Tag Archive 'ธรรมะ'

May 30 2010


คุณสมบัติของพระอาริยะ (พระโสดาบันเป็นเช่นไร ? )

Filed under Uncategorized

.

.

.พระโสดาบัน เป็นพระอาริยะขั้นแรกในพระพุทธศาสนา

ซึ่งไม่ได้สุดเอื้อมอย่างที่คนทุกวันนี้คิดเข้าใจกัน

ว่ายากเกินที่จะเป็นไปได้ นิพพานเป็นเรื่องไกลสุดฟ้า

คนทุกวันนี้เลยหมดหวังที่จะถือศีล มีธรรม

เลิกที่จะทำความดีงาม เลิกเป็นคนดีงาม

น่าเสียดายแทนคนยุคใหม่ที่ต่างหมดหวังเช่นนี้แท้ ๆ

.. แต่มีชาวพุทธกลุ่มหนึ่งที่เรียกตนเองว่า

“ชาวอโศก” ได้ตื่นขึ้นแล้ว ได้สว่างแล้วจากคำสอนของ

พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ ผู้นำจิตวิญญาณของชาวอโศก

ได้เกิดความศรัทธา เชื่อถือ เชื่อมั่นในคำสอนของ

พระพุทธศาสนาที่ถูกเผยแพร่ถ่ายทอดผ่านพ่อท่านฯ

เกิดความศรัทธาที่จะถือศีล ปฏิบัติธรรม

ตามแนวพุทธศาสนาที่เราเชื่อมั่นว่าถูกตรง

จนหลายคนได้รับผล เป็นประโยชน์ เป็นความสุข

ความว่างเบาจากกิเลส เห็นผลแห่งการปฏิบัติด้วยตนเอง

ซึ่งเคยฟังพ่อท่านฯ สอนไว้ว่า สัจจะย่อมเที่ยงแท้ ไม่แปรเปลี่ยน

คงมั่น ไม่หวั่นไหว พูดครั้งใดก็จะเหมือนเดิม พร้อมที่จะพิสูจน์ได้

ไม่ต้องไปแก้ไขอะไรเลย

การเป็นพระโสดาบันนั้น ง่ายมาก แค่ถือศีล๕ ที่ถูกตรง

มีสัมมาทิฏฐิ(ความเห็นที่ถูกตรง) ก็จะมีสิทธิ์ที่ทุกคนจะบรรลุผลสำเร็จได้

และไม่จำเป็นว่าจะเป็นนักบวชก็ได้ เป็นฆราวาสเรานี่แหละ

สามารถบรรลุธรรมตามลำดับจนถึงขั้นพระอรหันต์ ได้เลยทีเดียว

คลิปวันนี้ชบาได้ฟังเมื่อสองสามวันก่อน ซึ่งวันนั้นที่ฟังดู

ช่วงต้นคลิปเสียงไม่ค่อยดี เสียงจะสั่น ๆ เพราะต้นฉบับเป็นม้วนวิดิโอ

ท่านสมณะฯ ได้พากเพียรแปลงไฟล์วิดิโอเหล่านั้น มาเป็นคลิปวิดิโอ

เพื่อเก็บไว้ให้ผู้สนใจใฝ่รู้ ได้เรียนรู้ศึกษา (แต่วันนี้ลองฟังดูอีกก็ไม่เป็นไรแล้ว)

เชิญท่านผู้รักความเจริญ ได้หาเวลาว่างรับฟังดูว่า

คุณสมบัติอันสำคัญของพระโสดาบันนั้นจะมีอะไรบ้าง

ก็ลองศึกษากันดูค่ะ..

No responses yet

Mar 05 2010


คลิปจากผู้นำฯ ชาวอโศก ฝากถึงทักษิณ..+*

Filed under Uncategorized

..
 
แล้วจากนั้นองคุลีมาลได้สำนึกถึงบาปกรรม ขอบวชเป็นภิกษุ
แล้วจากนั้นต่อมา ไม่นานนักก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์
 
..
 
พ่อท่านฯ ได้ฝากส่งความปรารถนาดีไปยัง ทักษิณ ชินวัตร
อวยพรขอให้คิดได้ เลิก และหยุดพูด-กระทำสิ่งที่จะเป็นการเบียดเบียน 
ทำร้าย ทำลาย สังคม บ้านเมือง และประชาชนชาวไทย
และเมื่อทักษิณคิดได้ ก็ขออวยพรให้บรรลุเป็นพระอรหันต์ด้วย
 
 ..
 

No responses yet

Feb 28 2010


..ผลวิบากแห่งการผิดศีล ๕..+*

Filed under Uncategorized

.
.
.
 
