…a t h e n a z

.. . The society that loses its grip on the past is in danger, for it produces men who know nothing but the present, and who are not aware that life had been, and could be, different from what it is.

เปิดปมถอนวีซ่าทักษิณ

November11

 

 

เราจำกันได้ไหม..?

 

นายสมพงษ์ อมรวิวัตน์ เคยแสดงความแปลกใจเมื่อมีชื่อดูแลกระทรวงการต่างประแทศของรัฐบาลที่มีน้องเขยนายทักษิณเป็นนายกนอมินี แม้กระทั่งตัวนายสมพงษ์เองก็รู้ว่าไร้ความเหมาะสมและความสามารถในการกำกับดูแลงานเผือกร้อน และต้องการคนกล้า มีความสามารถอยู่ตรงนี้

 

 

.


 

แต่นายสมพงษ์อาจจะเป็นคนเหมาะสมที่สุดในการสานต่อการเข้ามา เพื่อจะไม่ทำอะไรเลยที่เป็นการปกป้องผลประโยชน์ของชาติที่เพลี่ยงพล้ำเป็นรองและเสียเปรียบเรื่องไทย กัมพูชาไปแล้ว ตั้งแต่รัฐบาลหุ่นเชิดนายสมัคร โดยทำการทูตแบบมีเป้าหมายขายชาติ ปัญหาหลายเรื่องในกระทรวงบัวแก้วจึงสะสมมาจากรัฐบาลนอมินีทั้งสองชุด !!

 

          นอกจากนายสมพงษ์ไม่ยอมทำอะไรเลยเพื่อสร้างความได้เปรียบในระดับนโยบายต่างประเทศแล้ว เรื่องที่ไม่สั่งยึดพาสปอร์ตทุกเล่มคืนจากพี่เขยของนายกรัฐมนตรีรัฐบาลนอมินี นั่นก็เลวมากพอ ที่คนไทยทั้งชาติต้องนั่งตาปริบๆกับการละเลยไม่กระทำการใดทั้งสิ้น ได้แต่โยนความรับผิดชอบ ไปมาระหว่างสำนักนายก นายสมชายขายชาติและกระทรวงการต่างประเทศโดยนายสมพงษ์ !

 

เรื่องการระงับวีซ่านายทักษิณ ชินวัตร มีข่าวออกมาในคืนวันพฤหัส (๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑) เป็นข่าวทางอ้อมเข้ามาเป็นหนังสือแจ้งสายการบิน ข่าวจึงออกมาจากสายการบินในเวลากลางคืนฃองวันพฤหัสที่คุณสนธิขึ้นเวที ฉันจึงแน่ใจว่าทางการไทยยังไม่รู้ เนื่องจากเราปิดเวลาทำการแล้ว แต่ที่อังกฤษยังอยู่ในเวลาทำการ วันพฤหัสตอนที่เราได้รับข่าวด่วนนั้น กระทรวงการต่างประเทศของเราออกข่าวอ้อมแอ้มในวันศุกร์ (๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑) เมื่อได้รับการยืนยันจากสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย

 

ฉันเคยทำงานสถานทูต จึงรู้ดีว่าการติดต่อราชการระหว่างประเทศนั้น มีหลายช่องทาง และเรื่องการให้หรือไม่ให้วีซ่ากับใครนั้นถือเป็นเอกสิทธิ์ จะอธิบายหรือไม่อธิบายก็ได้ จึงอยากวิเคราะห์เล่าสู่เพื่อนๆฟังดังนี้

 

 

 

 

๑. การที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรออกหนังสือแจ้งสมาคมสายการบิน(Civil Airliners Association – CAA)เพื่อให้ได้ผลในทางปฏิบัติทันที หลังจากที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรตัดสินจะถอนวีซ่านายทักษิณแล้ว นับเป็นการกระทำที่รอบคอบ เฉียบขาด และปราศจากการโต้แย้งหรือปัญหาใดๆของผู้ปฏิบัติทั้งสิ้น เพราะเป็นเอกสิทธิ์ และมีความชัดเจนอีกชั้นหนึ่ง นอกจากจะแจ้งมายังสถานทูตของเขาในไทยแล้ว

