Tag Archive 'กรรมการการเลือกตั้ง'

Jul 17 2011


เชิญร่วมถอดถอน กกต. (มีแบบฟอร์มให้ดาวน์โหลด)

Filed under Uncategorized

.
.
.
เครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาติ ขอเชิญพี่น้องทุกท่าน

นัดพบกันในวันอังคารที่ 19 ก.ค.54 08.00 น.

ที่หน้าสำนักงาน กกต. ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
.
.
.
 
.

เพื่อไปยื่นคัดค้านการที่ กกต. จะรับรองผลการเลือกตั้งของ
ว่าที่ สส. (ชุดที่ถูกแขวนชื่อไว้) รวมทั้ง กกต.ก็กระทำผิด

มากมายหลายประการ โดยเฉพาะการละเลยในการปฏิบัติหน้าที่
แถมหนีเที่ยวเมืองนอก ถึง 4 ใน 5 ท่าน ในระหว่างช่วงที่
มีการหาเสียงเลือกตั้ง ทำให้คนไทย ได้ สส.สัตว์เข้าสภา
และมีคนไทยจำนวนมากกว่า 3 ล้านคน เสียสิทธิในการเลือกตั้ง
เพราะมีชื่อว่าขอเลือกตั้งล่วงหน้าอยู่นอกเขตที่อยู่อาศัยปัจจุบัน
.
.
เบอร์โทรผู้ประสานงาน

อดีตสว.สมบูรณ์ ทองบุราณ โทร. 081-878-6064,

คุณจุ๋ม-ฝากฟ้า นาวาบุญนิยม โทร. 089-677-9882

10 responses so far

Jul 17 2011


เชิญร่วมถอดถอน กกต. (มีแบบฟอร์มให้ดาวน์โหลด)

Filed under Uncategorized

.
.
.
เครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาติ ขอเชิญพี่น้องทุกท่าน

นัดพบกันในวันอังคารที่ 19 ก.ค.54 08.00 น.

ที่หน้าสำนักงาน กกต. ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
.
.
.
 
.

เพื่อไปยื่นคัดค้านการที่ กกต. จะรับรองผลการเลือกตั้งของ
ว่าที่ สส. (ชุดที่ถูกแขวนชื่อไว้) รวมทั้ง กกต.ก็กระทำผิด

มากมายหลายประการ โดยเฉพาะการละเลยในการปฏิบัติหน้าที่
แถมหนีเที่ยวเมืองนอก ถึง 4 ใน 5 ท่าน ในระหว่างช่วงที่
มีการหาเสียงเลือกตั้ง ทำให้คนไทย ได้ สส.สัตว์เข้าสภา
และมีคนไทยจำนวนมากกว่า 3 ล้านคน เสียสิทธิในการเลือกตั้ง
เพราะมีชื่อว่าขอเลือกตั้งล่วงหน้าอยู่นอกเขตที่อยู่อาศัยปัจจุบัน
.
.
เบอร์โทรผู้ประสานงาน

อดีตสว.สมบูรณ์ ทองบุราณ โทร. 081-878-6064,

คุณจุ๋ม-ฝากฟ้า นาวาบุญนิยม โทร. 089-677-9882

No responses yet