหลายเที่ยวเพิ่งจะเข้าได้ก็ตอนนี้เองค่ะ แต่ไม่กล้าล็อคอินเกรงจะหายไปอีกค่ะพี่

  วันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ ข้าเจ้าเพิ่งเข้าบ้านจากhappy hourค่ะ

  Have a nice evening ค่า

  ^__^


 56. December 29th, 2009 at 11:49 pm       pitakkul Says:

  ปีใหม่นี้ ไม่มี ของขวัญให้
  มีแต่ความ ห่วงใย จากใจฉัน
  มีแค่ความ หวังดี ให้ทุกวัน
  ความจริงใจ เท่านั้น ที่ฉันมี
  ปีใหม่นี้ ขอจง มีแต่สุข
  โรค ภัย ทุกข์ จงไกลห่าง จากวิถี
  โชคยิ่งใหญ่ ความสุขใจ ได้ตลอดปี
  ทุกสิ่งที่ คิดหวัง ได้ดังใจ
  : ) AJ


 57. December 30th, 2009 at 12:40 am       athenaz Says:

  เช่นกันค่ะด่าว !

  May all best wishes of the year be with you :))

  Glitter Graphics

  Glitter Flower Graphics


 58. December 30th, 2009 at 12:46 am       athenaz Says:

  อ้าวเข้าบ้านใกล้ๆกันค่ะ sept หากดู time zone แล้ว..

  Glitter Graphics

  Glitter Flower Graphics

  happy hour.. also be happy day and night..ka ^,^


 59. December 30th, 2009 at 12:57 am       athenaz Says:

  สวัสดีปีหม่ ๒๕๕๓ ค่ะ AJ

  น้ำใจปีใหม่มอบให้พี่
  ช่างยินดีปรีเปรมเกษมสันต์
  ทำให้เราต่างสุขคิถึงกัน
  คือของขวัญนยิ่งใหญ่หาใดปาน

  สำหรับพี่ขอให้สุขสดชื่น
  ทำสิ่งใดราบรื่นทุกๆด้าน
  ไม่ว่าเรื่องชีวิตและการงาน
  ช่างเบิกบานปิติในหัวใจจริง..

  flowers glitters

  ขอบคุณค่ะ AJ คิดถึงจังนะนี่ ^,^


 60. December 30th, 2009 at 4:32 am       septimus Says:

  Angel
  Angel Myspace Layouts

  Good morning ka my angel ^^

  How your day would be ka? However have a nice one ka.

  (I'm trying this modem on the way to work, not so bad ka)

  ^__^


 61. December 30th, 2009 at 9:13 am       athenaz Says:

  The farang company in T/L enjoys a long holiday
  from Chrismas through New Year ka sept..!
  it has always been like this in T/L !

  Have the fun day for last working day of 2009 ka !

  So hi tech u are.. note book on the train with new modem eh !?

  I would stay home when people leap away.
  Plan to get together in the family to count dwn on 31 ka.
  We are lucky, sisters are all here in Bangkok with father-mother
  who still with us and so healthy ..

  (they have so lovely daughters and are well cared – looked after ka)

  Glitter Graphics

  Flower Glitters

  see u over new new Year greets ka :))

  ^,^


 62. December 30th, 2009 at 1:29 pm       ana123 Says:

  Glitter Graphics


 63. December 30th, 2009 at 5:26 pm       pitakkul Says:

  ขอบคุณครับพี่นิดสำหรับคำอวยพรที่เป็นบทกลอนแสนไพเราะ น้องชายคนนี้ขอน้อมรับด้วยใจครับ…..
  อ้อ..พรุ่งนี้ 31/12/2009 ผมจะพาคุณแม่ไปทานที่ร้านครัวข้าวหอมนะครับ ถ้าพี่ไปคงได้เจอกัน…

  : ) AJ


 64. December 31st, 2009 at 11:57 am       septimus Says:

  Photobucket


 65. December 31st, 2009 at 1:54 pm       anneapi Says:

  คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


 66. January 1st, 2010 at 12:39 am       athenaz Says:

  HAPPY NEW YEAR 2010 TO YOU ALL :))