คราวที่แล้วชบาประเดิมพิมพ์เรื่อง ♠ มัจจุราชสามขา ♠
 
ซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวน 36 เรื่อง ของหนังสือ ” โ ท ษ ทั น ต า “ 
 
ของสำนักพิมพ์ ก ลั่ น แ ก่ น มาให้เพื่อน ๆ และนักอ่านทุกท่าน
 
ได้รับทั้งสาระ-บันเทิงธรรม และได้ความคิดในแง่ที่จะหยุดระลึกถึง
 
คำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งอย่างน้อยก็ทำให้ชาวพุทธหลาย ๆ ท่าน 
 
มีแรงใจที่จะหันกลับมาถือศีล ๕ เพื่อความเป็นศิริมงคลแห่งชีวิต
 
..
 
ในโอกาสที่วันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของพุทธศาสนาคือวัน”มาฆบูชา”
 
ก็เลยอยากจะนำสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอน พุทธสาวกทั้งหลายถึง
 
ผลวิบากแห่งการผิดศีล ๕  ซึ่งหลายคนก็อยากจะทราบ
 
มาเผยแพร่เป็นพุทธบูชา ในวันสำคัญนี้
 


(จากพระไตรปิฎก ภาษาไทยฉบับหลวง เล่มที่ ๒๓ “สัพพลหุสูตร” ข้อที่ ๑๓๐)
..
 
 
  
 
ขอบคุณภาพประกอบจากอินเตอร์เนต
:)

No responses yet

Jan 27 2010


ธรรมะรับอรุณปี ๒๕๔๖~จากภูผาฟ้าน้ำ..+*

Filed under Uncategorized

.
.
.
ทุกปีที่ผ่านมา ชาวอโศกทั่วประเทศจะได้ไปร่วมงาน ฉ ล อ ง ห น า ว
ที่พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 
 
แต่สำหรับปีนี้ ปีที่กระแสคนเสื้อแดงมาแรง(มาก)
งานฉลองหนาวก็คงจะ ต้ อ ง ง ด ไปโดยปริยาย
เพื่อหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่จะเกิดขึ้น
.
.
ช่วงวันสองวันนี้มีคลิปธรรมะรับอรุณ ที่ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
FMTV หรือ ForMankind Televisionซึ่งเป็นโทรทัศน์ของชาวอโศก
ได้นำคลิปที่พ่อท่านเทศน์ธรรมะก่อนฉัน จากงานฉลองหนาว
ที่ภูผาฟ้าน้ำ เมื่อปลายเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2546
.
 

No responses yet

Dec 11 2009


กำไร-ขาดทุนแท้ ของอาริยชน (ต่อจากฉบับ ๒๓๒)..+*

Filed under Uncategorized

ข้อเขียนของสมณะโพธิรักษ์ จากหนังสือพิมพ์ เราคิดอะไร ฉบับ 233 ปีที่ 16 ธันวาคม 2552 หน้า 25 – 29 กำไร-ขาดทุนแท้ ของอาริยชน (ต่อจากฉบับ ๒๓๒)ระบบ “บุญนิยม“นี้ ข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นในใจจริง ๆ ว่า จะช่วยสังคมมนุษยชาติที่ถูกพิษและฤทธิ์ของระบบ“ทุนนิยม” กำลังต้อนเข้ามุึมอับอยู่ในปัจจุบันนี้ได้แน่ ๆ หากประชาชนได้ศึกษาช่วยกันวิจัยกันต่อ และอบรมฝึกฝนร่วมมือสร้างสรรให้เกิดให้เป็นผู้เจริญตามระบบ“บุญนิยม“นี้กัน จนมีคุณภาพ(quality) และปริมาณ(quantity) เพียงพอ ตอนนี้จะเห็นจะรู้ยังยากอยู่ ยิ่งจะเชื่อตามยิ่งยากใหญ่ เพราะยังมีผู้พอรู้พอเป็น หรือดำเนินชีวิตในระบบ“บุญนิยม”ได้แล้ว จำนวนน้อยเหลือเกินเฉพาะอย่างยิ่ง คนทั้งหบายเกือบทั้งโลกทุกวันนี้ก็ล้วนดำเนินชีวิตกันอยู่ด้วยระบบ”ทุนนิยม” อย่างสนิทสนมและตายใจว่า ไม่เห็นจะมีระบบอะไรอื่นอีกเลย กันทั้งนั้น ส่วนผู้ที่เห็นและเข้าใจถึงได้ว่า ระบบ”ทุนนิยม”กำลังเข้ามุมอับไปไม่รอด ช่วยมนุษยชาติในโลกให้เกิดสุขสันติอย่างอุดมสมบูรณ์ เป็นสังคมที่ดีตามอุดมการณ์ไม่ได้นั้น ก็ยังมีน้อยอยู่ด้วย จึงเป็นเรื่องยากที่ยากสุด ๆ จริง ๆ แต่ข้าพเจ้าก็ยังไม่เห็นทางออกอื่นใดเลยที่จะดีกว่าต้องปรับตัวมาเป็นระบบ”บุญนิยม”นี้ให้ได้ แล้วสังคมมนุษยชาติในโลกไปรอดแน่ ๆ


