Tag Archive 'การให้'

Mar 24 2011


รวมคลิป ชุมนุมประท้วงแนวใหม่ Neo Protest ชุดที่ ๕..+*

Filed under Uncategorized

.
.
.
ขอบคุณภาพประกอบโดย ยินดีที่ไม่รู้จักอะเดย์ กวน มึน โฮ เฟสบุ๊ค
.
.
.

No responses yet

Mar 20 2011


รวมคลิป ชุมนุมประท้วงแนวใหม่ Neo Protest ชุดที่ ๔..+*

Filed under Uncategorized

.
.
.
 
ในการชุมนุมประท้วงแนวใหม่ของชาวอโศกนี้ ได้เริ่มการชุมนุมอย่างเป็นทางการ

ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2554 เป็นต้นมา โดยมีที่ตั้งอยู่บน ถนนพิษณุโลก

ตั้งแต่เชิงสะพานชมัยมรุเชฐ เรื่อยไปจนถึงสี่แยกมิสกวัน

โดยได้นำวิถีชีวิตชาววัดแบบชาวอโศกไปใช้ ณ ที่นั้น เราเหมือนครอบครัวใหญ่

มีการกิน-ใช้สิ่งของร่วมกัน เรียกว่า สาธารณโภคี ซึ่งคล้ายกับระบบ กงสี ของคนจีน

คือ มีกองกลาง หรือกระเป๋าเงินใบเดียว ทั้งรับ-จ่าย อยู่ที่เดียว มีการรับบริจาค
จากญาติธรรมผู้เข้าร่วมชุมนุม และจากผู้ที่เห็นด้วยเห็นดีในแนวทางการชุมนุม
ก็จะมีการบริจาคเข้ามา โดยมีคณะผู้รับใช้ในแผนกต่าง ๆ รับผิดชอบดูแลความเป็นอยู่
จัดหาสิ่งที่จำเป็นมาแบ่งปันแก่ผู้เข้าร่วมชุมนุม โดยที่ผู้ชุมนุมสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้
โดยไม่จำเป็นต้องมีเงินเป็นส่วนตัว แต่ใช้แรงงานทำงานอาสาสมัครในด้านต่าง ๆ ที่ตนถนัด
หรือเห็นว่าจำเป็นต้องเข้าช่วยโดยสมัครใจ และเป็นการเข้าร่วมแสดงพลัง 1 คน 1 สิทธิ์
1 เสียง เพื่อจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนให้งานการชุมนุมประท้วงแนวใหม่ เป็นไป
และสำเร็จลงได้ตามวัตถุประสงค์แห่งการที่ได้มาเรียกร้องชุมนุม

No responses yet

Mar 05 2011


รวมคลิป ชุมนุมประท้วงแนวใหม่ Neo Protest ชุดที่ ๓..+*

Filed under Uncategorized

.

.


.

ปรัชญาการชุมนุม

สันติ อหิงสา ซื่อสัตย์ บริสุทธิ์ คมลึก แม่นประเด็น

.

.

.

.

No responses yet

Feb 26 2011


รวมคลิป ชุมนุมประท้วงแนวใหม่ Neo Protest ชุดที่ 2..+*

Filed under Uncategorized

.

.
ขอบคุณภาพประกอบจากเฟสบุ๊ค โดย .. ยินดีที่ไม่รู้จัก อเดย์ กวนมีนโฮ ..

.

ปรัชญาการชุมนุม

สันติ อหิงสา ซื่อสัตย์ บริสุทธิ์ คมลึก แม่นประเด็น

.

.

.

No responses yet

Feb 25 2011


รวมคลิป ชุมนุมประท้วงแนวใหม่ Neo Protest ชุดที่ 1..+*

Filed under Uncategorized

.

.


.

ปรัชญาการชุมนุม

สันติ อหิงสา ซื่อสัตย์ บริสุทธิ์ คมลึก แม่นประเด็น 

.

.

.

.

No responses yet

Dec 13 2010


๐ ขาดทุนคือกำไร ๐ คลิปพระราชดำรัสฯ..+*

Filed under Uncategorized

.

.

.
.
.
ก็แปลว่า ขาดทุน คือ เป็นการได้กำไรของเรา หรือการขาดทุนของเรา เป็นการได้กำไรของเรา ท่านนักเศรษฐกิจคงร้องว่า ไม่ใช่ แต่ว่าเป็นไปอย่างนั้น ก็เห็นว่านักเศรษฐกิจก็ยิ้้ม ยิ้ม ๆ ว่า อะไร ? พูดอย่างนี้ “การขาดทุนของเรา เป็นการได้กำไรของเรา” หรือเราได้กำไร แต่พูดภาษาอังกฤษมันสั้นกว่า งั้นก็ต้องขยายว่าภาษาอังกฤษเป็นอย่างไร ?
.
.
ภาษาอังกฤษ Our หมายความว่า ของเรา  Our Loss .. Loss ก็ การเสียหาย, การขาดทุน  Our Loss Is .. Is ก็ เป็น Our Loss Is Our .. Our ก็คือของเรา “Our Loss Is Our Gain” ..Gain ก็คือกำไรหรือที่ได้ ส่วนที่เป็นรายรับ
ก็ตกลงบอกกับเขาว่า “Our Loss Is Our Gain” ขาดทุนของเราเป็นกำไรของเรา หรือว่า เราขาดทุน เราก็ ได้กำไร
.
.
เวลาพูดไปแล้วเขาก็บอกว่า “ขอย้ำ ขอซ้ำอีกที” ก็พูดซ้ำอีกที เขาก็นั่งเฉยไปอีก ก็หมายความว่าต้องการ การอธิบาย เราก็อธิบายอธิบายว่าถ้าเราทำอะไรที่เป็นการกระทำแล้วก็เราเสียแต่ในที่สุดก็ ไอ้ที่เราเสียนั้นมันเป็น “การได้”

No responses yet

Nov 30 -0001


รวมคลิป ชุมนุมประท้วงแนวใหม่ Neo Protest ชุดที่ ๕..+*

Filed under Uncategorized

.

.

.

.55555555.

http://www.youtube.com/watch?v=XKfQCJlt4A4

.

.

.

No responses yet