…a t h e n a z

.. . The society that loses its grip on the past is in danger, for it produces men who know nothing but the present, and who are not aware that life had been, and could be, different from what it is.

นิรันดร์ …

June30

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

รรมชาติที่ดำรงอยู่ในจักรวาล

ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติบนผืนโลก .. ธรรมชาติในชีวิต

จิตของผู้คนและตนเอง ! ..

 

 

 

 

 

ที่เป็นมานับพันล้านปี และจะเป็นไปชั่วนาตาปี …

หากดาวเคราะห์ใบนี้ไม่มีอันแตกดับเสียก่อน

 

 

 

 

 

 

วัฏจักรชีวิตเปรียบเหมือนวงล้อที่งดงามของสรรพสิ่ง   เราท่านทุกคน ไม่ต้องแสวงหา..

เพราะธรรมชาติให้มาพร้อมลมหายใจ และจากไป เมื่อหมดลม   ทิ้งความคิด ความฝัน

ความรัก และความหวัง ที่หมุนเวียนเปลี่ยนผ่านคืนวันอันยาวนานของจักรวาลนานชั่วกัลป์

ไ ม่ สิ้ น สุ ด …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาวะธรรมอธิบายทุกฐานความต่างได้อย่างมหัศจรรย์  ด้วยธรรมะเดียวของพระพุทธองค์

ทรงสอนให้มนุษย์มองตนและสรรพสิ่งรอบกายด้วยปัญญา …

 

 

 

 

พิจารณาให้เห็นเป็นธรรมดา

 

 

 

 

ในการขับเคลื่อน เลื่อนไหล เกิดใหม่ เปลี่ยนไป สู่ดับสูญ

เป็นสภาวะที่ไม่สามารถดำรงอยู่ในวัฐจักร นับอนันตกาล บนทางช้างเผือก

 

 

 

 

 

 

 

 “  ติ .. คือฐานที่มั่นอย่างแท้จริงในวินาทีของชีวิต ..

ไม่หวั่นไหว กับความไม่ดำรงอยู่ในฐานที่ดำรงอยู่นั่นเอง  ”

 

 

 

 

 

 

 

ธรรมชาติ ให้บทเรียนแห่งสติกับมนุษย์ตลอดมา ขึ้นกับว่า สิ่งเหล่านั้นได้ย้อนวงล้อหรือไม่

วันคืนอันรวดเร็ว ทำให้เราแทบลืมทบทวน เตรียมคำตอบให้กับชีวิต   เรารู้เพียงว่า …

เราโชคดีเพียงใด  ที่ได้มี  ได้เป็น  และได้อยู่   . . .   และโชคดีที่ยังอยู่กับลมหายใจ 

มีอิสระในความคิด   มีอิสระในการเลือกที่จะเป็น   จะอยู่   หรือพร้อมจะไป  .. ?

 

 

 

 

 

…ชั่วชีวิตอันแสนสั้นของแต่ละคน  .. ได้เติมเต็ม ความฝัน ความหวัง และการแสวงหา

ที่ยังเคลื่อนต่อไป   ตราบเท่าโลกยังคงอยู่ในอนัตจักรวาลของช้างเผือก  ไม่มีกำหนด

ไม่มีวันหยุด?    บทเพลงบางตอนของซีลีน    ทำให้ข้าพเจ้านึกถึงความรักของบุคคล 

ผู้ที่เป็น  ”มากกว่าแม่ ”   ผู้ให้ ที่ให้ยิ่งกว่าพลัง   ..   ไม่มีแรงบันดาลใจและอานุภาพ

ใดในโลกนี้  จะฝ่าอุปสรรคนานา  สร้างฝันสู่ความจริงให้แก่ลูกได้  ..  หากไร้ซึ่งพลังรัก

จากแม่ที่ไม่มีวันดับสูญ  แม้กายจักเป็นเถ้าธุลี . . . .  “

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”  …  มื่อชีวิตเติบโตขึ้นมา …. พลังที่เต็มเปี่ยม

พร้อมจะยืนหยัด วาดความฝันที่หวังไว้ ..

อิงศรัทธากับความมุ่งมั่น แก้ปัญหา

พกปัญญาเป็นอาวุธ ณ ทุกขณะ .. ฉันมี “เธอ” เคียงข้าง ..

 

 

 

 

 

 

วันยากเย็นที่ไม่ลืม เธอและฉันไม่เคยแยกจากกันเลยแม้แต่ครั้งเดียว

ฉันรู้ดีทุกขณะว่ากำลังทำสิ่งใดอยู่ ไม่มีวันที่พลังจะเหือดไป..

ฉันฝ่าฟันยังหนทางที่เชื่อว่าดีงามอันยั่งยืน

ระลึกความทรงจำของเธอกับฉันที่เก็บไว้มิดชิดภายในไงล่ะ

 

 

 

 

 

 

ถึงวันนี้ .. ย้อนไปในวันที่ภาพเก่ายังแจ่มชัด ..

เธอช่วยเติมเต็มชะตาชีวิตวัยเด็ก

ที่อุปสรรคช่างเป็นเรื่องใหญ่โต

แ ล ะ ไ ม่ มี วั น สิ้ น สุ ด สำ ห รั บ ม นุ ษ ย์ ตั ว เ ล็ ก ..

ที่พรมลิขิตเล่นตลก   ผกผัน   ใ น ทุ ก วั น อั น แ ส น ย า ว น า น

 

 

 

 

 

และเธอได้เฝ้าบอกประโยคอมตะเสมอมาว่า

อย่ายอมแพ้ .. เราไม่มีวันยอมแพ้

แล้วผู้คนจะจดจำความอดทนไม่ย่อท้อครั้งนี้

และครั้งไหนๆ อย่างไม่มีวันลืม … ”

 

 

 

 

. . .

 

 

 

 

. . . แม้นาทีสุดท้ายของลมหายใจ .. คุณแม่ก็สอนเรา ท่านยังได้ให้ธรรมะแก่เราทุกคน

 ให้ประจักษ์ถึงการละความเสื่อม  การละทุกข์อันไร้ประโยชน์

นับเป็นจาคะ (การสละ) ยิ่งใหญ่ ..

