Atingle

อื่นๆอีกมากมายที่ยังไม่รู้..อาจจะจริงเราเห็นอยู่…เผื่อใจไว้ที่ยังไม่เห็น..

เบิกค่าทำฟันปลอม จากประกันสังคมได้..จริงดิ่ ??!!??

January24

 

 

 

.

ทุกท่านคงพอทราบกันบ้างแล้วนะคะว่าผู้มีสิทธิ์ประกันสังคมสามารถเบิกค่าทำฟันจากสำนักงานประกันสังคมได้ 

โดยเบิกได้ใบเสร็จละ 250 บาท จำนวน 2 ครั้งต่อปี  ปีละไม่เกิน 500 บาท แบ่งตามประเภทการรักษาฟันดังนี้คือ

 

– การอุดฟัน

– การขูดหินปูน

– การถอนฟัน

 

แปลความว่า ใบเสร็จ 1 ใบที่แสดงข้อมูลการจ่ายเงินค่ารักษาฟันโดยการอุดฟัน ,ขูดหินปูน ,หรือถอนฟัน  ไม่ว่าจะระบุเงินที่จ่ายไปมูลค่าเท่าใด จะสามารถเบิกค่าทำฟันจากสำนักงานประกันสังคมได้ 250 บาท ซึ่งสามารถใช้สิทธิ์นี้ได้ปีละ 2 ครั้ง  นั่นคือผู้ประกันตนมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาฟันจากประกันสังคมได้ไม่เกิน 500 บาทต่อปีค่ะ

 

โดยผู้ประกันตนสามารถไปรับการรักษาทันตกรรมในสถานพยาบาลที่ระบุบนหน้าบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล ที่สำนักงานประกันสังคมออกให้  หรือจะไปรับการรักษาทันตกรรมจากคลินิกทันตกรรมใกล้บ้านได้อีกทางหนึ่งด้วยนะคะ

 

กรณีตัวอย่างการใช้สิทธิ์ประกันสังคม

 

สมมุติว่า  ถอนฟัน 1 ซี่ จากคลินิกทันตกรรมเอกชน ราคา 400 บาท เราก็สำรองจ่ายเงินตนเองไปก่อน 400 บาท แล้วนำหลักฐานใบเสร็จรับเงิน , แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม และสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร  ไปเบิกเงินทดแทนจากสำนักงานประกันสังคมได้ 250 บาท นับเป็นการใช้สิทธิ์ 1ครั้ง 

 

ต่อมาต้องการอุดฟันอีก 1 ซี่ จากคลินิกทันตกรรมเอกชน สมมุติราคา 800 บาท ก็สำรองจ่ายก่อนแล้วนำหลักฐานมาเบิกเงินคืนได้ 250 บาท เป็นการใช้สิทธิ์ครั้งที่ 2

 

เบิกเงินคืนรวมแล้วได้ 500 บาทต่อปี ตามสิทธิ์ประกันสังคมค่ะ

 

เอกสารประกอบการยืนขอรับเงินคืน

 

1) ใบเสร็จรับเงิน  ออกให้โดยสถานพยาบาลที่ไปรับบริการทันตกรรม

 

2) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขบัญชี (ที่จะรับเงินคืน)

 

3) แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม  สามารถขอรับได้จากสำนักงานประกันสังคม หรือ ที่ทำงาน  หรือ Download  แต่ส่วนใหญ่ทางคลินิกทันตกรรมจะมีแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม  เตรียมไว้ให้ผู้มารับบริการทันตกรรมแล้วล่ะค่ะ เพราะทันตแพทย์ผู้ทำการรักษาต้องกรอกข้อมูลใบรับรองแพทย์ เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม (ท. xxxx) และแสดงรายละเอียดของซี่ฟันและระบุประเภทการรับการรักษา ตามความเป็นจริง  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรมนี้อยู่แล้วค่ะ

แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม ด้านหน้า

 

คำอธิบายโดยแบ่งแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม เป็น 3 ส่วน ชัดเจนๆนะคะ

 


ตัวอย่าง แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม  (ส่วนที่1)

 

ตัวอย่าง  แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม(ส่วนที่ 2)

ตัวอย่าง  แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม(ส่วนที่ 3)

 