 67. January 1st, 2010 at 1:33 am       septimus Says:

  มาส่งพี่เข้านอนค่ะพี่ขา^^


 68. January 1st, 2010 at 1:37 am       septimus Says:

  ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้พี่athenazและครอบครัว พบแต่ความสุข คิดหวังสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการเทอญ

  ^__^


 69. January 1st, 2010 at 8:37 am       septimus Says:

  Good morning, 1st day of New Year 2010, how are you today, my sweet sis?

  ^__^


 70. January 1st, 2010 at 4:22 pm       nunohatyai Says:

  เย้!!! ยิ้ม-สุขสดใสให้พี่เอทีที่รัก

  :)มิสยูแอนด์นูเลิฟพี่เอทีมากมายจ่ะ


 71. January 1st, 2010 at 6:43 pm       korpai Says:

  กล่าวอำลากันในปีนี้
  ขอให้โชคดีมีชัย
  อยากได้สิ่งใด
  ขอให้สมดังใจปอง
  สุขภาพแสนดี ไม่มีโรคภัยเกี่ยวข้อง
  ความรักให้สมใจปองครองรักกันมั่นคง
  ที่เคยคิดจีบใครขอให้ได้ดังใจประสงคื
  ที่อยู่ด้วยกันแล้วขอให้มั่นคงยืนยงคู่กันตลอดไป


 72. January 1st, 2010 at 9:58 pm       alphabet Says:

  สวัสดีปีใหม่ 2010 สุขสันต์ตลอดปี และตลอดไปนะคะ


 73. January 1st, 2010 at 11:49 pm       11arrows Says:


 74. January 2nd, 2010 at 12:00 am       athenaz Says:

  สวัสดีปีใหม่ค่ะ คุณ ana

  wish and hope you will happy happy and good health in new year/ glitter /comment hi5 / code hi5

  พรใดดีงาม คุณ ana จะได้รับในเร็ววันนี้ ตลอดปี ๒๐๑๐ ทั้งในการดำเนินชีวิตและการงาน ค่ะ

  P athenaz:)


 75. January 2nd, 2010 at 12:35 am       athenaz Says:

  สวัสดีปีใหม่ค่ะ AJ
  เสียดายที่ไม่ได้เจอกัน หากรู้ล่วงหน้า คงจัดเวลาได้
  ขอให้ปี่ใหม่ นี้ เป็นก้าวย่างแห่งความสำเร็จก้าวหน้า และพัฒนา สำหรับบ้านเมืองเรา.. และผลพวงก็จะตกกับเราแน่แท้ค่ะ ^,^

  glitter graphics
  Free Glitter Graphics, New Year Glitter Graphics


 76. January 2nd, 2010 at 12:36 am       septimus Says:

  Good morning ka P'

  เมื่อกี้เมลล์ถึงพี่เสร็จ ก็เข้าบ้านตัวเองได้เลยค่ะพี่คะ ขลังจริงๆเลยจ๊ะคุณพี่ ฮ่ะๆๆๆ………….

  ว่าแต่พี่ยังไม่เข้านอนหรือคะ งั้นรอแป๊บนะคะ จะอัพนิทานให้อ่านก่อนนอนค่า

  ^__*


 77. January 2nd, 2010 at 12:45 am       athenaz Says:

  # 77
  พี่ก็ขลังเหมือนกันค่ะ sept,

  เข้าบ้านตัวเองก็ไม่ได้
  พอเข้าใจ ว่าคนใช้เน็ตคงแยะ ก็ที่เมลล์เบอร์นยังตืนมาอาละวาดแต่เช้านะค่ะ แถวยุโรปก็ยังไม่นอน

  อ้าว !แล้วพี่ทำไมยังไม่เข้านอนอีกล่ะ !

