Apr 26 2011


คลิปคุณวีระ สมความคิด พาสำรวจปราสาทตาควาย..+*

Filed under Uncategorized

.
.
.
คุณวีระ สมความคิด บุกป่าชายแดนไทย-กัมพูชา
พาสำรวจปราสาทตาควาย เมื่อเดือน กรกฏาคม 2553 ที่ผ่านมา
พบหลักฐานสำคัญ ที่ทางทหาร(ผู้มีผลประโยชน์ชายแดน)
ติดป้ายตลอดแนวป่า ว่าเป็นเขตอันตราย ให้ระวังกับระเบิด
เป็นป้ายหัวกระโหลกไขว้สีแดง
ซึ่งเบื้องหลังป้ายเหล่านั้น คุณวีระ ฯ ได้พบหลักฐานสำคัญคือ
ไม้พยุงต้นใหญ่ ๆ หลายต้น ที่ถูกตัดโค่นคาตอ รอการขนย้าย
.
.
เชื่อว่า ..นี่คือเหตุผลสำคัญ ที่ทำให้คุณวีระ สมความคิด
ติดคุกยาวอยู่ที่เรือนจำเปรย์ซอร์ กับคุณราตรี พิพัฒนาไพบูลย์
ก็พลอยติดร่างแหไปด้วย เขาไม่อยากให้คุณวีระ พ้นการจองจำมาได้
เพราะจะทำให้ผู้มีอำนาจในบ้านเมือง ไม่ว่าจะเป็นนายทหารใหญ่ หรือ
คนในรัฐบาลไทยทุกวันนี้ เขาจะเดือดร้อน ถูกสอบสวนเอาผิด จนอาจจะ
เป็นฝ่ายที่ถูกตัดสินติดคุก หรือประหารชีวิตก็เป็นได้…
.
.
.
.
.

.

.

.

.


.

“>

พาสำรวจปราสาทตาควาย โดยวีระ สมความคิด คลิป 1

.

.

..

“>

พาสำรวจปราสาทตาควาย โดยวีระ สมความคิด  คลิป 2

.

.
.
ขอบคุณทีมงาน FMTV fanclub จาก Facebook
http://www.facebook.com/thaifmtv
.
http://www.youtube.com/user/THAIFMTV
อัดและตัดคลิปนี้เผยแพร่
.
.

.

3 responses so far

Apr 26 2011


คลิปคุณวีระ สมความคิด พาสำรวจปราสาทตาควาย..+*

Filed under Uncategorized

.
.
.
คุณวีระ สมความคิด บุกป่าชายแดนไทย-กัมพูชา
พาสำรวจปราสาทตาควาย เมื่อเดือน กรกฏาคม 2553 ที่ผ่านมา
พบหลักฐานสำคัญ ที่ทางทหาร(ผู้มีผลประโยชน์ชายแดน)
ติดป้ายตลอดแนวป่า ว่าเป็นเขตอันตราย ให้ระวังกับระเบิด
เป็นป้ายหัวกระโหลกไขว้สีแดง
ซึ่งเบื้องหลังป้ายเหล่านั้น คุณวีระ ฯ ได้พบหลักฐานสำคัญคือ
ไม้พยุงต้นใหญ่ ๆ หลายต้น ที่ถูกตัดโค่นคาตอ รอการขนย้าย
.
.
เชื่อว่า ..นี่คือเหตุผลสำคัญ ที่ทำให้คุณวีระ สมความคิด
ติดคุกยาวอยู่ที่เรือนจำเปรย์ซอร์ กับคุณราตรี พิพัฒนาไพบูลย์
ก็พลอยติดร่างแหไปด้วย เขาไม่อยากให้คุณวีระ พ้นการจองจำมาได้
เพราะจะทำให้ผู้มีอำนาจในบ้านเมือง ไม่ว่าจะเป็นนายทหารใหญ่ หรือ
คนในรัฐบาลไทยทุกวันนี้ เขาจะเดือดร้อน ถูกสอบสวนเอาผิด จนอาจจะ
เป็นฝ่ายที่ถูกตัดสินติดคุก หรือประหารชีวิตก็เป็นได้…
.
.
.
.
.

(more…)

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.