 

 

ผู้ใหญ่ที่เคารพรักได้บอกแก่เราว่า การจากไปเมื่อจิตปิติสุขของท่านนั้น

เ ป็ น สิ่ ง ดี ที่ สุ ด

 

เพราะเมื่อจิตจากไป    ความทุกข์จักไม่มีที่ยึดเหนี่ยว

..  ค่ำวันนั้น  ..  เราร่วมสาธยายธรรมด้วยกัน นานกว่าทุกวัน  

ไม่มีสัญญาณใดบอกว่าค่ำนั้นจะเป็นครั้งสุดท้าย 

จิตท่านไปสู่สุคติ .. ตอนเช้ามืดของวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๔

 

 

 

 

. . .

 

 

 

 

 

“  ขอคุณแม่โปรดมอบร่างกายให้หมอและพยาบาล ดูแลประคับประคอง . .

ไม่ว่าจะเป็นภพนี้หรือภพไหน วันคืนของเดือนปีใด ในเวลาแห่งจักรวาล  

ขอคุณแม่ โปรดมอบจิตใจไว้กับพระพุทธองค์ . .

 

 

 

ขอลมหายใจและสัมปัชชัญญะของลูก

ที่ได้สืบทอดความรักของแม่จวบจนวันนี้ .. ส่งแรงอฐิษฐานแห่งความสงบ

 ผ่านสู่ญาณที่คุณแม่รับรู้ได้  ว่าเรา 'แม่ลูก'

จะสาธยายธรรมะแห่งพระพุทธองค์ร่วมกันทุกภพชาติ

กระทั่ง .. อนูสุดท้ายของลมหายใจอันเป็นนิรันดร์  …  ”

 

 

 

 

.  .  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทเพลง กตัญญู รู้คุณแม่

ช่างเที่ยงแท้ เปี่ยมรัก เปี่ยมห่วงหา

แม่จักอยู่ ภพไหน ลูกจักมา

ขอโปรดรอ บนขอบฟ้า ธรรมะนิรันดร์

 

 

เป็นอนัตตา ปิติ ที่ประจักษ์

จิตตระหนัก รับรู้ ไม่ใช่ฝัน

สาธยายธรรม ย้ำอยู่ ทุกคืนวัน

ภพใดนั้น ย่อมมีธรรม นำทางเดิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poem by athenaz

梦中的额吉 – แม่ในความฝัน

http://mblog.manager.co.th/ana123/—805/

by posted under Uncategorized | 72 Comments »    
72 Comments to

“นิรันดร์ …”

 1. June 30th, 2011 at 11:15 pm       athenaz Says:

  … When you are sorrowful look again in your heart,
  and you shall see that in truth you are weeping
  for that which has been your delight…

  On Joy and Sorrow – ของคาริล ยิบราน


 2. June 30th, 2011 at 11:28 pm       athenaz Says:

  ชั่วนิจนิรันดร
  คำร้อง / ทำนอง พยงค์ มุกดา

  ฉัน รักเธอ แม้เทียบเสมอ กับดวงชีวิต
  รัก..เธอ..ชั่วนิจนิรันดร
  แม้เธอห่างไกล ใจก็หวงห่วงนิวรณ์
  ถึงแม้ม้วยมรณ์ ไม่ถอน รักที่มี
  ฉัน รักมั่น เหมือนดังตะวัน มั่นรักฟากฟ้า
  รัก..ดัง..หมู่ปลา รักวารี
  เหมือนดังกับแหวน แสนจะรักแก้วมณี
  เหมือนขุนคีรี สวาทพื้นดินเดียวกัน
  มากมายเหมือนราวกับห้วง มหรรณพ
  มิรู้จบ ดั่งกับมี ทำนบกั้น
  แต่มั่นคง เหมือนดั่งสิงขร ซ้อนแผ่นดินนั้น
  ทั้งความซื่อสัตย์ มัดใจคงมั่น ดั่ง ตะวันซื่อต่อฟ้า
  ฉันรักเธอ แท้จริงเสมอ ไม่ลวงให้หลง
  รัก..ฉัน..มั่นคง ดังวาจา
  เห็นใจเถิดหนอ ขอมอบไว้ ให้สัญญา
  ฉันจะบูชา ชั่วนิจนิรันดร ชั่วนิจนิรันดร ชั่วนิจนิรันดร

  เพลงโปรดคุณแม่


 3. June 30th, 2011 at 11:42 pm       athenaz Says:

  คิดถึง : (จากเพลง Gypsy Moon)

  จันทร์กระจ่างฟ้า นภาประดับด้วยดาว
  โลกสวยราวเนรมิตประมวลเมืองแมน
  ลมโชยกลิ่นมาลากระจายดินแดน
  เรียมนี้แสนคะนึงถึงน้องดวงจันทร์

  งามใดหนอ จะพอทัดเทียบเปรียบน้อง
  เจ้างามต้องตาพี่ไม่มีใครเหมือน
  ถ้าหากน้องอยู่ด้วยและช่วยชมเดือน
  โลกจะเหมือนเมืองแมนแม่นแล้วนวลเอย

  ———– เพลงที่คุณแม่ชอบ


 4. June 30th, 2011 at 11:43 pm       rapeseed Says:

  อ่านตอนแรกๆชื่นชมว่าพี่เอทีเขียนได้ดีเช่นเดิม อ่านต่อๆมาตกใจ และจึงทราบว่าทำไมจึงไม่ค่อยได้เห็นพี่เอทีบ่อยนัก ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังพี่เอทีด้วยคะ ขอร่วมรำลึกถึงคุณแม่ผู้จากไป ความดีและความรักของคุณแม่จะยังเป็นที่จดจำสำหรับคนทีรักท่านตลอดไปคะ คิดถึงพี่เอทีคะ

  Image and video hosting by TinyPic


 5. June 30th, 2011 at 11:45 pm       athenaz Says:


 6. July 1st, 2011 at 12:01 am       athenaz Says:

  พี่สบายใจขึ้นแล้วค่ะ จึงเขียนออกมาได้..
  คุณแม่จากไปสบาย ไม่ได้ตื่นมาตอนเช้ามืด ไปฟังพระทำวัตรเช้า .. และเลยปขึ้นสวรรค์ค่ะ พี่จึงนำเพลงที่ท่านชอบมาขับกล่อม ^^

