Tag Archive 'อิสระ'

Nov 20 2010


.. คือ เสรี ที่แท้..+*

Filed under Uncategorized

.
.
.

เถิด.. ตระหนักกับวันนี้ และ วันข้างหน้า

อันเป็นสมบัติอันมีค่า ที่เรามี และเก็บรักษาเอาไว้

แล้ว.. ก็จะมีสิ่งใหม่ ๆ ดีงาม มาทดแทนได้

เมื่อเรารู้ที่จะหยุด !  แล้วเริ่มต้นใหม่ ในวันนี้ และ ก้าวต่อไป

 

.

.

No responses yet