Tag Archive 'รุ้ง'

Apr 22 2008


.. เธออยู่ในห้วงใจ..ฉัน นิรันดร์กาล..ฯ

 

เธออยู่ในดวงตาแห่งฟ้ากว้าง

ในที่ว่างเงื้อมเงาแห่งภูผา

ในดาวดวงล่วงร้างหว่างเมฆา

แทรกธาราที่ปริ่มหลั่งหลากฝั่งชล..ฯ

 

 


 

 

 

No responses yet