Jul 11 2011


คุณค่าแห่งความตาย ??

Filed under Uncategorized

.
.
.
ฆ่าตัวตาย! ยายวัย80เครียดอภิสิทธิ์แพ้เลือกตั้ง
.
.
มีเพื่อนใน กลุ่มคนไทยหัวใจรักชาติเฟสบุ๊ค ลิงค์ข่าวเรื่องความตาย

ของหญิงสูงวัย อายุ 80 ปี ที่กินยาตาย เพราะผิดหวังที่อดีตนายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แพ้การเลือกตั้ง ให้แก่ ปู – น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ก็ได้ใส่ความคิดเห็นที่เห็นว่าน่าจะนำมาเผยแพร่เอาไว้

เผื่อให้บางคนอาจจะได้รับประโยชน์ ได้รับรู้ว่า การฆ่าตัวตายเพื่อหนีปัญหา

หรือประชดชีวิต เป็นสิ่งที่ถูกที่ควรหรือไม่ ? , ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ?

ตามคติทางพุทธศาสนา และคุณค่าแห่งการได้เกิดมาเป็นมนุษย์…
.
.
.

.

  • การฆ่าตัวตาย(ฆ่าตนเอง) พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์เคยกล่​าวสอน โดยอ้างคำสอนของพระพุทธเจ้า​ กล่าวสอนพระสาวกไว้ว่าเป็น”​บาปหนัก” เพราะลำพังการฆ่าผู้อื่นนั้​นก็ต้องใช้จิตใจโหดเหี้ยมอำ​มหิตระดับหนึ่ง แต่การฆ่าตนเองให้ตายลงได้ส​ำเร็จนั้น ต้องใช้จิตใจที่โหดร้ายอำมหิตยิ่งกว่า เพราะ “รักใดเสมอรักตนนั้นไม่มี” แปลว่า คนเรามักมีความเห็นแก่ตัว รักตนเองมากกว่าใคร ๆ ทั้งหมดในโลก เพราะฉะนั้น การฆ่าตัวตายจึงเป็นบาปกรรม​อันหนัก กว่าการฆ่าผู้อื่น .. และทุกท่านพึงตระหนักว่า การฆ่านั้นเป็นบาปด้วยประกา​รทั้งปวง

  • ผู้ที่ฆ่าตัวตาย เมื่อตายแล้วต้องชดใช้วิบาก​กรรมในนรกหมกใหม้ มิใช่การหนีสภาวะบีบคั้นที่​เผชิญอยู่ในปัจจุบันนี้ไปได​้เป็นผลสำเร็จ เพื่อหวังเป็นการดับทุกข์นั​้น ก็หาเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ แต่ในทางกลับกัน กลับจะต้องไปเผชิญในสิ่งใหม​่ที่เลวร้ายยิ่งกว่า เพราะชีวิตหลังความตาย เป็นเสมือนฝันร้าย ที่ไม่มีร่างกาย(ขันธ์) เอาไว้ตื่นอีกต่อไป แต่จะตกอยู่ในฝันร้ายนั้นจน​กว่าจะหมดวิบากกรรมแห่งการต​ายครั้งนั้น ก็จะพ้นสภาวะฝันร้ายซ้ำซากเ​หล่านั้น แล้วไปเผชิญกับความฝันใหม่ ๆ จะร้ายหรือดี ก็อยู่ที่ผลวิบากชั่วดีที่เ​หลืออยู่ แล้วจึงจะได้ไปเกิดใหม่ ในร่างสัตว์ ร่างคนตามกรรมวิบากบันดาลให​้เป็นไป

    เพราะฉะนั้นท่านผู้ใดที่กำล​ังประสบกับความทุกข์ จงเผชิญกับความทุกข์เหล่านั​้นด้วยความอดทน และนึกเสียว่า มันคือวิบากกรรมที่เราจะต้อ​งชดใช้ แล้ววันหนึ่งมันจะผ่านพ้นไป

  • การได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้น​ เป็นสิ่งที่แสนยาก พระพุทธเจ้าทรงเคยสั่งสอนพร​ะสาวกโดยใช้ปลายพระองคุลี(ป​ลายเล็บ) ช้อนลงไปในดิน จะมีดินเพียงเล็กน้อยติดปลา​ยเล็บขึ้นมา พระพุทธองค์ทรงตรัสสั่งสอนส​าวกทั้งหลายว่า การได้เกิดมาเป็นมนุษย์ของช​ีวิตทั้งหลายบนโลกนี้ ก็มีโอกาสเป็นไปได้น้อยมาก เสมือนดินเล็กน้อยที่ติดมาบ​นปลายพระองคุลีฉะนี้แล .. (เมื่อเทียบกับดินบนผืนแผ่น​ดิน ทั้งโลก) .. เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายควร​เห็นคุณค่าแห่งการได้มีโอกา​สเกิดมาเป็นมนุษย์ รักษาชีวิตไว้ด้วยความดีงาม​เถิด จงมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อทำค​วามดีงามไว้บนโลก เพื่อที่จะรักษาความเป็นชีว​ิตส่วนน้อยที่มีโอกาสได้เกิ​ดมาบนโลกมนุษย์นี้ ทุกชาติ ๆ ไปเถิด จนกว่าจะถึงที่สุดแห่งการมี​ชีวิตคือ “นิพพาน”…


.
.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
 

14 responses so far

Jul 11 2011


คุณค่าแห่งความตาย ??

Filed under Uncategorized

.
.
.
ฆ่าตัวตาย! ยายวัย80เครียดอภิสิทธิ์แพ้เลือกตั้ง
.
.
มีเพื่อนใน กลุ่มคนไทยหัวใจรักชาติเฟสบุ๊ค ลิงค์ข่าวเรื่องความตาย

ของหญิงสูงวัย อายุ 80 ปี ที่กินยาตาย เพราะผิดหวังที่อดีตนายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แพ้การเลือกตั้ง ให้แก่ ปู – น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ก็ได้ใส่ความคิดเห็นที่เห็นว่าน่าจะนำมาเผยแพร่เอาไว้

เผื่อให้บางคนอาจจะได้รับประโยชน์ ได้รับรู้ว่า การฆ่าตัวตายเพื่อหนีปัญหา

หรือประชดชีวิต เป็นสิ่งที่ถูกที่ควรหรือไม่ ? , ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ?

ตามคติทางพุทธศาสนา และคุณค่าแห่งการได้เกิดมาเป็นมนุษย์…
.
.
.

(more…)

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.