  ลูกๆ ดีใจที่ได้อยู่ใกล้ท่านตลอดค่ะ และท่านรู้ตัว ประจักษ์สัจธรรมได้ด้วยตนเอง ฟังธรรม ที่ลูกๆสาธยายและคุณความดีที่คุณแม่ได้ทำมาตลอด

  She rest in heavently PEACE ka Tanya..
  She also loves this song :

  Love you ka Tanya.. will call in your blog na ka ^^
  xxx

  เพลงสุริยัน-จันทรา
  เป็นเพลงซึ่งนำเนื้อหามาจากวรรณคดีไทยเรื่อง วิวาหพระสมุทร พระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ 6
  ให้ทำนองโดย สุรพล แสงเอก

  เนื้อเพลง

  ถึงกลางวัน สุริยัน แจ่มประจักษ์
  ไม่เห็นหน้า นงลักษณ์ ยิ่งมืดใหญ่
  ถึงราตรี มีจันทร์ อันอำไพ
  ไม่เห็นโฉม ประโลมใจ ยิ่งมืดมน

  …..อ้าองค์สุรีย์สี ของพี่เอย
  ขอจงเผย หน้าต่าง นางอีกหน
  ขอเชิญจันทร์แจ่ม กระจ่าง กลางสกนธ์
  เยี่ยมให้ พี่ยล เยือกอุรา


 7. July 1st, 2011 at 12:24 am       athenaz Says:

  ถึงม้วยดินสิ้นฟ้า มหาสมุทร
  ไม่สิ้นสุดความรัก สมัครสมาน
  แม้อยู่ในใต้หล้าสุธาธาร
  ขอพบพาน พิศวาส ไม่คลาดคลา

  แม้เนื้อเย็น เป็นห้วง มหรรณพ
  พี่ขอพบ ศรีสวัสดิ์ เป็นมัจฉา
  แม้เป็นบัว ตัวพี่เป็นภุมรา
  เชยผกา โกสุมภ์ ปทุมทอง

  แม้นเป็นถ้ำ อำไพ ใคร่เป็นหงส์
  จะร่อนลง สิงสู่ เป็นคู่สอง
  ขอติดตาม ทรามสงวน นวลละออง
  เป็นคู่ครอง พิศวาส ทุกชาติไป.

  เพลง คำมั่นสัญญา ได้ดัดแปลงจากกลอนสุนทรภู่บทเกี้่ยวพาราสีของพระอภัยมณีกับนางละเวงวัณฬาเจ้าเมืองลังกา …


 8. July 1st, 2011 at 12:41 am       rapeseed Says:

  #6 Thx for ur comments here and there ka. My thoughts are always with you ka my dear sis .xxx

  Good nite ka.

  Image and video hosting by TinyPic

  Ps.I love her song ka,beautiful indeed.


 9. July 1st, 2011 at 4:01 am       septimus Says:

  Good morning ka khun P'
  เช้านี้พบเป็นคอลเลคชั่นเพลงคะ ฮ่ะๆๆๆ
  เดี๋ยวขอข้าเจ้าอ่านอย่างเร็วก่อนนะค้า

  ^__*


 10. July 1st, 2011 at 4:23 am       septimus Says:

  Photobucket

  ขอดวงวิญญานของคุณแม่ได้กลับไปสถิตย์อยู่บนสรวงสวรรค์ชั่วนิรันดร์ค่ะ


 11. July 1st, 2011 at 4:28 am       septimus Says:

  Photobucket

  คุณพี่ค้า ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ
  อ่านแล้วตกใจมากค่ะ ถึงว่าสิคะ จู่ๆคุณพี่ก็หายไปนับจากวันโน้นที่คุยกันว่าคุณแม่ไม่สบาย และคุณพี่กำลังกำกับคุณหมออยู่

  It is very bad news for this morning ka oxoxox


 12. July 1st, 2011 at 6:22 am       clumsycat Says:

  เสียใจด้วยนะคะ ทุกอย่างล้วนเป็นไป
  ที่เหลือไว้คือความทรงจำ คำสอน และ ความรัก
  ที่ไม่ห่างหายไปไหน


 13. July 1st, 2011 at 9:02 am       athenaz Says:

  ขอบคุณคุณ clumsycat ที่น่ารัก

  ได้มาร่วมเข้าใจสัจธรรมแห่งอนัตตากับพี่
  ท่านจากไปสบาย เช้ามืด ..ไปฟังพระธรรมวัตรเช้า เป็นปิติที่เราได้สวดมนต์ให้ท่านฟัง
  หลายบทและจับมือกันก่อนนอนคืนนั้นค่ะ ..


 14. July 1st, 2011 at 9:24 am       athenaz Says:

  เซปคะ
  ตอนนี้คำว่าเสียใจ ไม่มีแล้วค่ะ ไม่ต้องตกใจ ได้ธรรมะคุมสติ กำกับไว้อยู่..
  พี่ปรับความรู้สึก เมื่อรู้ด้วยใจว่าท่านจากไปสู่ที่ดีในจักรวาล

  นอกจากนั้น การประคับประคองอาการของท่านเป็นไปอย่างดี ตามที่เราต้องการ
  ให้ท่านมีสัปปายะเหมาะ.. ไม่ฝืน ปัจจัยอานิสงค์ส่งให้คุณแม่ได้รับความสะดวกสบายตามอัตภาพ

  พี่รู้ว่าเซปอาจพอเดาได้ที่หายไป ขอบคุณกำลังใจอับอุ่นของน้องที่ช่วยผ่อนคลาย..
  เขียนบล็อกขำๆให้พี่ด้องยู่กับปัจจุบันเสมอมาค่ะ ^^

  ที่ต้องปรับจริงๆ คือกิจวัตรของลูกๆ ในการอยู่ใกล้ท่านทุกวันได้เปลี่ยนไป สำหรับพี่จะมากหน่อย
  ช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยชินค่ะ

  ดอกไม้สดใสดอกนี้ขอส่งผ่านไซเบอร์สู่คุณแม่ในสวรรค์..ขอบคุณค่ะเซป …LoL

  xxx


 15. July 1st, 2011 at 9:29 am       athenaz Says:

  If I could be close beside you
  If I could be where you are
  if I could reach out and touch you

  ตอนแรกพี่จะลง autoplay เพลงนี้ มันเศร้าไปค่ะ เลยเอาเพลงบรรเลง Gypsy moon – คิดถึง ..

  miss na ka sis..good and misty weekend approaching..^^
  xxx


 16. July 1st, 2011 at 9:39 am       athenaz Says:

  10
  เซปคะ ดอกนี้แม้จะบาน เริ่มเฉา สีหวานก็เตรียมจะล่วงลง แต่ยังคงความงามให้เราเห็นธรรมนะ

  ดอกไม้สวนที่บ้านเหรอคะ ชื่นใจจังค่ะ..

