Jul 13 2008


๐ คำพ่อสอน ๐..10..+*

Filed under Uncategorized

 

 

สังคมใดก็ตาม

ถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน

ด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน

สังคมนั้นก็ย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพ

มีความร่มเย็นเป็นสุข น่าอยู่

………

 

.

 

… ชาตินั้นเปรียบได้กับชีวิตคน.  กล่าวตามหลักความจริงคนเราประกอบด้วยร่างกายส่วนหนึ่ง จิตใจส่วนหนึ่ง.  ทั้งสองส่วนคุมกันอยู่บริบูรณ์ ชีวิตก็คงอยู่.  ส่วนใดส่วนหนึ่งทำลายไปชีวิตก็แตกดับ เพราะอีกส่วนหนึ่งจะต้องแตกทำลายไปด้วย.  ชาติของเรานั้นมีผืนแผ่นดินและประชากรอันรวมกันอยู่เป็นส่วนร่างกาย มีศิลปวิทยา มีธรรมเนียมประเพณี มีความเชื่อถือและความคิดจิตใจที่จะสามัคคีกันอยู่เป็นปึกแผ่น ซึ่งรวมเรียกว่า”ความเป็นไทย” เป็นส่วนจิตใจ.  ชาติไทยเราดำรงมั่นคงอยู่ก็เพราะยังมีทั้งบ้านเมืองและความเป็นไทยพร้อมบริบูรณ์.  แต่ถ้าความเป็นไทยของเรามีอันเป็นต้องเสื่อมสลายไปด้วยประการใดแล้ว ชาติก็ต้องสิ้นสูญ เพราะถึงหากบ้านเมืองและผู้คนจะยังอยู่ ก็ไม่มีสิ่งใดประสานยึดเหนี่ยวให้รวมกันอยู่ได้ จะต้องแตกแยกจากกันไป ในที่สุด เหมือนส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่ต้องแตกจากกันเมื่อสิ้นชีวิต … 

 

 

..

พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

วันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑

~~~~~~~~~~~~~~~

 จาก หน้า ๒๕๖ หนังสือ”คำพ่อสอน”

ประมวลพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสุขในการดำเนินชีวิต

   

จัดจำหน่ายโดย .. ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

โทร.0-2255-4433, http://www.chulabook.com/

 

 

รวมบล๊อคหนังสือคำพ่อสอน..

http://mblog.manager.co.th/chaba2550/category/th-430/

 

 

 

 


 

 

 

 

 คลิ๊กฟังสุนทราภรณ์ <> เพลง ถิ่นไทยงาม – รวมศิลปิน 

 

ถิ่นไทยงาม รวมศิลปิน 

เห็นแดนแผ่นดินท้องถิ่นไทยงาม

ดูอยู่ด้วยความเพลินใจนิยม

อากาศก็ดี น่าสบาย พระพายรื่นรมย์

ใครได้มาชมคงชื่นในใจ

สวยงามชื่นจริงทุกสิ่งสะคราญ

มีห้วยละหารลำธารแนวไพร

น้ำตกกระเซ็น เป็นฟอง ละอองพราวไป

ลอยฉ่ำฤทัยชวนให้ชื่นบาน

เขาสูงเงื้อมง้ำค้ำฟ้า อยู่

ชวนชื่นชูแหงนดูอยู่นาน

สายน้ำซัดเซาะ แล ดู ลาน

เป็นวิมานสำราญแห่งไทย

ไม้งามปกคลุมชอุ่มดูเขียว

ได้แต่แลเหลียวตะลึงลานใจ

พรรณบุปผชาติ ดาษดาล้วนงามวิไล

ดมกลิ่นชื่นใจในเมื่อลมพา

**

หมายถึงแผ่นดินท้องถิ่นทางเหนือ

ประเสริฐเลิศเหลือจะพรรณา

ทั่วบ้านทั่วเรือน ครอบครัว

สวนครัวกลื่อนตา มีผักมีปลานาไร่น่าชม

วัฒนธรรมล้ำเลิศงามพราว

มีอยู่ทั่วกันตามความนิยม

สวมหมวกงามๆ ทั่วกัน ผิวพรรณขำคม

ใครได้มาชม คงชื่นทรวงใน

สาวๆ จิ้มลิ้มยิ้มชื่น ฉ่ำ

งามด้วยธรรมชาติสร้างให้

สวยนักสวยล้ำ สาว ชาว ไทย

งามวิไลทั้งใจและกาย

ขอเชิญพวกเรา ผองเผ่าชาวไทย

ไปอยู่อย่างในที่สุขสบาย

มีที่งามๆทำกิน พื้นดินมากมาย

น่าอยู่สบาย ยังถิ่นไทยงาม…

  

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.