Tag Archive 'ฑูต'

Jan 04 2009


.. ขอส่งกำลังใจถึงอดีตท่านฑูตกษิต ภิรมย์ และคลิปบนเวทีพันธมิตร 29 พ.ย.51..+*

Filed under Uncategorized

การเข้าสู่ตำแหน่ง รมต.กระทรวงการต่างประเทศ ของ

อดีตท่านฑูตกษิต ภิรมย์

เป็นหัวข้อวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมอยู่ต่อเนื่องนานวัน

จนบัดนี้ จะมีการประชุมอาเซี่ยน ท่านก็มีบทบาทโดดเด่นเป็นอย่างยิ่ง

หากถึงวันนี้แล้วจะขอส่งกำลังใจถึงท่านในฐานะพันธมิตรเล็ก ๆ คนหนึ่ง

ก็คงจะยังพอได้ พร้อม ๆ กันนี้ ก็เคยได้อัดคลิปภาพของท่านเก็บไว้

เป็นหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์การต่อสู้ร่วมกันกับพันธมิตร ประมาณ 3-4 คลิป

ซึ่งท่านเป็นหนึ่งในผู้ที่เป็นแม่เหล็กสำคัญคนหนึ่งของสังคม

ที่ช่วยให้ประชาชน ที่กำลังลังเล ไม่กล้าเข้าร่วมกับพันธมิตรขณะนั้น

ด้หันมาศึกษาหาข้อมูลของพวกเรา และตัดสินใจ เข้าร่วมกันสู้

กับระบอบทักษิณ และรัฐบาลที่จ้องจะแก้รัฐธรรมนูญ

เพื่อชุบชีวิต สส.111 คนในระบอบทักษิณ ให้ฟื้นคืนชีพ…


No responses yet