Tag Archive 'หยาดอรุณ'

Jun 15 2008


.. เพลงอโศก..-๓..+*

 

ขอบคุณบ่าวใหม่ ณ โตเกียวเอื้อเฟื้อภาพงาม

 

ฝากเพลงบรรเลงธรรมบำบวงหล้า

ฝากฟ้าฟังเพลงบรรเลงฉันท์

ฝากสัจจะพระพุทธองค์ทรงนิรันดร์

ฝากคนฝันฟังเพลงฟ้ากล้าหยัดธรรม

๐ รินธรรม ๐

 

No responses yet