Tag Archive 'สุริยุปราคา'

Jul 28 2009


ภาพและนิทาน จันทร์บังสูรย์ ..+*

Filed under Uncategorized

ภาพจันทร์บังสูรย์ (สุริยุปราคา )
ช่วงแปดโมงกว่า ๆ ที่เชียงราย..
 
ณ  .. 22 กรกฏาคม 2552 .. วันนั้นเป็นวันพระ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๘
 
..

No responses yet