 

๒. ก่อนที่จะออกหนังสือดังกล่าวให้แก่สมาคมการบินและสถานทูตอังกฤษในไทย รัฐบาลอังกฤษจะต้องมีหนังสือแจ้งแก่นายทักษิณก่อนแน่นอน ขณะนั้นนายทักษิณต้องได้รับหนังสือแจ้งเมื่ออยู่นอกประเทศ เขาให้สิทธิ์ผู้ถูกเพิกถอนรับรู้ก่อน ดังนั้น นายคนนี้รับรู้แล้ว ก่อนที่เราจะรู้จากข่าว

 

๓. นายทักษิณจะรู้ถึงเหตุผลการเพิกถอน ในจดหมายแจ้งเพิกถอน โดยเขาจะแจ้งเหตุผลหรือไม่ก็ย่อมทำได้ !!   ดังนั้น การที่นายสมพงษ์ ไม่ค่อยรู้เรื่อง แล้วยังออกมาโวยวายขอให้ทางอังกฤษแจกแจงเหตุผลการเพิกถอน เป็นเรื่องที่รัฐบาลอังกฤษก็คงนั่งหัวเราะถึงความไม่เดียงสาในพิธีการทูตเอาเสียเลย ทั้งนี้ เขาอาจจะอธิบายเหตุผลหรือตอกหน้ากลับมาให้ไปถามนายทักษิณเอาเอง ก็เป็นไปได้ทั้งนั้น และการไม่แจ้งเหตุผลกับทางการไทยก็ไม่เป็นการผิดธรรมเนียมแต่ประการใด เพราะ นายทักษิณไม่ได้เป็นคนของรัฐ แถมยังเป็น นักโทษหนีการจับกุมจากรัฐบาลด้วยซ้ำ !

 

 

๔. รัฐบาลอังกฤษนี่แยบยลสองชั้น ประการแรกคงมีการเตือนเมื่อได้ข่าวเรื่องโฟนอิน จากกลุ่มนายวีระ ที่กระพือข่าวตลอดเวลาก่อนหน้า คงมีการเตือนนายทักษิณว่าไม่ควรใช้อังกฤษเป็นฐานโฟนอิน หรือไม่ก็นายทักษิณ รู้ว่าโฟนอินมาจากอังกฤษจะมีปัญหาเรื่องที่เขาขอลี้ภัยจึงได้ไปใช้ที่ฮ่องกง หากเป็นประการหลัง เท่ากับรัฐบาลอังกฤษรู้ทันนายหน้าเหลี่ยม เมื่อออกนอกประเทศ จึงแจ้งแก่นายทักษิณถึงการเพิกถอนวีซ่าทันที ทำให้เป็นการเพิกถอนแบบนุ่มนวลกว่า อายน้อยกว่า ไม่ต้องมีขบวนการส่งออกนอกประเทศ(Deportation)  ม้นจะเสียหน้ากว่ามากมายนัก และต้องประสานงานกับรัฐบาลน้องเขยหุ่นเชิดอีกหลายประการ เพราะกรณีส่งกลับ ต้องส่งกลับเมืองไทยประการเดียว ถือว่ายังให้สิทธิ์มนุษยชนนายทักษิณเป็นสัมพเวสีได้เต็มตัว ว่าหากไม่กลับ จะเร่ไปไหนอีก คราวนี้รัฐบาลอังกฤษทิ้งไว้ให้เป็นหน้าที่ของนายสมชาย กับนายสมพงษ์จัดการกันเองตามอัธยาศัย (เมืองผู้ดีไม่เอาด้วยแล้ว !)

 

๕. จะเห็นได้ว่ารัฐบาลอังกฤษกระทำเพียงออกหนังสือให้นายทักษิณถึงสถานะผู้ถูกเพิกถอน และแจ้งสถานทูตอังกฤษในไทย และแจ้งสมาคมสายการบินเป็นอันเสร็จ ไม่ต้องติดต่อผ่านรัฐบาลนอมินีที่พิทักษ์นักโทษเลยให้เปลืองตัว !

