นายบอน กาฬสินธุ์

Many story around me : facebook.com/bonkalasin

Posts tagged with แห่เทียนเข้าพรรษาปี 2553 ที่กาฬสินธุ์

60 ภาพจากงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาที่กาฬสินธ์ 23 กรกฏาคม 2553

July24

   งานแห่เทียนเข้าพรรษาของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เมื่อช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ 23 กรกฏาคม 2553 ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว นี่คือ ภาพบรรยากาศของขบวนแห่ในวันนั้นบริเวณวงเวียนอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร กลางเมืองกาฬสินธุ์