เมื่อได้หลักฐาน ที่ 1)ใบเสร็จรับเงิน

และที่ 3) แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม  จากคลินิกทันตกรรมแล้ว คนไข้ที่ต้องการใช้สิทธิ์เบิก ก็ต้องกรอกข้อมูลในส่วนของผู้ประกันตนให้เรียบร้อยนะคะ  โดยในส่วนนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการ  หรือที่ทำงานของผู้ประกันตนด้วยค่ะ  ถ้าไม่ทราบ  จำเป็นต้องกลับไปถามข้อมูลจากที่ทำงานให้ครบถ้วนก่อน  แล้วจึงนำหลักฐานทั้งหมด  ไปเบิกเงินคืนด้วยตนเองจากสำนักงานประกันสังคม  หรือมอบอำนาจให้ที่ทำงานดำเนินการตั้งเบิกจากสำนักงานประกันสังคมให้แทนก็ย่อมได้เงินคืนเหมือนกันค่ะ 

 

ในระยะหลังเสียงลือเสียงเล่าอ้างจากคนไข้หนาหูว่า เดี๋ยวนี้ประกันสังคมเค้าไม่ได้คืนเงินให้สดๆเลยเหมือนเมื่อก่อนแล้วค่ะ เค้าจะโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์แทน ไม่เป็นไรค่ะ  เราก็เตรียมหลักฐานข้อ 2 )สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขบัญชีไปด้วยนะคะ  ที่ผ่านมาเห็นบางคนก็ยังได้รับเงินสดทันทีอยู่  แต่บางคนก็ต้องรับผ่านบัญชีธนาคารค่ะ เตรียมให้พร้อมจะได้ไม่เสียเวลานะคะ 

 

ผู้ประกันตนสามารถเบิกเงินคืนกับสำนักงานประกันสังคมภายใน 1 ปีนับจากวันที่ระบุในใบเสร็จ  หากเกินนี้ก็หมดเวลาเบิก หมดสิทธิ์ค่ะ

 

แล้วฟันปลอมล่ะ  เบิกได้ไหม  ทำไมไม่บอกซะทีล่ะ..ห๊า..

 

โถ…อย่าเพิ่งเคืองกันนะคะ  ค่าทำฟันปลอม ใช้สิทธิ์ประกันสังคมเบิกได้จริงๆค่ะ

 

การใส่ฟันปลอม หรือที่ภาษาทางราชการเค้าเรียกเต็มๆว่า ” ฟันเทียมถอดได้ฐานอคริลิก (พลาสติก)” 

 

ฟันปลอมแบบถอดได้มีหลายชนิด  แต่แบบที่ประกันสังคมให้สิทธิ์เบิกได้นั้น  หน้าตาธรรมดาที่สุดแบบนี้นะคะ 

 

 

 

สิทธิ์การเบิกค่าทดแทนค่าทำฟันปลอมมีดังนี้ค่ะ

 

-ใส่ฟันเทียม  1-5 ซี่  เบิกได้ 1,200 บาท

 

-ใส่ฟันเทียม  ตั้งแต่ 6 ซี่ขึ้นไป  เบิกได้ 1,400 บาท

 

ผู้ประกันตน สามารถเบิกค่าทำฟันเทียมชนิดถอดได้ฐานอคริลิก (พลาสติก) ตามสิทธิ์ดังกล่าวได้ 1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 5 ปี  ค่าฟันปลอมเบิกไม่ได้ทุกปี เหมือน การถอนฟัน,อุดฟัน,หรือขูดหินปูน ที่เบิกได้ทุกปี ปีละ 2 ครั้ง รวม 500 บาท นะคะ 

 

แต่ขั้นตอนการเบิกเงินก็ไม่ต่างกันค่ะ  นำเอกสาร 1) ใบเสร็จจากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนก็ได้ แนบกับและ 2) สำเนาบัญชีธนาคารที่จะรับเงินคืน   และ 3) แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม  ลงลายมือชื่อรับรองการรักษาจากทันตแพทย์ (ที่มีเลขใบประกอบโรคศิลปะ)

 

เตรียมเอกสารทั้งหมดให้พร้อม  แล้วนำไปยื่นหลักฐาน เพื่อเบิกเงินคืนกับสำนักงานประกันสังคม  ภายใน 1 ปีนับจากวันที่ระบุในใบเสร็จค่ะ

 

สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ website สำนักงานประกันสังคมนะคะ 

 

ตรุษจีนนี้ มั่งมีศรีสุขเป็นของทุกท่านนะคะ GOOD LUCK !!!

