Tag Archive 'จารึกไว้ในโลกา'

Nov 30 -0001


นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว

Filed under Uncategorized

.
.
.
หมอเสม สิ้นลม! สั่งลูกๆ รักษาประโยชน์ของผู้อื่นมากกว่าตัวเอง

หมอเสม สิ้นลมแล้ว อายุรวม 100 ปี 1 เดือน 8 วัน ลูกศิษย์ร่วมไว้อาลัย สั่งเสีย “ขอให้นึกว่าเราเป็นผู้รับใช้แผ่นดิน ขอให้รักษาประโยชน์ของผู้อื่นมากกว่าของตัวเอง”

No responses yet

Nov 30 -0001


นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว

Filed under Uncategorized

.
.
.
หมอเสม สิ้นลม! สั่งลูกๆ รักษาประโยชน์ของผู้อื่นมากกว่าตัวเอง

หมอเสม สิ้นลมแล้ว อายุรวม 100 ปี 1 เดือน 8 วัน ลูกศิษย์ร่วมไว้อาลัย สั่งเสีย “ขอให้นึกว่าเราเป็นผู้รับใช้แผ่นดิน ขอให้รักษาประโยชน์ของผู้อื่นมากกว่าของตัวเอง”

No responses yet