Tag Archive 'ไฟฟ้า'

Jun 03 2008


.. เพลงอโศก..-๒..+*

… อาตมาแต่งเพลงไม่ใช่เพื่อให้เขาติดรสเพลง แต่มันเป็นกระสาย นำเนื้อหาเท่านั้นไปให้เขา เขารับเนื้อหาอันนี้ได้ เป็นคุณค่าพัฒนาตน ถ้าไม่มีกระสายพวกนี้ให้ สอนแต่ธรรมะเนื้อหาล้วน ๆ  เขาไม่เอา  วิธีการที่เราจะต้องสมานกับโลกทุกระดับ ไม่ใช่วิธีการง่าย ๆ ตื้น ๆ อาตมาก็จะแฝงโลกุตระไปด้วยมากหน่อย  ในระดับอย่างนี้ซึ่งต้องมีขึ้นไป

 

… ผู้จะอนุโลม จะทำรูปก็ดี ทำรสก็ดี ทำกลิ่นอะไร ต้องเข้าใจจริง ๆ หลายคนอนุโลม แต่แอบลิ้มเลีย แอบเสพ ก็ต้องรู้ว่าเสพ เราแอบเสพ ก็ลวงคนอื่น นั่นมันโกหก ยังไม่ได้อยู่เหนือโลกชัด

 

… แม้แต่ตัวเราเองอนุโลมได้ เราก็ไม่ได้ทุกข์ ไม่ได้ร้อน และก็ไม่ได้เสพ เราอนุโลมทำเพื่อคนขนาดนี้ ทำเพื่อเหตุเพื่อสร้างสิ่งเหล่านี้เท่านั้น ไม่ใช่บำเรอเรา…

 

สมณะโพธิรักษ์

ทำวัตรเช้า 6 มีนาคม 2536

พุทธสถานปฐมอโศก

.

 

.

No responses yet