  …..


  xxx


 17. July 1st, 2011 at 9:56 am       athenaz Says:

  10

  เซปฟังเพลงนี้ด้วยค่ะ คุณแม่ร้องกล่อม พี่จำเนื้อได้แต่เด็ก.. เบริร์เอามาร้อง ท่านชอบมากกว่าสุเทพค่ะ …

  เพลงชั่วนิจนิรันดร
  คำร้อง ทำนอง พยงค์ มุกดา/ขับร้อง นริศ อารีย์

  ฉันรักเธอ แม้เทียบเสมอ กับดวงชีวิต
  รักเธอ ชั่วนิจนิรันดร
  แม้เธอห่างไกล ใจก็ห่วง ห่วงนิวรณ์
  ถึงแม้ม้วยมรณ์ ไม่ถอนรักที่มี

  รักฉันนั้น เหมือนดังตะวัน มั่นรักฟากฟ้า
  รักดั่ง หมู่ปลา รักวารี
  เหมือนดังกับแหวน แสนจะรักแก้ว มณี
  เหมือนขุนคีรี สวาทพื้น ดินเดียวกัน

  มากมาย ราวกับห้วงมหรรณพ
  มิรู้จบ ดังกับมีทำนบกั้น
  แต่มั่นคง เหมือนดังสิขร ซ้อนแผ่นดินนั้น
  ทั้งความซื่อสัตย์ มัดใจคงมั่น
  ดั่งตะวันซื่อต่อฟ้า

  ฉันรักเธอ แท้จริงเสมอ ไม่ลวงให้หลง
  รักฉันมั่นคง ดังวาจา
  เห็นใจเถิดหนอ ขอมอบไว้ให้สัญญา
  ฉันจะบูชา ชั่วนิจ นิรันดร ชั่วนิจ นิรันดร ชั่วนิจ นิรันดร

  แต่งไว้ เมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2492 นริศ อารีย์ บันทึกเสียงเป็นคนแรกที่ห้องบันทึกเสียง อัศวิน การละคร

  Good day ka sis..
  xxx


 18. July 1st, 2011 at 10:15 am       athenaz Says:

  8 Tanya ka..

  You pics and warm words are most love always.. I've been felling better for sometimes now ka sis..
  Live my life without her.. my new paradigm I must be ,erged ..

  Love and take good care my dearest sis …joob
  xxx

  Koong sings her most loved songs..kas pls share..

  เพลง”พี่ยังรักเธอไม่คลาย
  คำร้อง/ทำนอง คือครูสง่า อารัมภีร์

  ถึงอย่างไร พี่ยังรักเธอไม่คลาย
  ตราบชีพนี้ วอดวายเป็นเถ้าถ่าน
  ก็จะขอรัก จะขอรักด้วยวิญญาณ
  แทรกสายลมโชยผ่านเคล้าเคลียนงคราญ ไม่ห่างไกล

  สายลมพริ้วจูบเธอ มิใช่อื่นใด
  โปรดจำไว้ นั่นคือลมจูบจากพี่
  เป็นสัญญาว่ารักด้วยจิตใจภักดิ์ยิ่งชีวี
  พี่ขอเพียงไมตรี แม้เพียงธุลีก็ชื่นใจ

  xxx


 19. July 1st, 2011 at 10:26 am       lady007 Says:

  p' athenaz ka..

  Coffee ja 😛

  คลิ๊ก..สร้าง Glitter ด้วยตัวคุณเอง


 20. July 1st, 2011 at 10:39 am       athenaz Says:

  Good morning Friday ka K Lady ^^

  I am just about to visit ur blog after all that long gap I missed..

  oops.. ! that 's good cup of coffee for me.. my second cup,
  thnx indeed ka..
  xxx


 21. July 1st, 2011 at 10:40 am       korpai Says:

  ไม่ว่าจะอยู่ท่ไหน
  ยังส่งใจให้เคียงข้างเสมอ
  อ่ิมทุกครั้งที่สัมผัสความรักของเธอ
  มีความสุขเสมอชั่นิจนิรันดร์


 22. July 1st, 2011 at 10:46 am       11arrows Says:

  ขณะน้ำตาคลอ…
  มารดาบนสรวงสวรรค์ ก็คงยิ้มแย้มลงมาที่ท่าน athenaz แล้ว

  :)))


 23. July 1st, 2011 at 11:03 am       athenaz Says:

  ขอบคุณท่านศร ที่รัก..

  ความจริงที่เราเศร้าหมอง ขมขื่น
  เป็นความจริงที่ทำให้เรายิ้มได้ในที่สุด
  เพราะท่านยิ้มลงมา ..อย่างที่ท่านศรว่า

  ขอบคุณร่วมรับรู้กับข้าเพจ้าเสมอมาค่ะ ^^

  “””

  … When you are sorrowful look again in your heart,
  and you shall see that in truth you are weeping
  for that which has been your delight…

  On Joy and Sorrow – ของคาริล ยิบราน


 24. July 1st, 2011 at 11:17 am       athenaz Says:

  ขอบคุณค่ะไผ่คนดี หายยุ่งแล้วมัง พี่เห็นอัพนล็อกเดี๋ยวไปเยี่ยมค่ะ สบายใจ หายป่วยแล้วนะคะ