  ขอบคุณค่ะ การ์ดปีใหม่และคำอวยพร ที่สนองกลับสามเท่าทวีแด่ septimus โดยพลันค่า ..

  glitter graphics
  Free Glitter Graphics, New Year Glitter Graphics

  :))


 78. January 2nd, 2010 at 1:33 am       septimus Says:

  Photobucket

  พี่ขา เอาแจกันปีใหม่มาฝากที่นี่เลยดีกว่าค่ะ รอไม่รอบล็อกปีใหม่พี่บ่ไหวแย้วค่ะ ฮ่ะๆๆๆ…………

  Have a nice dream ค่า

  ^,^


 79. January 2nd, 2010 at 12:40 pm       initmate Says:

  สวัสดีค่ะ .. พี่สาวไปเที่ยวไหนหรือเปล่าคะ ช่วงปีใหม่นี้ :)

  เดินทางปลอดภัยนะคะ สุขใจในทุก ๆ วินาทีเลยค่า

  คิดถึงค่ะ ^ – ^


 80. January 2nd, 2010 at 7:57 pm       lostview Says:

  สวัสดีปีใหม่ค่ะ พี่ athenaz

  :))))

  lv* ทิ้งร้างห่างคอมเมนท์ แต่ไม่ลืมพี่นะคะ อิอิ


 81. January 2nd, 2010 at 8:47 pm       เจ้าเงาะ Says:

  ๓๓๓๓๓๓๓๓๙
  @^____^@/'') จ๊ะเอ๋ ปีเสือ
  เจ้าเงาะแอบหนีเที่ยวเกาะอาดังราวี หลีเป๊ะ ละนิๆ ท้องฟ้าผืนน้ำ ทะเล และดวงดาว สวยงามจับใจนิๆ

  (แอบใช้คอมฯ เจ้าน้องชาย แว่บเข้ามาจ๊ะเอ๋พี่ๆ เพื่อนๆ ทุกท่านนิๆ)


 82. January 3rd, 2010 at 12:39 am       septimus Says:

  พี่คะ สวัสดีค่ะ พี่เข้านอนรึยังเอ่ย ถ้ายัง แว่บไปอ่านนิทานก่อนนอนก็ดีนะคะพี่

  กู๊ดไนท์ค่า

  ^__^


 83. January 3rd, 2010 at 3:07 pm       athenaz Says:

  # 74 สวัสดีปีใหม่แด่ท่านศร 11
  ข้าพเจ้าก็เพิ่งเปิดกุญแจบ้านตัวเองน่ะคะท่าน

  Glitter Graphics

  Flower Glitters

  May the best of the new Year be with you for this round of 2010 ka :))


 84. January 3rd, 2010 at 3:10 pm       athenaz Says:

  # 73

  May all the best of the wishes belong to you ka Dao :))

  Glitter Graphics

  Flower Glitters

  :))


 85. January 3rd, 2010 at 3:20 pm       athenaz Says:

  # 72 HAPPY NEW YEAR 2010 ka Korpai..:))

  พรใด ที่ไผ่ มอบให้พี
  ขอจงมี ผลให้ ได้ความสุข
  ทุกวันผ่าน เดือนปี ไม่มีทุกข์
  ตลอดยุค ปีใหม่ ชื่นใจจริง

  :))

  flowers glitters

  :))


 86. January 3rd, 2010 at 3:24 pm       athenaz Says:

  #71 Miss you too ka Nu..
  you know you are beloved by all of us and myself !

  flowers glitters

  ยิ้มรับปีใหม่ด้วยความสดชื่นค่ะ

  พี่ เอ ที :))


 87. January 3rd, 2010 at 3:29 pm       athenaz Says:

  # 68, 69 n 70..

  Hello again ka sept..

  Long holiday been over.. leave out love and care bettween us..

  I'm sure.. a happy one..!

  Myspace .Com

  May all the best wishes
  and good deed and peace be and belong to you..
  through out this 2010 ka sweet sis !


