Tag Archive 'วางเพลิง'

Dec 04 2008


.. 2 คลิป นปก. บุกเผาชุมชนดอยราย ..+*

Filed under Uncategorized

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2551 เวลาประมาณ 01.50 น.

เสียงปืน 5 นัดดังขึ้นหน้าชุมชนบุญนิยมดอยรายปลายฟ้า

(ซึ่งตั้งอยู่ที่ บ้านห้วยบง ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย)

หลังจากนั้นสักครู่มีแสงเพลิงลุกโชนด้านหลังชุมชน คุณต้นเสียงธรรม สมาชิกในชุมชนวิ่งไปดู ก็พบกว่ากุฏิสมณะ(พระ) 2 หลังถูกลอบวางเพลิง จึงวิ่งกลับไปเรียกชาวชุมชน ไปช่วยกันดับไฟ ใช้เวลาประมาณ

ครึ่งชั่วโมง เพลิงจึงสงบลง

No responses yet