Tag Archive 'แก้ปัญหา'

May 04 2010


1 นาทีสันติภาพ ..+*

Filed under Uncategorized

.
.
.
 
ทุกเที่ยงวันของทุกวัน ชาวอโศกหรือที่พันธมิตรคนทั่วไปรู้จักกันดีในนามชาว “กองทัพธรรม”
มีประเพณีสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนานหลายสิบปีแล้ว ที่จะแสดงความ “หยุด!!”
 
 
..
หยุดนิ่งวันละ 1 นาที เพื่อแสดงความ สงบ สันติ อหิงสา อโหสิ
และเตือนใจระลึกถึงสันติภาพ…

..

อยากจะเชิญชวนทุกคนให้ช่วยกันหยุดนิ่งวันละ 1 นาที
เพื่อก่อพลังแห่งสันติภาพเช่นกัน
 
.

.

.

No responses yet