 88. January 3rd, 2010 at 3:34 pm       athenaz Says:

  # 66 สวัสดีปีหม่ค่าคุณน้อง anneapi

  Myspacelayouts.Com

  ดีใจจริงที่ส่งข่าวถึงกัน และแลกความปรารถนาดีแก่กันในปีใหม่ค่ะ :))


 89. January 3rd, 2010 at 3:47 pm       athenaz Says:

  # 65 and 79 hello sept ka ..

  การ์ดดอกไม้สวยจังค่า แจกันก็งามแต้

  Happy New Year ever again ka..sis,

  :))

  Customizing Myspace

  ^__*


 90. January 3rd, 2010 at 4:02 pm       athenaz Says:

  # 64

  Happy New Year ka AJ !

  คุณแม่รับประทานอาหารปีใหม่อร่อยดีไหมคะ ได้ข่าวว่า
  ทั้งรับประทานและสั่งกลับบ้านgเพียบเชียวค่า ^,^

  Myspace Editing

  รักพันธมิตร..รักพันธมิตร..


 91. January 3rd, 2010 at 4:16 pm       athenaz Says:

  # 80 สวัสดีปีใหม่ค่ะเจี๊ยบจัง
  ไปฉลองปีใหม่ที่ไหนคะ เมืองชลอากาศสบายดีไหมคะช่วงนี้ :))

  Glitter Graphics

  Flower Glitters

  :))


 92. January 3rd, 2010 at 4:25 pm       athenaz Says:

  สวัสดีปีใหม่ค่า lv*

  พี่เองก็หายไปแต่กาย แต่ใจล็อคอินบ้านไม่ได้ ^,^
  กลับมาแล้วเหมือนกันพร้อมความสุขเพื่อ เตรียมรับมือได้ทุกอย่านะคะคนเก่ง :))

  Glitter Graphics

  Flower Glitters

  :))


 93. January 3rd, 2010 at 4:43 pm       athenaz Says:

  สวัสดีปีใหม่ค่าเงาะ ^,^

  จะเอ๋ ไปเที่ยวทะเลเหมือนพี่เลย พี่ไปตอนคริสต์มาสค่ะ
  พี่ชอบทะเลหน้าหนาวค่ะ .. เงาะล่ะ

  Glitter Graphics

  Glitter Flower Graphics

  May all the Best of Wishes for the New Year be with you through this year ka :))


 94. January 3rd, 2010 at 5:34 pm       athenaz Says:

  # 83

  สวัสดีปีใหม่วันอาทิตย์แรกของศักราชใหม่ค่ะ sept !

  Caron Christmas Glitter Yarn
  Happy New Year

  ไปอ่านมาแล้วค่ะ
  ดีนะที่ไม่ได้อ่านก่อนนอน เกรงจะตาสว่างหาดูต่อตอนสองค่ะ

  G' evening ka :))

  ^,^


 95. January 3rd, 2010 at 5:37 pm       athenaz Says:

  สุขสันต์รับศักราชใหม่แด่เพื่อนและผู้อ่านทุกท่านค่ะ :))

  Photobucket


 96. January 3rd, 2010 at 6:55 pm       peacock Says:

  *_*

  สุขสันต์เทศกาลปีใหม่ค่ะพี่อเธนาส…


 97. January 4th, 2010 at 10:05 am       athenaz Says:

  พรปีใหม่ My Music – by เพลงพระราชนิพนธ์


 98. January 4th, 2010 at 10:15 am       athenaz Says:

  สวัสดีปีใหม่ เดือนใหม่ และวันใหม่ ค่ะ นกยูงคนงาม

  Glitter Graphics

  Flower Glitters

  :))


 99. January 4th, 2010 at 11:03 am       pkkk2714 Says:

  Photobucket

  สวัสดีค่ะพี่อะเธนาส์

  สีขาวของละอองหิมะ ตัวแทนความบริสุทธ์จากาลเวลา

  กาลเวลาพาพายุแห่งความหนาวเย็นกัดขั้วหัวใจ คือลิขิตความลำบาก…ถวิล…โหยหาอ้อมกอดมากกว่าผ้าห่มผืนไหนๆ

