นายบอน กาฬสินธุ์

Many story around me : facebook.com/bonkalasin

Posts tagged with คน ไม่สำคัญ

คน(ไม่) สำคัญ ๗ ตุลา ๒๕๕๑ ที่ถูกบิดเบือนตลอดกาล

June3

   
        การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ช่วง
31 พ.ค.- 1 มิ.ย.2553  บรรดา ส.ส.ฝ่ายค้าน หยิบยกเหตุการณ์ 10 เม.ย.
และ 19 พ.ค.2553 มาพูดในสภาซ้ำแล้วซ้ำอีก
และมักจะพูดเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ 7 ต.ค.2551 ทุกครั้ง ….น้องโบว์
อังคณา ซึ่งเสียชีวิตเมื่อ 7 ต.ค. ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงหลายครั้ง