 

๖. รัฐบาลอังกฤษอาจดีใจที่มีการโฟนอิน เรื่องที่อาจต้องพิจารณาว่าจะเอายังไงดีกับนายนักโทษของประเทศคู่ค้าคนนี้ ก็มีทางออกที่สามารถทำได้เองเลย all in one !

 

๗. กรณีบุคคลธรรมดาถูกปฎิเสธวีซ่าเมื่อยื่นขอ ส่วนใหญ่ในจดหมายปฏิเสธจะระบุว่าหากผลการตัดสินการไม่อนุมัติวีซ่าไม่เป็นที่พอใจของผู้สมัครขอวีซ่า ผู้ขอวีซ่ามีสิทธิยื่นต่อศาลตรวจคนเข้าเมือง แจงถึงเหตุผลที่ต้องแตกต่างจากที่ยื่นขอไป ศาลชุดนี้จะเป็นคณะลูกขุน จะฟังข้อร้องเรียนทุกประการ หากการปฎิเสธวีซ่าว่าไม่เป็นธรรม กรณีนี้ใช้เวลาราวครึ่งปี ทำทางไปรษณีย์ก็ได้ แล้วแต่จำนวนคดีในศาล ณ เวลานั้นๆ  กรณีนายทักษิณนั้นต่างกัน เพราะถูกเพิกถอนขณะถือวีซ่าชนิดเข้าๆ ออกๆได้หลายครั้งในหนึ่งปี หรือมัลติเปิ้ลวีซ่า (Multiple Visa) การยื่นต่อคณะลูกขุนศาลตรวจคนเข้าเมือง (Asylum Immigration Tribunal -AIT) อาจกระทำไม่ได้ เพราะเป็นการเพิกถอนวีซ่า (Visa Withdrawal) กรณีที่ไม่ปกติ ซึ่งเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองอันอาจกระทบกับนโยบายความมั่นคงและนโบบายต่างประเทศของอังกฤษกับไทยเอง

 

ส่วนพวกนายนพดล หรือ ส.ส.ฝูงเหลือบทั้งหลายที่ตะแบงว่า นายทักษิณไม่จำเป็นต้องเดินทางโดยสายการบินใดๆ เพราะมีสิทธิ์บินด้วยเครื่องบินส่วนตัวนั้น แสดงถึงความบ้องตื้นหรือแกล้งโง่ก็ไม่รู้ นายนพดลจะให้นายทักษิณลักลอบเข้าอังกฤษหรือ ….? เพราะอย่างไรก็ต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง (ซึ่งไม่อนุมัติให้ผ่านแน่) และต้องตระหนักด้วยว่านายทักษิณเปรียบเหมือนคนธรรมดาคนหนึ่ง เขาไม่ใช้วิธีส่งออกนอกประเทศก็บุญโขแล้ว และจะเห็นว่าเขาไม่ได้ติดต่อผ่านทางการไทยเลย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ถึงแสดงความน่าไม่อายออกมาบอกว่า ต้องชี้แจงเหตุผล !! 

 

 

 

ผู้ใดทำกรรมใดไว้ ต้องรับผลแห่งกรรมนั้น

 

….สาธุ …..สาธุ …สาธุ

 

athenaz เขียน

30 Comments to

“เปิดปมถอนวีซ่าทักษิณ”

 1. November 11th, 2008 at 12:56 am       chaleejang Says:

  ตอนนี้มีแต่วิชาตะแบงค่ะ

  ตะแบง หน้าด้าน ปนเอ๋อเหรอ

  แต่มันกำลังพากันวิ่งลงนรก

  พวกเราต้องอดทน เหลืออีกอึดใจเดียว

  อดทนกันหน่อย สงบใจกันนิด เหลืออีกนิดเดียว

  ถึงมันจะเป็นนิดเดียวที่ นานมากก็เถอะ


 2. November 11th, 2008 at 8:34 am       invisiblegirl Says:

  ชาวพันทิบเค้าบอกว่า ชายคนนี้ถือพาสปอร์ตบาฮามาส
  จะเข้าออกอังกฤษยังไงก็ได้ จริงหรือเปล่าคะ
  ถ้าจากที่อ่าน คิดว่าเข้าได้นะคะ ถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็กลับ อิอิ


 3. November 11th, 2008 at 11:44 am       arunsuk Says:

  เป็นเรื่อง..กรรมโดยแท้…ครับ..


