May 29 2008


๐ คำพ่อสอน ๐..6..+*

..

 

..

ทศพิทราชธรรมทรงนำราษฎร์

พ้นปวงภัยอย่างองอาจสง่าศรี

ทุกทิศาแพ้พ่ายพระบารมี

ปิ่นจักรีถวายภักดิ์ องค์ภูมิพลฯ…

…………………..

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะฯ

..

.


 

..

… ความสงบนั้น ภายนอก ได้แก่ สภาวการณ์ที่เรียบร้อยเป็นปรกติ ไม่มีความวุ่นวายขัดแย้ง ไม่มีการเอาเปรียบเบียดเบียน หรือมุ่งทำร้ายทำลายกัน ภายใน ได้แก่ความคิดจิตใจที่ไม่ฟุ้งซ่านหวั่นไหว หรือเดือดร้อนกระวนกระวายด้วยอำนาจความมักได้เห็นแก่ตัว ความร้ายกาจเพ่งโทษ ความหลงใหลเห่อเหิม อันเป็นต้นเหตุของอกุศลทุจริตทั้งหมด การทำความสงบนั้นต้องเริ่มที่ภายในตัว ในใจก่อน. เมื่อภายในสงบ ความคิดจิตใจก็ตั้งมั่น สามารถคิดอ่านด้วยเหตุผล ความละเอียดรอบคอบ และสามารถค้นหา จำแนกข้อเท็จจริง ถูกผิด ดีชั่วได้ โดยกระจ่าง และถูกต้อง จึงเกื้อกูลให้บุคคลประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามตามแนวทางที่สุจริตเหมาะสมได้ และย่อมจะส่งผลสะท้อนถึงภายนอก ให้มีความปรกติเรียบร้อยด้วย …

..

พระบรมราโชวาท

พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในพิธีเปิดการประชุมยุวพุทธิกสมาคมทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑๘

ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.

ณ สนามบินดอนเมือง


วันเสาร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๓๐

~~~~~~~~~~~~~~~

 จาก หน้า ๗๕ หนังสือ”คำพ่อสอน”

ประมวลพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสุขในการดำเนินชีวิต

 


..

 

… ความสงบร่มเย็น อาจพูดได้ว่ามีเป็นสองส่วน คือ ความสงบภายนอกกับความสงบภายใน. ภายนอก ได้แก่สภาวะแวดล้อม หรือสภาวะความเป็นอยู่ ที่เป็นปรกติ ปลอดโปร่งจากส่งรบกวนที่ทำให้เกิดภัยอันตราย หรือเกิดความกระวนกระวายเดือดร้อนต่าง ๆ เช่น น้ำท่วม ไฟใหม้ หรือความขัดแย้งวุ่นวายความมุ่งร้ายทำลายกัน.  ภายใน ได้แก่จิตใจที่สะอาดแจ่มใสอิ่มเอิบสบาย ไม่มีกังวล ไม่มีความขุ่นเคืองขัดข้องใจ.

… ความสงบภายในหรือจิตใจที่ปลอดโปร่งจากสิ่งรบกวนนี้สำคัญมาก ควรจะทำให้มีขึ้น เพราะผู้ที่มีจิตใจสงบ จะใช้ความคิดพิจารณาของตนได้อย่างกว้างขวาง และถูกต้องดีขึ้น.  ความคิดที่ประกอบด้วยความสงบนี้มีศักยภาพสูง อาจนำไปใช้ คิดอ่านสร้างสรรค์สิ่งที่จะอำนวยความสุข ความเจริญก้าวหน้า ตลอดจนชื่อเสียง เกียรติคุณ อันเป็นสิ่งที่แต่ละคนปรารถนา ให้สัมฤทธิ์ผลได้…

 

..

 

พระราชดำรัส

พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๓๐ 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา


ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต


วันพุธที่ ๓๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๙

~~~~~~~~~~~~~~~

 จาก หน้า ๗๗ หนังสือ”คำพ่อสอน”

ประมวลพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสุขในการดำเนินชีวิต

  

จัดจำหน่ายโดย .. ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

โทร.0-2255-4433, http://www.chulabook.com/http://www.wherearepop.com/index.php?topic=12987.0

เพลง: รอยเท้าของพ่อ


ศิลปิน: Gold Series

อัลบั้ม: Cover Night

คำร้อง/ทำนอง: ยินดี รำพัน

เรียบเรียง: วิชัย ปุญญะยันต์

..แม้ไม่อาจเทียบหนึ่งในล้าน

ลูกขอตั้งปณิธาน สานสิ่งที่พ่อสร้างไว้

จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไป

เหนื่อยยากเพียงไหน ไม่ทำให้พ่อผิดหวัง…

กี่ล้านหยาดเหงื่อ ที่พ่อหลั่งเพื่อคนไทย

กี่แสนนาทีล่วงไป ที่พ่อเหนื่อยยากตรากตรำ

ฝ่าลมฝนพ่อทนสู้ทำ อาบเหงื่อต่างน้ำ

นำทางเพื่อลูกเรื่อยมา

พ่อเป็นมากกว่าพ่อคนไหน

พ่อเป็นหนึ่งในใจตลอดเวลา

เป็นภาพจำ งดงามอยู่ในสายตา

เป็นแรงศรัทธา แรงกล้าอยู่ในหัวใจ

..http://www.wherearepop.com/index.php?board=67.0

รวมหลากหลายเพลงของพ่อ..

 

ขอบคุณภาพสวยจาก บ่าวใหม่ ณ โตเกียว เวปบอร์ดสุนทรีย์วจีทิพย์

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.