Apr 22 2008


.. เธออยู่ในห้วงใจ..ฉัน นิรันดร์กาล..ฯ

 

เธออยู่ในดวงตาแห่งฟ้ากว้าง

ในที่ว่างเงื้อมเงาแห่งภูผา

ในดาวดวงล่วงร้างหว่างเมฆา

แทรกธาราที่ปริ่มหลั่งหลากฝั่งชล..ฯ

 

 


 

 

 

.

 

 

 

เธออยู่ในดวงตาแห่งฟ้ากว้าง

ในที่ว่างเงื้อมเงาแห่งภูผา

ในดาวดวงล่วงร้างหว่างเมฆา

แทรกธาราที่ปริ่มหลั่งหลากฝั่งชล..ฯ

 

 

 

 

 

 

ในกลีบบางระหว่างดวงดอกไม้

นวลปีกนกปกไล้ปอนสายฝน

ในบางเบาปุยหมอกหยอกลมวน

ระหว่างหนทางเถื่อนเยือนสัญจร.. ฯ

 

 

 

ในคาคบซบรื่นร่มใบสัก

ในคำทักแห่งลมไพรไล้สิงขร

ใต้เส้นหญ้าเลื้อยแล่นแผ่นนาดอน

ในอาทรแห่งแดดอุ่นกรุ่นกำจาย.. ฯ

 

 

 

เธออยู่ในทุกทุกที่ที่คิดถึง

ในรำพึงแห่งวันอันแจ่มฉาย

เลื่อมรุ้งร่างโค้งอันพรรณราย

เธออยู่ในห้วงใจ..ฉัน นิรันดร์กาล..ฯ

 

 

 

+- ชบาแดงสีเหลือง -+12.37 น. 22-4-2551

 

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.