  เสียงตึกตั๋กหัวใจสองดวงสะเทือนก้องภายในอก…จากสองอ้อมกอด..กอดนั้นแน่นรัด…มอบไออุ่นอาธรณ์หลอมรวมเท่าที่จะมากได้


 100. January 4th, 2010 at 11:45 am       septimus Says:

  Happy First Monday of the New Year also ka P'

  ^__*


 101. January 4th, 2010 at 4:53 pm       initmate Says:

  แวะมาส่งยิ้มหวาน กับ ความคิดถึง ให้พี่สาวค่ะ ^^


 102. January 4th, 2010 at 10:50 pm       athenaz Says:

  สวัสดีตอนดึกค่าเจี๊ยบ
  คงนอนฝันไปแล้ว และก็รู้ว่าพี่จะเข้ามาทักตอนนี้แหละ แฮ่ แฮ่..

  By the light of the silvery moon...

  ฝันดีนะ :))


 103. January 5th, 2010 at 12:04 am       athenaz Says:

  สวัสดีรอบดึกค่ะ septimus
  เมลเบอร์ใกล้เช้าแล้ว เมื่อคืนฝันดี หลับสนิทไหมค่ะ
  น้ำท่วมเหรอคะ ^,^ คงไม่ต้องวิดเนอาะ

  ว่าแต่งานใหม่ในปีใหม่คงราบรื่นด้วยดีเป็นแน่นะคะคนเก่ง :))

  good morning glitter
  Good Morning


 104. January 5th, 2010 at 12:36 am       athenaz Says:

  สว้สดีปีใหม่ค่ะกุ้ง ^,^

  ขอบคุณคนรักธรรมชาติ ที่เห็นคุณค่าทุกหยดของธรรมชาติ

  พี่ภูมิใจทุกครั้งที่ได้สนทนากับตัวแทนของธรรมชาติค่ะ

  alt
  Winter Glitter

  ที่ป่าพลบค่ะแล้วคงหนาวและยินแต่เสียงเพื่อนแมลง
  มองไปทางไหนก็คือเพื่อนแนยใจกุ้งทุกหนแห่ง !

  P'


 105. January 5th, 2010 at 2:12 pm       septimus Says:

  สวัสดียามเย็นค่ะพี่ ^^

  เมื่อคืนอัพบล็อกพอใ้ห้รีแล็กซ์ดีแล้วก็สลบเลยค่ะพี่คะ

  พี่ขาพี่ไปเอาที่ไหนมาคะ…น้ำท่วมเมลเบอร์น?

  ส่วนงานใหม่ที่ท้าทายเล็กๆก็สนุกดีค่ะพี่ ไม่ยากอย่างที่ฝรั่งขู่เอาไว้ ฮ่า แต่ก็มีหลายเล่มที่ต้องไล่อ่านค่ะช่วงนี้

  ^__*


 106. January 5th, 2010 at 10:50 pm       warintirak Says:

  สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณพี่
  ขอให้มีความสุขตลอดปี ขอให้สุขภาพแข็งแรงในทุกๆวัน ขอให้ธรรมะรักษาทุกๆลมแห่งหายใจนะเจ้าคะ
  Photobucket


 107. January 6th, 2010 at 11:19 am       athenaz Says:

  ขอพรดีที่มอบให้พี่จงมีแด่น้อง warintirak สามเท่าทวีค่า :))

  ภาพเรือดอกไม้งามจังค่ะ

  easter-tulip2


 108. January 6th, 2010 at 11:34 am       hataraki Says:

  ไม่ขอสิ่งใดจากพระเจ้า
  นอกจาก
  ช่วยเอาพวก “ไส้ติ่งประเทศ” กลับขุมนรกทีเถิด
  อาเมน !

  Merry Christmas ไม่ทัน
  Happy New Year 2010 แทนนะคะ
  =)


 109. January 6th, 2010 at 12:03 pm       athenaz Says:

  สวัสดีปีใหม่ค่า
  เอาเป็นว่าช่วยกันคัดใส้ติ่งออกไป อาเมน..