  ดูแลสุขภาพทุกวันนะ

  พี่กำลังปรับสมดุลย์ของใจ ให้อยู่กับปัจจุบัน ปรับกิจวัตร
  ท่านไปดีที่สุดและลูกๆทำสำเร็จที่ท่านอยู่ในธรรม ในสัมปัจชัญญะก่อนนอนค่ะ


  xxx


 25. July 1st, 2011 at 12:11 pm       Leelawadee2u Says:

  ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ และนัทก็คิดเช่นเดียวกัน ว่าตอนนี้ท่านกำลังยิ้มบางๆมาจากเบื้องบนมาให้พี่นะคะ

  นัทขออนุญาตหยิบยืมประโยคอมตะ และธรรมะจากท่านมาใช้บ้างนะคะพี่ ขอบคุณค่ะ

  คิดถึงค่ะ


 26. July 1st, 2011 at 12:28 pm       numinnee Says:

  “ความรักและความอบอุ่น ไม่จางไปจากหัวใจเราค่ะ”

  แข็งแรงเร็วๆนะคะ…

  แต่หนูยังแย่อยู่เลยค่ะ P'AT…

  Photobucket


 27. July 1st, 2011 at 1:01 pm       kenjionline Says:

  ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ คุณพี่

  คุณแม่ยังอยู่กับเราเสมอ
  เราสามารถสื่อสารกับท่าน
  ด้วยการทำดีตามคำสอนของท่าน


 28. July 1st, 2011 at 1:57 pm       nunohatyai Says:

  ฟ้าน้อย ^^ มาน้อบกราบตักละมุน พี่เอทีแล้วเจ้าเอยฯ


 29. July 1st, 2011 at 2:30 pm       nunohatyai Says:

  น้อมกราบกลางใจ..อาลัยยิ่งจ่ะ


 30. July 1st, 2011 at 3:12 pm       nokhasee Says:

  ขอแสดงความเสียใจมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
  เข้าใจความรู้สึกเลยทีเดียวคนที่เรารักก็จะอยู่ในหัวใจเราเสมอและตลอดไปนะคะ คุณathenaz


 31. July 1st, 2011 at 4:00 pm       ชอบเที่ยว Says:

  ขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ


 32. July 1st, 2011 at 9:03 pm       athenaz Says:

  นัทคะ ..

  ขอบคุณที่เข้ามาอ่าน พี่ตั้งใจจะเขียนเพื่อระลึกถึงความรู้สึกของตัวเอง..ที่ไม่มีวันใดในหลายสิบปีเป็นวันที่ไม่มีท่าน ..

  พี่ทราบว่าท่านต้องยิ้ม แม้ไม่ได้บอกกล่าวก่อน
  ท่านละทุกข์ และโยนมันทิ้งไว้ก่อนจากไป
  ด้วยจิตแจ่มใสและสบาย ค่ะ

  คิดถึงนัทนะคะ

  Immortality : Celine Dion

  “…There is a vision and a fire in me
  I keep the memory of you and me, inside
  We don't say goodbye We don't say goodbye
  With all my love for you
  And what else we may do
  We don't say, goodbye “

  xxx


 33. July 1st, 2011 at 9:33 pm       athenaz Says:

  26 ขอบคุณค่ะ numinnee
  ส่งช่อดอกไม้ให้พี่มากับความห่วงใย
  พี่เริ่มปรับตัว ปรับใจ อยู่ในสติทุกวัน เพราะชีวิตแสนสั้นค่ะ

  ฝนพรำแบบนี้ เป็นหวัดไปแล้วเหรอ
  ช่วยดูแลสุขภาพทุกวันนะคะคนดี

  Good Night..tight sleep ka ^^
  xxx


 34. July 1st, 2011 at 9:46 pm       athenaz Says:

  27 ขอบคุณ kenji ส่งคลิปดีๆมาให้ พี่ไม่เคยเห็น คลิปนี้
  และได้ฟังเพลงไพเราะนี้เป็นครั้งแรก

  เขาทำดีนะคะ คงน่าจะไว้ใช้สอนเด็ก.. หรือผู้ใหญ่ด้วยก็ย่อมดี

  พี่เชื่อนะ ken ว่าคุณแม่ยังอยู่กับเราเสมอ ..

  คิดถึงค่ะ ^^
  xxx


 35. July 1st, 2011 at 10:08 pm       athenaz Says:

  28, 29

  ดอกไม้สีเหลือสดของนูช่างทำให้แจ่มใสยิ่งนักค่ะ น้อง
  ขอบคุณ พี่ขอส่งขี้นฟากฟ้าบนสวรรค์

  พีไม่เห็นนูนานหรือเปล่า หายหน้าไป หรือพี่หายไปเองก็ไม่รู้ … ^^^

  เพลงเก่าจังนะคะ ^^

  Good Night ka nu …
  xxx


 36. July 1st, 2011 at 10:32 pm       athenaz Says:

  31 คุณชอบเที่ยว ^^ :)

  ขอบคุณที่ร่วมแชร์ในทุกวาระเสมอมา.. ราตรีสวัสดิ์ค่ะ


 37. July 1st, 2011 at 10:58 pm       athenaz Says:

  30 คุณนกที่รักคะ

  ขอบคุณคำที่อ่อนโยนที่ช่วยคลายใจ
  ท่านก้าวออกไป ละความเสื่อม .. พี่เองเสียอีก
  ต้องปรับใจให้เป็นปัจจุบัน ..
  กิจวัตรในการดูแลท่านด้วยใจ ไม่มีอีกต่อไป

  xxx


 38. July 2nd, 2011 at 2:55 am       lastson Says:

  พรพระพุทธนำท่านไปในธรรมะ
  ด้วยพรพระนำท่านสู่ส่วงสวรรค์
  พรเทพใดในหล้า หาเทียมทัน
  รับแม่ท่าน สวมกอดตลอดกาล..

