Tag Archive 'ยิ้มสยาม'

Apr 28 2008


..ฝันว่า "ยิ้มสยาม" งามทั่วไทย…+*

 

บ้านเมืองทุกข์คลุกเข็ญเย็นกลายร้อน

ฟ้าบ่ห่อนมืดคล้ำดำเมฆฝน

ข้าวก็ยากหมากแพงแล้งทุรน

น้ำใจคนเครียดแห้งแฝงเฉโก…

 

 

 

No responses yet