Tag Archive 'ใจฟ้า'

Aug 05 2008


.. เพลงอโศก..-๗..+*

Filed under Uncategorized

 

 

ขอบคุณภาพประกอบจาก บ่าวใหม่ ณ โตเกียว

 

 

จะมีใครไหม กล้าหาญพลีใจเข้าชน

ซื่อสัตย์จนเห็น ผลงานแล้วต้องซึ้งตรึง

ใจคนใจฟ้า ซึ้งใจสุดซึ้ง

เหมือนหนึ่งสวรรค์

คบกันนั้นมีแต่จริง

 

No responses yet