  แม่ท่านคงสุขใจที่พระธรรมนำท่านสู่ความสว่างไม่จมอยู่กับความโศกเศร้า..ท่านแม่คงเบิกบานเป็นแน่แท้


 39. July 2nd, 2011 at 11:11 am       11arrows Says:


  ในโลกนี้ ใครรักข้าพเจ้ามากที่สุด?…
  ไม่ว่าจะถามตนเองเมื่อใด คำตอบก็ยังเป็นอย่างเดิม…”มารดา”
  และสมมุติว่า บัดนี้มารดาอยู่บนสวรรค์
  ข้าพเจ้าก็ยังเชื่อว่า ความรักที่มากที่สุด ก็จะหลั่งไหลมายังข้าพเจ้า จากบนนั้น

  :)))


 40. July 2nd, 2011 at 7:55 pm       peacock Says:

  นิรันดร มิสั่นคลอน ชั่วฟ้าดินสลายค่ะ…

  สุขสันต์วันหยุดค่ะพี่อเธนาส

  ^_^


 41. July 2nd, 2011 at 11:11 pm       Bless Says:

  อ่านบทเขียนของคุณแล้วทำให้อยากให้เวลาย้อนกลับ แม่ผมเสียชีวิตไปยังไม่ถึงสิบปี ตอนแม่ป่วย ผมไม่ค่่อยได้อุทิศเวลาให้ท่าน และในช่วงสุดท้ายของท่าน ผมต้องไปอยู่ต่างประเทศกับครอบครัว

  เสียดายที่ไมาสามารถย้อนเวลากลับครับ บุญกุศลที่ท่านส่งให้คุณแม่มาจนปัจจุบันขอส่งให้ท่านทั้งหลาย
  สาธยายธรรมอุทิศให้ท่านโดยสม่ำเสมอ ขอบคุณบทความดีๆครับ


 42. July 2nd, 2011 at 11:31 pm       เจ้าเงาะ Says:

  ถ้าเป็นทางโลกคงต้องขอบอกว่าขอแสดงความเสียใจด้วยพี่ Athenaz แต่เท่าที่อ่านบทความพี่แล้วจับความได้ว่า คุณแม่พี่และตัวพี่นั้นมีธรรมเป็นจรรโลงใจอยู่แล้ว พี่และคุณแม่ปฏิบัติดีสมควรแก่กันแล้ว ฉะนั้นคนที่น่าห่วงคือตัวเรามากกว่า กราบขอบพระคุณบทความนี้ที่ให้สติทางธรรม


 43. July 3rd, 2011 at 7:56 am       buadhram Says:

  พระพุทธองค์ทรงตรัส…..

  ข้าพเจ้าได้สดับมาดั่งนี้

  กัมมัสโกมหิ
  กัมมทายาโท
  กัมมโยนิ
  กัมมพันธุ
  กัมมปฎิสรโน

  เรามีกรรมเป็นของของตน
  เรามีกรรมเป็นทายาท
  เรามีกรรมเป็นแดนเกิด
  เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์
  และเราก็ได้อาศัยกรรมของเรานี่แหละเป็นที่พึ่ง

  ท่านอาเธนนาส…..เป็นบุตรสุดประเสริฐ
  มีมารดาที่ประเสริฐสุด…………..
  ข้าพเจ้าพึงยินดีด้วยอย่างซาบซึ้งในวิถีธรรม


 44. July 3rd, 2011 at 9:36 am       TOU SKYLIGHT Says:

  ขอแสดงความเสียใจด้วย ท่านไปแบบมีสติซึ่งเป็นทางที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนเหล่าสาวก ก่อนเสด็จดับขันธ์ที่ไม่ให้ประมาท มีสติ มีศีลดี มีจิตใจที่มั่นคงใครทำตามนี้จักละการเวียนว่าย ตาย เกิดได้แน่นอน
  วนเวียนในจักวาล…สุขและทุกข์ซ้ำๆไม่เคยพ้นไป…วนเวียนกำเนิดเกิดตาย…ดั่งชีวิตนั้นมีเพียงเพื่อใช้กรรม
  ดวงวิญญษนที่อ่อนและล้า…เกิดขึ้นมาใต้เงาแห่งองค์พระพุทธและพระธรรม…เป็นทางเดียวสู่ทางนฤพาน(นิพพาน)…อันเป็นทางที่หยุดใจ…
  ยืนที่ก่อเกิดกรรม…ติดและยึด ยินย้ำให้เกิดทุกข์ใจ…เพียงกายสดับหลับไป…แต่ไม่พ้นต้องวนมาใช้กรรม…
  โออนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ..วิญญานที่ทุกข์ทนวนเวียนเปลี่ยนเป็นความสุขทุกข์…วาระจำเริญตามทางองค์พระพุทธ…ให้ใจมีพระธรรมนำทาง…
  มั่นใจว่าท่านสู่สุขคติภูมิแน่นอน…สาธุ สาธุ สาธุ


 45. July 3rd, 2011 at 9:15 pm       athenaz Says:

  38

  พรพระพุทธนำท่านไปในธรรมะ
  ด้วยพรพระนำท่านสู่ส่วงสวรรค์
  พรเทพใดในหล้า หาเทียมทัน
  รับแม่ท่าน สวมกอดตลอดกาล..

  ท่าน lastson ส่งธรรมล้ำเลอเลิส
  พรประเสริฐ นำทาง กระจ่างขันธ์
  ละโลก กาย ใจ ด้วยรู้ทัน
  แม่ไม่หวั่น เกิด ดับ นับนานกัลป์

  ขอบพระคุณท่าน lastson คุณแม่ท่านรู้ตัวทุกเวลาในตอนค่ำ แม้ต้องสู้กับทุกข์ .. เราได้จูงกันข้ามพ้นความทุกข์ ..
  ขอท่าน lastson เจริญในธรรมค่ะ


 46. July 3rd, 2011 at 9:20 pm       ana123 Says:

  My dearest P'Athenaz,

  Please accept and pass my condolescences to your family's members. Your beloved mom is peacefully in heaven as described in your poem ka.

  __/|\__


 47. July 3rd, 2011 at 9:42 pm       ana123 Says:

  My sweet & kind sis truly hold such a strength in your spirit. Your beloved mom is proud of you for sure ka ..

  Sweet lullaby for you ka ..