 4. November 11th, 2008 at 12:55 pm       athenaz Says:

  จริงเลย ขาลี
  อักนิดเดียวก็จะลงอ่เจี
  อเวจีที่สร้างขึ้นเอง

  เมื่อเฃ้ายังมีช่าวรอยเตอร์ไปสัมภาษณ์ บอกว่าจะต้องมาคุยกับประชาชนที่รักข้าพเจ้าอีก ยาว ยาว !

  เอาที่ไหนดี ทำเนียบ ปชช ?
  อย่านอนดึกนะคะ เห็นแวะมาก่อนนอน :)


 5. November 11th, 2008 at 1:03 pm       athenaz Says:

  invisiblegirl คะ

  คงไม่น่าได้ ยิ่งหากบาฮามาสเป็นปท.อาณานิคมเก่า นโบนายต้องตามทางอังกฤษ
  อาจมาบอกว่าพูดผิด พูดใหมาได้ ผมพูดไว้นานแล้วนิ อิ อิ … ราคาคุยเสียมากกว่า

  คุณ arunsuk สาธุ เวรกรรมมีจริงนะ
  อย่าเข้าทาตอนต้นธันวานะ เดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือน

  อ้อ คุณ invisible คะ ฝากช่วยไปโพสไว้ในพันธ์ทิพด้วยนะ !


 6. November 11th, 2008 at 2:16 pm       showshow Says:

  ขอบคุณครับได้ความรู้เพิ่มขึ้นเยอะเลย:)


 7. November 11th, 2008 at 3:04 pm       พดจะมาร Says:

  ตัวข้างๆศพแม้วขอเป็นรูปสัตว์ที่มีลิ้นสองแฉกได้ไหมครับ แล้วช่วยทำศพแม้วให้ขึ้นอืดอีกหน่อย สัตว์เทศบาลจะได้ช่วยกันไงครับ


 8. November 11th, 2008 at 3:40 pm       suchin Says:

  นายสมศักดิ์ อมรวิวัฒน์ ถึงแสดงความน่าไม่อายออกมาบอกว่า ต้องชี้แจงเหตุผล !!

  ต้องเป็นนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ นะ


 9. November 11th, 2008 at 5:50 pm       Thai Says:

  ขอบคุณจริงๆเลยค่ะ อ่านแล้วเข้าใจมากขึ้น


 10. November 11th, 2008 at 6:31 pm       athenaz Says:

  คุณ showshow
  ตุณ suchin
  คุณ Thai

  ขอบคุณที่แวะเข้ามาเยี่ยมบ้านนี้ วันนี้เขียนเรื่องคนไม่มีบ้านจะอยู่ ! สัมภเวสีมีจริง …

  คุณพดจะมาร …. ฝ่ายศิลป์รับไว้แล้วเจ้าคะ :)


 11. November 11th, 2008 at 7:14 pm       prypilas Says:

  ขอบคุณมากๆ ครับคุณ athenaz
  สำหรับข้อมูลที่นำมาฝาก .. รู้อะไรมากขึ้นอีกเยอะเลย
  เดี๋ยวจะได้เอาไปพ่นต่อกับเพื่อนๆ
  มีความสุขมากๆ นะครับ


