นายบอน กาฬสินธุ์

Many story around me : facebook.com/bonkalasin

เทคนิคการใช้ POP3 ของ Hotmail, Gmail เพื่อการอ่านเมล์แบบ Offline

March15

         และแล้ว Free Email ที่มีคนใช้เป็นจำนวนมากอย่าง Hotmail และ Gmail เปิดให้ใช้ POP3 เพื่อเพิ่มความสะดวกในการอ่านอีเมล์อย่างสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ภายในเวลาไม่นาน

.       POP 3  หรือ Post Office Protocol 3 คือ วิธีการรับและส่ง Email อีกรูปแบบหนึ่งทางอินเทอร์เนต โดยการใช้โปรแกรมอ่านเมล์ นั่นเอง ซึ่งทำให้สะดวก รวดเร็วมากขึ้น

ถ้าเราแบ่ง E-mail ที่ใช้กันอยู่ สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

   1. รับส่งโดยผ่าน website หรือ Web-base E-mail ซึ่งจะต้องเข้าไปที่เวบไซต์นั้น เช่น yahoo. hotmail, Gmail, Thaimail

   2. รับส่งโดยใช้โปรแกรม E-mail ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของเรา เช่น Microsoft Outlook, Eudora, ฯลฯ  ซึ่งเป็นรูปแบบที่ มีคนใช้มากเกินครึ่งโลก เพราะสะดวกและรวดเร็วมากๆ โดยไม่จำเป็นต้องเข้าไปที่เวบไซต์ แค่เปิดโปรแกรม และคลิกดาวน์โหลดเมล์ทั้งหมดมาอ่านในคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของเรา ซึ่งจะอ่านตอนไหนก็ได้ และยังสามารถ save เมล์ทั้งหมดเก็บไว้ใน CD ได้อีกด้วย

         หลายคน มักจะบ่นว่า เช็คเมล์ยาก บางครั้งเข้าเวบเช็คเมล์ไม่ได้ เวบไซต์มีปัญหา หรือกำลัง update ข้อมูลบ้าง แต่เมื่อใช้ POP3 เพื่อเช็คเมล์ แค่เปิดคอมพิวเตอร์ ต่ออินเทอร์เนต และคลิกเปิดโปรแกรมอ่านเมล์ ไม่ว่าคุณจะมีเมล์ใหม่ 1 เมล์ , 10 เมล์ หรือ 100 เมล์  เมล์ทั้งหมดจะถูกดาวน์โหลดมาที่โปรแกรม และคลิกเปิดดูเมล์ทั้งหมดภายในเวลาเพียงไม่กี่นาที  ทำให้ใช้เวลาในการท่องเวบ ค้นหาข้อมูล หรือทำอย่างอื่นได้มากขึ้น

  เวลาเปิดดูเมลฺ์ใน web  hotmail, yahoo, gmail

 -> เมื่อเปิดเมล์ที่ 1 คุณต้องโหลดเมล์ในหน้าใหม่ 1 ครั้ง

 -> เปิดอ่านเมล์ที่ 2 ก็ต้องโหลดเมล์อีก 1 ครั้ง รวมเป็น 2 ครั้ง

.

 .

.

-> เปิด 10 เมล์ ต้องโหลดเมล์ รวมเป็น 10 ครั้ง

แต่ถ้าตั้งค่า POP3 เพื่ออ่านเมล์

– > จะเปิดเมล์ 1 ฉบับ , 10 ฉบับ หรือ 100 ฉบับ

ก็โหลดเมล์มาเพียง 1 ครั้งเท่านั้น !!!!

  

   ค่า  POP3  แต่เดิม จะมีเฉพาะในอีเมล์ที่ต้องจ่ายเงินค่าบริการในส่วนนี้ แต่ปัจจุบัน Gmail และ Hotmail เปิดให้ใช้บริการ POP3 ได้ทันที ซึ่งสะดวกรวดเร็วต่อผู้ใช้มากขึ้น ไม่มีข้อจำกัด เรื่องพื้นที่เก็บข้อมูลแต่อย่างใด

     ใน windows XP เราสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Outlook เพื่อตั้งค่า POP3 ได้ทันที

สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ Hotmail POP3 ต้องใส่ค่าตามนี้

    * POP server: pop3.live.com (Port 995)

    * POP SSL required? Yes

    * User name: Your Windows Live ID, for example yourname@hotmail.com

    * Password: The password you usually use to sign in to Hotmail or Windows Live

    * SMTP server: smtp.live.com (Port 25 or 587)

    * Authentication required? Yes (this matches your POP username and password)

    * TLS/SSL required? Yes

ที่มา – Windows Live Hotmail Blog

http://mailcall.spaces.live.com/blog/cns!CC9301187A51FE33!49799.entry?sa=644575177

 Ars Technica

http://arstechnica.com/microsoft/news/2009/03/rollout-for-hotmail-pop3-worldwide-support-complete.ars

สำหรับของ Gmail

– ในช่อง POP3 ให้ใส่ pop.gmail.com

– ในช่อง SMTP ให้ใส่ smtp.gmail.com

 

    SMTP  หรือ Out Going Mail หรือเมล์ขาออก  เป็นค่าที่ต้องกำหนดไว้ สำหรับการส่งเมล์ออกจากโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ส่วนตัว  หลังจากใส่ค่า POP3 เพื่อรับเมล์แล้ว  ซึ่งจะประหยัดเวลา ในการรับส่ง เมล์ได้มากขึ้น

ดูรายละเอียดพร้อมทั้งภาพประกอบที่

การตั้งค่า Gmail
สำหรับ Outlook Express:: ITFEVER.COM


การตั้งค่าต่างๆ เพื่อใช้ POP3

App:
การตั้งค่า Outlook Express ให้เช็ค Gmail 

การตั้งค่า
Gmail
ใน Outlook 2003-2007 | The Princess Of Dragon

การตั้งค่า IMAP4 ของ GMail และ Yahoo! Mail | Pocket PC Thai dot Com

     ถ้าคุณใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว และใช้เครื่องนั้นเข้า Internet เป็นประจำ ควรตั้งค่า POP3  , SMTP ใน โปรแกรม Microsoft Outlook ของ Windows XP เพื่อความสะดวกในการอ่านเมล์

You must be logged in to post a comment.