  :)


 48. July 3rd, 2011 at 10:22 pm       athenaz Says:

  39

  39 ท่านศรที่รัก
  ท่านได้ให้สัจธรรม และถ้อยคำอันอบอุ่น ที่ข้่าพเจ้าเชื่ออย่างยิ่ง..ขอบคุณท่านมาก ..
  และน้ำใจทีี่ท่านคอร์ปบล็อกมาไว้ตรงนี้ กับขออนุญาตลิงค์ Heart Sutra มาด้วย^^

  ราตรีสวัสดิ์ค่ะ xxx


 49. July 3rd, 2011 at 10:56 pm       athenaz Says:

  40

  ขอบคุณน้องนกยูงคนงาม ^^
  ขอนิรันดร์ไม่สั่นคลอนอนัตกาลดังที่ส่งผ่านมา

  ด้วยความรักค่ะ
  xxx


 50. July 3rd, 2011 at 11:17 pm       athenaz Says:

  อนุโมทนาแด่เงาะที่เข้าใจในชีวิต..แม้ยังไม่ถึงวัย

  เป็นเรื่องยาก หากไม่ได้ประสบพบทุกข์ ธรรมะก็ยังไม่มีที่แทรกตัวมากนัก ครั้งใดที่เราทุกข์ แม้จะมีสติเป็นสรณะ
  ก็ได้พบว่า การผ่อนคลายทุกข์ในทุกข์นั้นยากยิ่ง ทุกข์ใจมี่เป็นไปตามธรรมชาติของขันธ์ และทุกข์ใจที่ไม่ละทุกข์ในความห่วงใยผู้ที่เรารัก ..

  ครั้นละได้ด้วยความเพียร .. เปรีบบเหมือนภูเขาใหญ่ที่ได้ข้ามมาจนสำเร็จ เบื้องหน้าคือความร่มเย็นของธรรมะโดยแท้ค่ะ

  ราตรสวัสดิ์ค่ะ สาธุ ..


 51. July 3rd, 2011 at 11:24 pm       athenaz Says:

  41 ขอบคุณเรื่องราวที่นำมาแบ่งปันค่ะ คุณ Bless
  โปรดอย่าเสียใจ ในเรื่องที่ผ่านนานมา มารดาท่านได้ไปยังภพที่ประเสริฐแล้วในวันนี้..
  ขอท่านเพียรในธรรมเพื่อวันในปัจจุบันและวันข้างหน้าที่ดีต่อไป สาธุ ..


 52. July 3rd, 2011 at 11:52 pm       athenaz Says:

  43 ท่านบัวธรรมที่รักยิ่ง

  ข้าพเจ้าแม้นจะผ่านความทุกข์ใจมา แต่ส่วนลึก..รอที่จะได้รับคำว่าดีใจ ..

  ด้วยเพราะหากเราละทุกข์และสลัดทิ้งได้ ขอมิตรสหายโปรดร่วมดีใจในความเพียรของท่าน ที่ข้ามพ้นวิกฤติแห่งชีวิตด้วยสติ ..

  ขอบพระคุณธรรมะแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ท่านอัญเชิญมาไว้ที่นี่เป็นข้อเตือนสติที่ซาบซึ้งใจอย่างยิ่ง ยามได้ประสบด้วยตนเองค่ะ

  ขอท่านเจริญในธรรมทุกย่างก้าว .. สปิริตรักชาติ รักบ้านเกิดอันประเสริฐจะเป็นเกราะคุ้มครองท่านตลอด..
  สาธุ สาธุ สาธุ

  __/|\__


 53. July 4th, 2011 at 12:05 am       athenaz Says:

  44 ท่าน TOU SKYLIGHT

  ขอกราบอนุโมทนา แค่ข้อธรรมมะ ความเมมตา ทีีท่านผ่านความรู้สึกไว้ยังหน้านี้

  ข้าพเจ้าขอน้อมรับคำแนะนำที่ควรค่านำไปเตือนสติ ประพฤติปฏิบัติ ต่อไป
  สาธุ สาธุ สาธุ


 54. July 4th, 2011 at 12:11 am       athenaz Says:

  46
  Dearest Ana..

  Most thanks for your warm and kind words..
  when I read your latest entry of a young boy dream of her mom – I was crying to tears..we felt the same way.. as now, there has been no where ever we could touch her..only in dream,..
  that was written from the bottom of my heart ka..

  Good night and sleep tight ^^

  xxx


 55. July 4th, 2011 at 12:33 am       athenaz Says:

  Subaru / Star 昴

  Translation:
  —————

  With my eyes closed, I see nothing
  With sorrow in my heart, I open my eyes
  A road heading for the wilderness
  And nothing else other than what I see.

  Ah, all you stars, destined to shatter into pieces
  At least you can quietly shed a light on me

  I'll go onwards, even if my cheeks turn pallid
  I'll go onwards, bidding farewell to the stars

  With every breath I have in my chest,
  And the cold wind continues to howl
  Even so, my heart holds the passion
  To keep on pursuing my dream

  Ah, all you stars, each nameless among many,
  Glowing gloriously as you shatter into pieces

  I'll go onwards, as my heart commands
  I'll go onwards, bidding farewell to the stars

  Ah, someday, someone will walk this road
  Ah, someday, someone will walk this road

  I'll go onwards, even if my cheeks turn pallid
  I'll go onwards, bidding farewell to the stars.

  I'll go onwards, bidding farewell to the stars ..


 56. July 4th, 2011 at 10:15 am       alphabet Says:

  เสียใจด้วยนะคะพี่
  อ่านบทความพี่แล้วก็ปลงไปด้วยกับทุกสิ่ง
  ไม่มีอะไรเป็นนิรันดร์ นอกจากความดีงามและความรัก
  ที่ปรากฏแท้จริงในใจเท่านั้นค่ะ


 57. July 4th, 2011 at 2:03 pm       Waree Says:

  ขอแสดงความเสียใจด้วยคนค่ะ..
  แต่อ่านดูก็ทราบว่า ท่านผู้เขียนสามารถใช้ธรรมะเป็นเครื่องนำทางให้ทุกข์น้อยลง และได้สวดมนต์ภาวนาให้มารดาผู้ป่วย
  ขอบคุณที่เขียนเตือนสติ เพราะหากใครไม่เจอก็จะยังไม่ได้เตรียมใจ และทุกคนก็มักไม่มีเวลาเตรียมใจเมื่อเจอวิกฤติเช่นนี้

  ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ผู้ประสบความทุกข์จะมีจิตใจมองความทุกข์ได้เช่นท่านที่เขียน ขอนำข้อธรรมาประยุกต์ใช้ ปัจจุบันบิดามารดายังอยู่ครบค่ะ

  วารี


 58. July 4th, 2011 at 5:35 pm       septimus Says:

  Photobucket

  Good evening ka khun P' ka,
  how are you ka?