 12. November 11th, 2008 at 8:12 pm       nelumbo Says:

  บ้ากับโง่ ต่างกันแค่เส้นบาง ๆ นะเจ้าคะ …

  นี่จึงเหตุผลที่ว่า … คนโง่ จึงซื้อได้ด้วยเงิน …


 13. November 11th, 2008 at 8:50 pm       ลิงหลอกเจ้า Says:

  ยังครับ ยังไม่เห็นโรงศพ มั.นเห็นโรงศพเมื่อไหร่ก็สายเสียแล้ว


 14. November 11th, 2008 at 9:01 pm       athenaz Says:

  คุณพราย ยินดีเจ้าค่ะ เรามันอยู่ข้างความจริง ชอบจับ …และจับผิดคนโกหก…

  คุณ nelumbo คนโกงเห็นคนโง่ก็รี่เข้าใส่ เอาเงินยัดมือ … ถามว่าเอาอีกไหม มีแยะ มีงานให้ทำ …

  วัฎสงสาร …ก็วนอยู่เช่นนี้กับสังคมนอมินี มีให้เห็นทุกระดับนะเจ้าคะ !


 15. November 11th, 2008 at 10:12 pm       pitakkul Says:

  ดีใจด้วยนะครับ ได้ขึ้นหน้าเวป ผจก อีกแล้ว เก่งจริงๆ นับถือๆ


 16. November 11th, 2008 at 11:35 pm       chaba2550 Says:

  ไม่ถนัดอ่านเรื่องยาว ๆ ต้องขออภัย..
  แต่ชอบรูปนะคะ แต่งได้เก่งมากเลย. คิคิ..

  เก่งจังบล๊อคได้ขึ้นหน้า 1 ด้วย ดีใจด้วยค่ะ..


 17. November 12th, 2008 at 1:15 am       Noy Taipei Says:

  zhits Thaksin,

  You are a phoney parasitre.

  You are in the hell. How is it ?

  You see …….. what you have don
  to your country /


 18. November 12th, 2008 at 12:40 pm       คนไทย Says:

  ผมเป็นคนไทย รู้สึกอับอายขายหน้าที่รัฐบาลอังกฤษยกเลิกวีซ่าของนายหน้าเหลี่ยม คนในรัฐบาลนี้จะอุ้มชูกันไปถึงไหน อังกฤษเขาตบหน้าเองฉาดเบ่อเร่อ ไม่รู้สึกอะไรกันบ้างหรือคน ครม.หน้าหนา น่าอดสูจริงๆเลย ขอสาปแช่ง ครม.ชุดนี้ให้ไปลงนรกอเวจีก็แล้วกัน


 19. November 12th, 2008 at 1:43 pm       arunsuk Says:

  คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


 20. November 12th, 2008 at 4:36 pm       septimus Says:

  ขอบคุณมากค่ะที่ช่วยอธิบายจนกระจ่างไม่มีข้อข้องใจหลงเหลืออยู่เลยค่ะ

  สุขสันต์วันลอยกระทงนะคะ

  ^___^


 21. November 12th, 2008 at 5:46 pm       athenaz Says:

  K pitakkul
  K chaba
  K septimus

  ขอบคุณที่แวะมาเยือนบ้านนี้
  พอดีพวกพลังประชาชั่ว พูดเพี้ยนกันมาก !
  คับข้องใจ ต้องระบาย ตอนนี้ดีแล้วเจ้าค่ะ

  สุขสันต์และระวังตัววันลอยกระทงค่ะ :)

  สงสัยโดนป่วนทำเนียบอีกวันแน่…


 22. November 12th, 2008 at 5:51 pm       athenaz Says:

  K Noi Taipei
  K คนไทย

  Mood เดียวกันเลยคะ เพียงแต่ต้องยั้งปากยั้งมือไว้บ้าง …. เดี๋ยวศึลขาด เพราะเรามาทำบุญใช้หนี้แผ่นดินอยู่

  สุขสันต์คืนวันเพ็ญ เดือนสิบสองค่ะ


 23. November 12th, 2008 at 6:11 pm       athenaz Says:

  K ลิงหลอกเจ้า
  …..> ขอบคุณที่แวะมาบ้านนี้
  เข้าไปในลิงค์แล้ว หนุกดี …ไปหลอกพวกโกงบ้านกินเมืองให้มั่งนะคะ