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

24 Comments to

“เบิกค่าทำฟันปลอม จากประกันสังคมได้..จริงดิ่ ??!!??”

 1. November 10th, 2012 at 9:08 am       anuchit Says:

  ฟันปลอมแบบถาวรเบิกได้ไหมครับ


 2. August 24th, 2012 at 1:30 pm       ศิริลักษณ์ อำพันทอง Says:

  ส่งเรื่องเบิกค่าอุดฟันกี่วันกว่าจะโอนเข้าบัชชี


 3. May 30th, 2012 at 11:23 am       khomchalat Says:

  ถ้าไปทำฟันแล้วค่าใช้จ่ายสูงกว่าสิทธ์ ส่วนต่างนำมาเบิกกับทางราชการ คือว่าแฟนทำงานราชการอยู่ครับ
  ตอบด่วนนะครับ ตอนนี้ปวดฟันอยู่ฟันโยกเยกมานานแล้วครับ


 4. June 21st, 2011 at 11:03 am       ta Says:

  แล้วจริงๆ ถ้าเราใช้สิทธิการทัตกรรมที่โรงพยาบาลตามสิทธิเลยหละ ยังต้องเอาใบเสร็จไปเบิกคืนอีกเหรอในกรณีถอนฟันอ่ะ
  1.ไปถึงโรงพยาบาลตามสิทธิจ่ายก่อน
  2.เอาใบเสร็จไปเบิกเงินคืนจากพื้นที่
  เสียเวลา 2 รอบเปล่า
  ไม่ช่วยผู้ประกันตนเลยหรือไงเนี่ย SSO


 5. June 16th, 2011 at 1:53 pm       Intermedia Says:

  แล้วจริงๆ ถ้าเราใช้สิทธิการทัตกรรมที่โรงพยาบาลตามสิทธิเลยหละ ยังต้องเอาใบเสร็จไปเบิกคืนอีกเหรอในกรณีถอนฟันอ่ะ
  1.ไปถึงโรงพยาบาลตามสิทธิจ่ายก่อน
  2.เอาใบเสร็จไปเบิกเงินคืนจากพื้นที่
  เสียเวลา 2 รอบเปล่า
  ไม่ช่วยผู้ประกันตนเลยหรือไงเนี่ย SSO


 6. March 26th, 2011 at 7:07 pm       กุ๊ก Says:

  ถ้าเราอยากใส่ฟันแบบที่เป็นแบบฟันปลอมฐาน Valplast แล้วจะให้ใช้สิทธิเบิกได้ไหมค่ะ เพราะส่วนต่างยินดีจะจ่ายเองนะคะ รบกวนตอบให้ได้หน่อยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ


 7. December 25th, 2009 at 10:16 am       Green Devil Says:

  เคยไปอุดชั่วคราว เค้าบอกว่าเบิกไม่ได้อ่ะคะ เราก็งงๆ เอ๋าไหนว่าเบิกได้


 8. November 20th, 2009 at 2:45 pm       nunr Says:

  อ่านแล้วยัง งง ยู่เลยอะเขาให้แต่คนที่ทำประกันตนเหรออะ


 9. August 14th, 2009 at 4:38 pm       ยงยุทธ Says:

  โคตรหว่ยเลย แ ม งึ ส่งตั้งนานแระยังไม่ได้ตังเรยบรม มะหว่ย


 10. January 27th, 2009 at 1:15 pm       atingle Says:

  โชคดีมีความสุข เช่นเดียวกันนะคะ
  คุณ ana123 ขอบคุณค่ะ

  @^_^@


 11. January 27th, 2009 at 1:13 pm       atingle Says:

  ก็ยังดีกว่าไม่ได้นะคะ คุณชาลี
  ขอบคุณมากค่ะ

  @^_^@


 12. January 26th, 2009 at 8:41 am       ana123 Says:

  สุขี สุขี เฮง เฮง ดี ดี นะคะ


 13. January 25th, 2009 at 2:54 pm       chaleeja Says:

  เบิกได้แต่ค่าทำฟันแต่ละครั้งก็แสนแพง
  เกินราคาจากที่ประกันสังคมกำหนดไว้
  แต่ก็ยังดีนะคะที่ยังพอเบิกได้
  ดีกว่าเสียเองทั้งหมด…
  ขอบคุณมาก ๆ จ้า ที่นำรายละเอียดเรื่องฟันๆๆ
  กับประกันสังคมมาบอกกล่าว นับเป็นประโยชน์ยิ่ง


