นายบอน กาฬสินธุ์

Many story around me : facebook.com/bonkalasin

Posts tagged with สาวโรงงาน

เมื่อเธอไปแจกวีซีดี ตำรวจฆ่าประชาชน คำด่าทอ และน้ำตาของสาวโรงงานหัวใจพันธมิตร

October24

          เมื่อมีVCD ตำรวจฆ่าประชาชนเผยแพร่ออกมา
และหลายท่านพยายามช่วยกันเพื่อเผยแพร่ความจริงจาก VCD แผ่นนี้ให้มากที่สุด รวมถึงสาวโรงงานจนๆคนหนึ่งที่มีความรักชาติ ศาสน์
กษัตริย์อยู่เต็มหัวใจ….