Tag Archive 'ปาร์ตี้'

May 22 2008


.. วิสาขะฯ คืนเพ็ญ.. ถึง ฟูลมูลปาร์ตี้…+*

 

 

 

กุหลาบตูมช้ำชอกกลีบดอกช้ำ

เปื้อนสีดำน้ำมือใคร ใคร่อยากถาม

สังคมเปื้อนวิปริตนิยมทราม

จึงเหิมห่ามด้วยภัยพิษ ผิดศีลธรรม…

..

 

อันเนื่องมาจากบทความจากบล๊อคคุณsazzie

http://mblog.manager.co.th/sazzie/th-13821/

..

No responses yet