Tag Archive 'วัน'

Nov 12 2009


เพลง ก่อนสิ้นแสงตะวัน – I Zax (อโศกรำลึก,๕๒)

.

.

.


คุณ I Zax ร้องเพลง ก่อนสิ้นแสงตะวัน ผลงานแต่งของ ครูรัก รักพงษ์

ปัจจุนี้ท่านก็คือ สมณะโพธรักษ์ ผู้นำทางจิตวิญญาณแห่งพุทธสถานสันติอโศก

กรุงเทพฯ นั่นเอง ภาพจากงาน อโศกรำลึก วันที่ 9 มิถุนายน 2552 เวลา 14.46 น.

.

.

 

No responses yet

Jun 27 2008


.. บูชาครูกลอน สุนทรภู่..+*

 

 

ภาพดอกจำปา

ชบาฯ / ถ่ายภาพ… คลิ๊กที่ภาพเพื่อชมภาพถ่ายอื่น ๆ ในชุด

 


No responses yet

May 18 2008


..๐ แด่..วัน-คืน แห่งวิสาขบูชา ๐..

 

 

 

เธอคือกลางวัน …ขณะฉันเป็นกลางคืน

เธอหลับยามฉันตื่น…จุดยืนตรงข้ามกาล

หนทางไม่บรรจบ สวนทบเส้นขนาน

อยู่ยงจักรวาล วัฏฏสงสารแสนยาวไกล…

 

 

 

No responses yet