นายบอน กาฬสินธุ์

Many story around me : facebook.com/bonkalasin

Posts tagged with อปสรรค

สื่อสารหัวใจกันหน่อย ลมหายใจ sms -ชีวิตรัก !!!

November20

      หลายครั้งที่เรื่องเล็กๆน้อยๆ ความเคยชินในแต่ละวัน กลับทำให้หลายคนต้องขัดแย้ง
ผิดใจกัน ทั้งๆที่เกิดขึ้นจากเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นเรื่อง
แต่มันก็เป็นเรื่องขึ้นมาจนได้