Nov 12 2008


.. คารวะแม่คงคา รักษาสิ่งแวดล้อม..+*

 

ประเพณีลอยกระทงที่บ้านชบา เรียกว่า ป๋าเวณี ยี่เป็ง

ยี่ – คือเดือน 2 (เหนือ) = เดือน 12 ของภาคกลาง

เป็ง – คือ เพ็ญ

ยี่เป็ง ก็คือ คืนวันเพ็ญเดือน 12 คือคืนวันลอยกระทงนั่นเอง…

 

 

คืนลอยกระทง สมัยชบาเป็นเด็ก เป็นคืนที่สวยงามน่ารื่นรมย์มาก

ที่บ้านสมัยนั้น ไม่มีไฟฟ้า ชาวบ้านทุกบ้านจะออกมาจุดผางประตี๊ป หรือประทีป

กันไว้ที่ประตูบ้าน หรือตามรั้ว ดูเป็นทิวประทีปไฟสวยงาม…

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

เสียงประทัดชัดดังสนั่นก้อง

ฟากฟ้าผ่อง พราวสวยด้วย โคมสวรรค์

เลื่อนลอยฟ่อง เป็นสาย ไหลตามกัน

มวลดาริกาเหล่านั้น ลอยจากดิน….

 

.. คนโลกเก่าสร้างดวงดาวประดับฟ้า

คนโลกใหม่แสวงหาสร้างทรัพย์สิน

จะสอยดาวจากเมฆา มาโรยริน

ไม่ยลยิน ลิ้มสุนทรีย์ มีหยาบชา…

 


…โลกกว้างใหญ่ ฟ้ายิ่งกว้าง ไกลกว่ายิ่ง

มนุษย์น้อย จ้อยจริง รู้เหวยหวา

อย่าเขื่องโข ทำโตใหญ่ ในโลกา

ถึงเวลา ล้วนกลาย ตายเป็นดิน…

 

…รักแม่พระธรณี นี้คือแม่

รักคงคา อุระแด ก่อนด่าวดิ้น

รักอัคคี อุ่นร่าง สร้างชีวิน

รักวาโย ก่อนสุดสิ้น ลมหายใจ

 

… เราล้วนเกิดแต่ดินทอ ก่อกำเนิด

แล้ว จิตเกิด จุติหนอ ก่อวิสัย

จากนั้น ไฟ ก็เข้าครอง กาย-หทัย

ลม โลมไล้ น้ำ ซ่านต่อ ก่อโลหิตัง

 

… ลอยกระทงจงคำนับไหว้ดินฟ้า

ให้กำเนิดตัวข้า อย่าโอหัง

ได้ทำดีสิ่งชอบ ระบอบดัง

เกลียดชิงชัง ปราบชั่วคด หมดแผ่นดิน

 

.. ด้วยกตัญญูรู้บุญคุณแห่งแม่

ดิน – น้ำ แล ไฟ – ลม ผสมสิ้น

จึงเป็นข้าฯ รับใช้โลก ตราบชีวิน

มิสุดสิ้นจวบสิ้นสุดพุทธกาล….

 

ชบาแดงสีเหลือง../22-11-2550 / 21.47 น.

 

 

โดย : ชบาอธิษฐาน..ลอยกระทง.. [ 2007-11-22 22:05

http://www.212cafe.com/boardvip/view.php?user=cm99&id=1257

กระทู้ เลิกลอยกระทงกันเถอะ.. / chaba

http://www.212cafe.com/boardvip/list3.php?user=cm99

 

 


 

 

 

 

 

 

สมัยก่อนเก่า วัฒนธรรมประเพณี แต่ละอย่างล้วนแทรกคุณค่าทาง

ภูมิปัญญา ช่วยให้จริยธรรมของคนแข็งแรง

แต่เมื่อปัจจุบันนี้ กระแสวัฒนธรรมทางตะวันตก มาแทรกแรง

คนไทยเดี๋ยวนี้จึงค่อนข้างจะมักง่าย เป็นนักบริโภคนิยม ไม่รักษา

บ้านเมืองและสิ่งแวดล้อมค่ะ…

 

ก่อนจะลอยกระทงลงริมท่า

อธิษฐานขอขมา ธาราไหล

แม่คงคา คุณยิ่งเหนือสิ่งใด

ที่ได้ใช้ชุบชีพ เจริญชนม์

เอื้ออาทร ทุกผู้ไม่เลือกหน้า

ล้วนจากใจแม่คงคา น่าฉงน

ชำระล้าง สำราญกายในทุกคน

ระลึกล้น ล้วนบุญ คุณธารา

ปวงข้าน้อย เหล่ามนุษย์ขอสุดน้อม

กราบกรยอมยอก้มกรานซบหน้า

บูชาเลิศล้ำพระคุณแม่คงคา

จะรักษาโลกผ่อนร้าย กลายร่มเย็น…

สิ่งที่เราจะแสดงกตัญญู ต่อพระแม่คงคา ก็ด้วยการรักษาสิ่งแวดล้อม

ให้สะอาด ใช้สิ่งของต่าง ๆ ในปริมาณน้อย ใช้สิ่งต่าง ๆ ให้เกิดคุณค่า

สูงสุด ให้แต่ละสิ่งไม่กลายเป็นขยะโดยเร็วนัก การนำขยะที่พอจะใช้ได้อยู่ มาใช้ซ้ำ

ก็เป็นหนึ่งในหลายวิธี ที่แสดงกตัญญู ต่อแม่คงคา

ไม่ทิ้งขยะ สิ่งสกปรก ลงในแม่น้ำลำคลอง เป็นวิธีเบื้องต้น ที่เราทำ

กันได้ง่าย ๆ ค่ะ…

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณภาพประกอบจากอินเตอร์เนต ..

 

ลำนำแผลเก่า – A-LUA

 

 

 

.. เชิญคลิกเลือกฟังรวมเพลงคืนจันทร์ วันลอยกระทง..+*

http://mblog.manager.co.th/oldsongs/th-37769/

http://mblog.manager.co.th/oldsongs/

 

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.