  คิดถึง คิดถึง hataraki :))

  Photobucket


 110. January 6th, 2010 at 12:14 pm       athenaz Says:

  I also have to disappear on bed..early last night,

  no blog ka ha ha..
  Its only a rumour about flood in Melbourne ka ^,^ no worry.. (kraggg..)
  White and purple tulips in bloom

  enjoy yr work of first week of the year ka :))


 111. January 6th, 2010 at 6:23 pm       septimus Says:

  http://travel.webshots.com/photo/2531142950040368265oPulGL?vhost=travel

  Good evening ka P'

  ^__^


 112. January 6th, 2010 at 6:32 pm       septimus Says:

  golden triangle vacation - halong bay day 1, vietnam_20071222_110

  (May I try again, please)

  ^__*


 113. January 6th, 2010 at 6:34 pm       septimus Says:

  golden triangle vacation - halong bay day 1, vietnam_20071222_110

  Yes!

  :)))


 114. January 7th, 2010 at 12:09 am       athenaz Says:

  Good nite a little late ka sept ^,^
  Just finished ppt's teaching materials ;

  so charming Halong Bay with lots and lots of islets :))

  Halong Bay - The winter sun makes hazy silhouettes

  G' nite ka ..


 115. January 7th, 2010 at 12:26 am       athenaz Says:

  วันนี้น้ำท่วมกรุงเทพค่ะ !
  ฝนตกลงมาตอนเย็น มีพายุจาก High Pressure มาทางเหนือ เข้ามาจากเวียตนาม ลาว พี่ไทยก็อ่วม กรุงเทพตอนเย็นเป็นอย่างไรก็ลองจินตนาการเอานะคะ

  สุขุมวิท – 49 39, 33, 23 ไม่เเว้นหน้าบ้านท่านนายก ติดเป็นแพ – แพจริงๆ
  เพราะมีคลื่นใต้ท้องเรือ (เอ้ย!รถ) เสมอหน้ากันหมดค่า

  คราวนี้ท่วมจริง ..ไม่ใช่ rumour พี่เพิ่งเข้าบ้านตอน 4 ทุ่มเอง sept คะ


 116. January 7th, 2010 at 12:15 pm       tuezaaa Says:

  สวัสดีปีใหม่ 2553
  ขอให้มีความสุขมากๆ ตลอดปี ตลอดไป
  สุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งครอบครัวเลยนะคะ
  ——————————-
  สวัสดีค่ะ..คุณ athenaz

  อาจจะมาอวยพรช้าไปหน่อยต้องขอโทษด้วยนะคะ
  เพราะตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม ก็เพิ่งจะเข้ามาเปิดบล๊อกวันนี้เองค่ะ
  ขอบคุณนะคะที่แวะไปทักทายบ้านของลูกสาว
  พร้อมกำลังใจ และคำชื่นชม
  (ซึ่งมันมีผลต่อแรงใจที่จะเขียนต่อไปค่ะ) ^^
  ..
  ปล.กรุงเทพฯฝนตกหนักเรหอคะ ที่หัวหินไม่ตกค่ะได้แต่ร้อนอย่างเดียว


 117. January 7th, 2010 at 2:30 pm       athenaz Says:

  สวัสดีปีใหม่ 2553
  ขอให้มีความสุขมากๆ ตลอดปี ตลอดไป
  สุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งครอบครัวเลยนะคะ

  ไปเยี่นมที่บ้านแล้วค่ะ.. หายไปนานเทียวค่ะ ลูกคงจะยุ่ง หรือไม่ก็ยุ่งกะลูก ..ฮา .. คุณป้าฝากกอดลูกด้วยนะคะ

  คำขวัญให้ลูกปีนี้ของนายกฯ นะคะ :

  คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม

  คุณป้าอะเธนาส ^,^


You must be logged in to post a comment.