  That's right ka P'…
  Please walk on with each step of HOPE cuz a feeling of LOVE's in a distance!!!

  … อย่ายอมให้เทียนดับนะค้า …

  oxoxox :))))


 59. July 4th, 2011 at 6:05 pm       athenaz Says:

  ขอบคุณดาว แม้นห่างหายไปนาน ยังเข้ามาฝากสัจธรรมให้ไว้..

  จริงค่ะไม่มีอะไรเป็นนิรันดร์ นอกจากความดีงามและความรักที่ปรากฏแท้จริงในใจเท่านั้น

  … ขอธรรมะเป็นเกราะกำบังดาวทุกย่างก้าวระคะ :)


 60. July 4th, 2011 at 6:08 pm       athenaz Says:

  ขอบคุณคุณวารี ทีแบ่งปันเรื่องราวและส่งผ่านความห่วงใย
  ขอครอบครัว และคุณพ่อคุณแม่ มีธรรมคุ้มครองตลอดกาลค่ะ

  athenaz :)


 61. July 4th, 2011 at 6:20 pm       athenaz Says:

  Good evening ka sept, ..

  No, never let the Flame of Hope go out of your life.
  With Hope, no matter how bad things look and
  are…
  Peace, Faith and Love can Shine Brightly in our lives. wonder loving story..

  xxx


 62. July 5th, 2011 at 8:32 pm       rapeseed Says:

  #18 Thx ka P AT xx,

  มาฝากดอกไม้ให้คุณแม่คะ และมาราตรีสวัสดิ์พี่เอทีคนดีด้วยนะคะ

  Image and video hosting by TinyPic


 63. July 6th, 2011 at 10:57 am       athenaz Says:

  Be well as always what the day may bring ..
  and swing ka dearest Tanya hey hey..

  thx for ur bright red roses for me ja…^^ ooopss !.. so red
  xxx


 64. July 9th, 2011 at 8:32 pm       rapeseed Says:

  #63 P AT My Dear ka xxx,

  Thx for your reply above ka. Oops ! sorry ka just try to be part of red team 55555….here you are ka.This is better !!

  Image and video hosting by TinyPic


 65. July 10th, 2011 at 11:14 pm       athenaz Says:

  555… correct ka Tanya !! or you can mix the two !..^^

  How about this ?

  Good night, surly a very best one for you..!
  Welcome back to Dave ka sis..
  xxx


 66. July 11th, 2011 at 11:45 pm       rapeseed Says:

  #65 P AT My Love ka xxx,

  55555 even much much better kaaaaa…

  ….

  My Dearest Sis ka xxx,

  Good night to you ka sis (but a lovely late afternoon for me ka)

  5555 อกหักครั้งนี้ร้ายแรงนักคะพี่เอที น้องเลยส่งราสป์เบอร์รี่มาให้ตระกร้าหนึ่งเลยคะ แบ่งกันทานนะคะ อิอิ อกหักทั่วหน้าทั่วฟ้าเมืองไทย ไม่รู้ราสป์ฯทั้งตระกร้าจะดามอกได้หรือเปล่านะคะคุณพี่ คิดถึงเสมอและขอบคุณที่แวะมาเยือนคะ ราตรีสวัสดิ์นะคะพี่สาว xxx

  So sorry ka I've not got Raspberries in yellow ka eh eh …

  Image and video hosting by TinyPic


 67. July 14th, 2011 at 1:36 am       numinnee Says:

  ทั้งเป็นหวัด และความเข้มแข็งของจิตใจหายไปเกือบหมดเลยค่ะ พี่AT….

  หนูเสียคุณยายไปก่อนหน้านี้ไม่นานเองค่ะ….

  พยายามและพยายาม เพื่อให้แข็งแรงเหมือนเก่า
  แต่ยากจังค่ะ…พี่AT….T_T


 68. July 17th, 2011 at 10:03 am       normally Says:

  ขออภัยท่านอะเธนาสที่ข่้าพเจ้ามาล่าเอาซะป่านนี้…

  ข้าพเจ้าก็ได้ยินมาว่า…

  ” เรามีความแก่เป็นธรรมดา
  เรามีความเจ็บเป็นธรรมดา
  เรามีความตายเป็นธรรมดา “

  ขอคุณแม่ของท่านได้พำนักอยู่ในแดนสุข สงบ
  และขอท่านอะเธนาสเป็นบุตรที่เจริญสืบไป…


 69. July 22nd, 2011 at 12:41 am       athenaz Says:

  ธัญญาคะ ขอบคุณตระกร้านั้นำมากำนัลกว่าสัปดาห์แล้ว ของโปรดค่ะ ..

  as promise ..I have just finish a shortnote of my journey earlier this year…

  Sorry for my late hello ka sis..
  xxx


 70. July 22nd, 2011 at 12:44 am       athenaz Says:

  หนูมินี่ขา .. เป็นหวัดเก่า หายแล้ว .. อย่าให้หวัดใหม่ในวันเปียกๆอย่างนี้มาแทนกอซงอีกนะคะ..

  take care ka..xxx
  Pls try and try..!


 71. July 22nd, 2011 at 12:49 am       athenaz Says:

  ขอบคุณท่านรุ่งที่น่ารัก ท่านแวะมาย่อมเป็นที่น่ายินดียิ่ง

  สิ่งที่ท่านได้ยิน ข้าพเจ้าขอขอบคุณที่นำมาฝากไว้เป็นอนุสติ อีกคำอวยพรอันงดงาม ขอจงกลับคืนสู่ท่านผู้่ประเสริฐเป็นทวีคูณยิ่งกว่า ..


 72. September 17th, 2011 at 10:50 pm       Tong TingTong Says:

  ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณแม่ด้วยนะคะ ขอให้ท่านไปสู่สุคติด้วยเทอญ


You must be logged in to post a comment.