No responses yet

Aug 02 2009


..ความสุขที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืน คือ อย่างไร ?..+*

Filed under Uncategorized

.
.

เป็นคลิปรายการ ธรรมะรับอรุณ   พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์

 

เทศน์ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2550

ที่พุทธสถานราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี

รายการนี้ออกอากาศเป็นประจำทางสถานีโทรทัศน์

 ผ่านดาวเทียม FMTV เพื่อมนุษยชาติ   

 

http://www.fm-tv.tv/ 

 

ทุกวันเวลาประมาณ  03.45 น. 06.00 น. 

โดย ช่วงแรกจะมีการสวดมนต์ทำวัตรเช้า

 

No responses yet

Jul 25 2009


บรรยากาศเอื้อไออุ่น พุทธสถานสีมาอโศก ..+* (คลิปฯ)

Filed under Uncategorized

.
.
วันหยุด พักจากเรื่องการเมือง มาชมบรรยากาศชุมชนสีมาอโศก จ.นครราชสีมา 
 
ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือแหชาวอโศก (กองทัพธรรม)
 
ฟังธรรมะกัณฑ์พิเศษ “งานเอื้อไออุ่น” จากพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์
 
มีคลิปวิดิโอให้ชมกันวันนี้ 2 คลิป เป็นคลิปที่บันทึกเมื่อวันที่ 6 ก.ค.2552
 
ชบาเพิ่งเปิดชม-ฟัง คลิปแรก แล้วทำงานบ้านไปด้วย
 
เลยนำมาให้ผู้สนใจรับสาระประโยชน์ ได้รับชมกันค่ะ..
 
.
.
.

No responses yet

Jul 07 2009


คลิปรายการ วิถีอาริยธรรม- 5 ก.ค.52..+*

Filed under Uncategorized

.
.
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ได้ฟังรายการวิถีอาริยธรรม ที่แสดงธรรมโดย
พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ และท่านจันทร์ สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ
พ่อท่านฯ ได้อธิบายลักษณะของพระอนาคามี ได้น่าสนใจมาก
ท่านใดสนใจก็ลองชมคลิปดูนะคะ ความยาวประมาณ 2 ชั่วโมง
.
.

No responses yet

Mar 01 2009


.. คลิปเสียง ปรัชญาพุทธธรรมชุดที่ 1

Filed under Uncategorized

..
..
ไปเปิดดูเมล์จากเพื่อน เวป imeem
พอดีเจอคลิปเสียงชุดนี้ ที่ชบาเคยโพสหลง ๆ ไว้
เลยเปิดฟังเมื่อเย็นนี้ ทานข้าวไปด้วย จนจบค่ะ ความยาว 60 กว่านาที..
ฟังแล้วได้แง่คิดที่ดีมากค่ะ ..
..สมณะรัก โพธิรักขิโต(พระโพธิรักษ์)

จริงใจ ไมตรี

จากชาวอโศก เพื่อมวลมนุษยชาติ

http://www.asoke.info/

http://www.fm-tv.tv/ 

No responses yet

Jan 11 2009


.. คลิปรายการสงคราม สังคมฯ ภาคพิเศษ จากโรงเรียนผู้นำ ..+*

Filed under Uncategorized

รายการ สงคราม สังคม ธรรมะ การเมือง ออกอากาศเป็นประจำ

ทางสถานีโทรทัศน์ เพื่อมนุษยชาติ FMTV

http://www.fm-tv.tv/

เป็นประจำทุกวัน จันทร์-เสาร์ เวลา 18.00 – 20.00 น.

จัดรายการโดย พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์

แต่วานนี้ 10 มกราคม 2551 ได้ไปจัดสดที่โรงเรียนผู้นำ ของลุงจำลอง ศรีเมือง

วันนี้ชบาแวะไปดู ปรากฏว่าคลิปขึ้นแล้ว เลยเอามาให้ได้ชมได้ฟังกันที่นี่..

:)

No responses yet

« Newer Posts - Older Posts »