  K arunsuk
  …..> กระทงไม่หลงทางลอยมาบ้านนี้
  ใส่ความยินดี สุขศรีคืนเพ็ญไปติดท่าน้ำบ้าน arunsuk ด้วยนะจ้ะ :)


 24. November 12th, 2008 at 9:36 pm       buadhram Says:

  ANOUNCEMENT!!!
  TO
  The Whole World
  On behalf of Thai PAD
  If you see this couples
  Please deport them from your country


 25. November 14th, 2008 at 4:23 pm       อาจารย์หทัยชนก ต้นตระกูลสุข Says:

  ชื่นชมคุณมากที่เอาทั้งความเลวและความฉลาดแกมโง่ของทักษิณและพวกเหลือบมาตีแผ่
  เลวก็ถูกประณามแล้ว แต่ทั้งเลวและโง่นี่น่าสมเพชยิ่ง


 26. November 14th, 2008 at 4:29 pm       อาจารย์หทัยชนก ต้นตระกูลสุข Says:

  พี่นิดขาชื่นชมพี่นิดมากที่ทำเวบบอร์ดเปิดหูเปิดตาคน
  เดี๋ยวจะโพสให้ลูกศิษย์ดูกันทั่วหน้า น่าจะทำเป็นภาษาอังกฤษด้วยจะได้ส่งให้คณาจาร์ยในมหาวิทยาลัยทั่วโลกได้รู้ว่ารัฐบาลนี้และก่อนนี้ซึบซับความชั่วไร้ยางอายจากนายทักษิณมา


 27. November 15th, 2008 at 12:14 am       athenaz Says:

  ๐ สวัสดีคุณ buadhram คะ … now this stupid guy falls into rat trap …
  he ties hiself and sees no way out !!
  ……

  ๐ ขอบคุณค่ะอาจารย์แอ ที่เข้ามาเยี่ยม … พอรู้ว่าตนขายชาติมันถูกถอนวีซ่า ก็ งานเข้า งานเข้า … รีบเขียนให้พวกคนโง่หยุดปูด
  ภาษาอังกฤษไม่ต้องแปลก็ได้ค่ะ พวกตะแบงก็อยู่แถวเมืองไทยนี่แหละ เน้อ


 28. November 18th, 2008 at 2:04 pm       pijika Says:

  พลาดอ่านเรื่องนี้ไปได้งัย…

  อ๋อ… วันที่คุณอัพ ฉันไปจัดงานอยู่ที่สยามพารากอน นั่นเอง
  (ไวไฟที่นั่นต้องมีรหัส เลยไม่ได้เปิดเน็ตเลยค่ะ)

  เรื่องนี้ดีมากกกก เป็นการวิเคราะห์ที่เฉียบขาด หลายแง่มุม ไม่ลืมประเด็นรอบๆ ด้าน
  (หลายคนลืมว่านพดลพูดอะไรไป — 555 ไปเครื่องบินส่วนตัว แล้วถ้าเขาไม่ให้ลงล่ะ)

  บทความนี้ให้ความรู้้ดีมากเลยค่ะ
  ภาพประกอบก็สะจายยย… อย่างยิ่ง
  ขอบคุณค่ะ


 29. November 19th, 2008 at 9:35 pm       peacock Says:

  เข้าใจชัดเจนมากๆ เลยค่ะ ขอบคุณนะคะที่บอกกล่าวเล่าสู่กันฟังน่ะค่ะ..เวรกรรมมีจริงค่ะคุณ athenaz


 30. November 19th, 2008 at 10:32 pm       athenaz Says:

  pijika ขอบุณที่แวะมา วันนี้ต้องไปเฝ้าย้านคุณ
  มีพวกแก้งทายาทอสูรมาสิงอยู่หลายตัว

  peacock คะ ผลแห่งกรรมมันจะช้าหรือเร็วเท่านั้นเองนะคะ


You must be logged in to post a comment.