นายบอน กาฬสินธุ์

Many story around me : facebook.com/bonkalasin

Posts tagged with หลักคิด

ขยะ… ที่อยู่ในใจ

May6

          ทำไมบางคนถึงทุกข์ร้อน วิตกกังวล กระวนกระวาย ไม่สบายใจ ไม่ปลอดโปร่งอยู่เสมอ