 14. January 25th, 2009 at 2:23 pm       atingle Says:

  คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

  ขอบคุณมากค่ะ คุณathenaz


 15. January 25th, 2009 at 1:18 pm       athenaz Says:

  วันนี้พุงกาง เพราะขนมเทียนนี่เอง
  ทานแทนข้าวได้เลยค่ะ

  ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้นะคะ
  ใครให้พรเราจะไดสองเท่าทวีค่ะ …


 16. January 25th, 2009 at 12:59 pm       atingle Says:

  เช่นกันค่ะ คุณ 11arrows
  ขอบคุณมากค่ะ
  @^_^@


 17. January 25th, 2009 at 12:37 pm       11arrows Says:

  มั่ง มี ศรี สุข

  ^ ^


 18. January 25th, 2009 at 11:06 am       atingle Says:

  ขนมเทียนซะหน่อยนะคะ @^_^@


 19. January 25th, 2009 at 10:38 am       nelumbo Says:

  ที่บ้านที่ต่างจังหวัดไหว้ค่ะ

  แต่ตอนนี้ มาอยู่ กรุงเทพ เลยไมได้ไหว้ค่ะ

  ^^


 20. January 25th, 2009 at 10:37 am       nelumbo Says:

  สุขสันต์วันตรุษจีน
  ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ค่ะ …

  :)


 21. January 25th, 2009 at 10:30 am       atingle Says:

  บริษัท คุณ athenaz ใจดีนะคะ เดี๋ยวนี้สิทธิทำฟันบางบริษัทก็ลดลงค่ะ ต้องเอาสิทธิประกันสังคมมาร่วมเบิกด้วย บอกต่อๆกันไปก็ดีนะคะ เพราะสิทธิประกันสังคม เบิกฟันปลอมได้เนี่ยไม่ค่อยมีคนเบิกค่ะ ผู้ประกันตนบางท่านอาจยังไม่ทราบ ได้คืนมา 1200หรือ1400 เชียวนะคะ 5 ปี ครั้งก็ยังดี ถ้าใส่ฟันน้อยซี่ยิ่งคุ้มแทบไม่ต้องจ่ายเงินเองเลยค่ะ

  ขอบคุณมากค่ะ @^_^@


 22. January 25th, 2009 at 10:24 am       atingle Says:

  ลองไปเบิกดูซะทีจะติดใจค่ะ ยิ่งยุคนี้ด้วยแล้วนะคะ มีสิทธิ์อะไรก็ต้องสรรหามาใช้ให้คุ้มค่ะ คุณnelumbo
  ขอบคุณมากค่ะ @^_^@

  เมื่อเช้าไหว้เจ้าหรือเปล่าค่ะ 😉


 23. January 24th, 2009 at 11:39 pm       athenaz Says:

  มีพวกที่ใช้สิทธิประกันสังคมเข้ามาอ่านแน่เลยนะคะ
  เพราะเป้นสิทธิใกล้ตัวที่บางคนไม่รู้

  เดี๋ยวนี้คลีนิคทำฟันหลายแห่งก็มักติดป้ายดักไว้ให้รู้… สะดวกขึ้นนะคะ ไม่ต้องไปทำตามโรงพยาบาล

  สว่นตัวเองนั้นได้สิทธิของบริษัท ที่เดี๋ยวนี่เขาปรับให้สูงขึ้นค่ะ

  จะได้บอกน้องๆที่รู้จักกันให้ทราบข้อมูล …


 24. January 24th, 2009 at 11:02 pm       nelumbo Says:

  ทั้ง ๆ ที่ ไปเบิกที ไม่เสียเวลาเท่าไหร่
  แต่ก็ไม่เคยไปเบิกเลยค่ะ แฮะ แฮะ


You must be logged in to post a comment.