Tag Archive 'คำพ่อสอน'

May 05 2008


๐ คำพ่อสอน ๐

วันนี้วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เป็นวันสำคัญยิ่งของชาติไทยเรา คือวัน”ฉัตรมงคล” จึงอยากจะน้อมนำ พระราชดำรัสของในหลวงฯ ซึ่งถูกบันทึกไว้ในหนังสือ “คำพ่อสอน” มาเผยแพร่ ตามเวลาวาระโอกาสจะเอื้ออำนวยค่ะ.

.

No responses yet

« Newer Posts