Jun 07 2008


๐ คำพ่อสอน ๐..7..+*

 

ขอบคุณภาพฯ ประกอบจากเวปกรมประชาสัมพันธ์ (คลิ๊กที่ภาพฯ ชมประบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงอีกหลากหลาย)

 

กายเข้มแข็ง จิตใจแจ่มผ่องใส

ทำการใดย่อมสำเร็จเสร็จดังหมาย

หากขึ้งเครียดเกลียดกันบ่อนทำลาย

ก็อย่าหมายสบกิจหวังที่ตั้งใจ..

.

.

 


..

 

 

 

 

 

… การทำงานนี้ถ้ามีความเครียดไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานให้สำเร็จได้ เพราะว่าในตัวเองในงานการต้องมีหลักวิชาและต้องมีร่างกายที่แข็งแรง ถ้าหากว่ามีความเครียดทำวิชานั้นไม่ออกร่างกายก็ทรุดโทรม ในส่วนรวมถ้ามีความเครียดก็มีอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าความตึงเครียด หรือมีความเสียดสีกัน มันก็ไม่เหมาะสม ทำให้งานของกิจการใดที่ต้องร่วมมือกันหลายฝ่ายไม่มีความสำเร็จ  ฉะนั้นการที่มีร่างกายแข็งแรง จิตใจร่าเริงลดความตึงเครียด ก็ทำให้งานการทุกอย่างจนกระทั่งถึงงานของส่วนรวม มิใช่เฉพาะในกองทัพ หรือในส่วนราชการสังกัดแต่ทั้งประเทศมีความสำเร็จเรียบร้อย …

..

พระราชดำรัส

ในโอกาศที่สมุหราชองครักษ์ นำข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกรมตำรวจ

เฝ้า ฯ น้อมเกล้า ฯ ถวายเรือใบ

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน


วันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๓๐

~~~~~~~~~~~~~~~

 จาก หน้า ๒๓๐ หนังสือ”คำพ่อสอน”

ประมวลพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสุขในการดำเนินชีวิต

 ..

 

… สภาวะที่บีบรัดความเป็นอยู่ของเราที่เกิดขึ้นนี้ เป็นผลกระเทือนมาจากความวิปริตของวิถึความเปลี่ยนแปรทางเศรษฐกิจ การเมือง และทางอื่น ๆ ของโลก เราจึงไม่สามารถที่จะหลีกพ้นได้ หากแต่จะต้องเผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติ มีปัญญา มีความเข้มแข็งและกล้าหาญ เพื่อเราจักได้รวมกันอยู่อย่างมั่นคงไพบูลย์

 

..

 

พระราชดำรัส

พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๒๒

วันอาทิตย์ที่ ๓๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๑

~~~~~~~~~~~~~~~

 จาก หน้า ๒๓๓ หนังสือ”คำพ่อสอน”

ประมวลพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสุขในการดำเนินชีวิต

  

จัดจำหน่ายโดย .. ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

โทร.0-2255-4433, http://www.chulabook.com/

 


 

http://kingofthailand.msnth2.com/

คลิ๊กชมพระราชกรณียกิจหลากหลายของในหลวง..

ฟังเพลงพระราชนิพนธ์

Candle light

HM Blues
ชะตาชีวิต
ยามเย็น
สายฝน
อาทิตย์อับแสง
แสงเทียน

 

ใกล้รุ่ง

 

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.