Nov 10 2009


ไม่มีเวลารออีกแล้ว..+*

.
.
.
.
 
ขอบคุณภาพจากเวปข่าว ASTVผู้จัดการ
 
http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9520000133759
.
.
.
 • ไทยหลงไทยหลับลี้     มานาน
 
หลงผิดศาสตร์งานการ   ว่าแก้ว
 
กิจบ้านกิจเมืองมาร      สิงสู่ โมหะแฮ
 
มาบัดนี้ตื่นแล้ว            ตื่นรู้ทันกล
.
.
.
.

.

  • .
   .

  • คนไทยวันนี้ตื่น      เพียงพอ
 
พอที่จักไม่รอ                  อีกแล้ว
 
ไทยตื่นจากโง่หงอ           งมเง่า
 
งงง่วงงกเงินแม้ว             สำนึกรู้กลคน
 
 

.
.

 • จะทนจะทู่ซี้         ไปไย
 
รวมผนึกทุกพลังใจ           เผด็จด้าว
 
การเมืองเศรษฐกิจไทย     แปรเลี่ยน ไปเลย
 
มุ่งนวัตกรรมก้าว              เสกสร้างสรรสวรรค์ 
 

.
.

 
 • นานวันที่ก่อแกล้ว   กลุ่มคน
 
ปลุกสำนึกไทยจน            ตื่นรู้
 
ช่วยกันพิสูจน์ผล              เห็นสัจ
 
ตีเหล็กร้อนรีบกู้               เกียรติบ้านเมืองไทย
 

.
.

 
 
 • โอกาสใดก็ไม่พร้อม  เทียมปาน
 
โอกาสนี้แหละกาล            ยิ่งแก้ว
 
เชิญร่วมเปลี่ยนไทยสาน     สืบประวัติ ไทยเทอญ
 
รอบ่ได้อีกแล้ว                 คลาดนี้คงเหลว
.
.
.

 
ประพันธ์โคลงบทนี้โดย.. สไมย์ จำปาแพง
๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒

.
.
.
.

คอลัมภ์ .. นัยปก..
โดย จริงจัง ตามพ่อ
.
.
.
 
 
 
โปรดทราบ!  ไม่มีเวลารออีกแล้ว……
 
โอสถทิพย์ ขนาดเอก : “เมื่อพ่อหลวงสุขสบาย กะเหรี่ยงยิ้มแย้ม มีกำลังใจ เมื่อพ่อหลวง
ไม่สบาย กะเหรี่ยงเมื่อยล้าหมดแรง อบอุ่นใดไม่เหมือนอบอุ่นอยู่กับพ่อหลวงของเรา
กะเหรี่ยงเกิดมาร่วมชาติกับพ่อหลวงไม่มีอะไรตอบแทนนอกจากขอเป็นคนดีของคนไทย” 
พระบรมราชินีนาถทรงอ่านจดหมายดังกล่าว  ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทั้ง ๒ พระองค์ทรงมีความปลื้มพระทัยในจดหมายดังกล่าว
 
 

.
.
.

เศรษฐกิจไม่พอเพียง.. รอไม่ได้อีกแล้ว!  : ธนาคารในสหรัฐอเมริกา ระดับท้องถิ่นและ
ภูมิภาคล้มไปแล้วกว่า ๑๐๖ แห่ง ในปี ๒๕๕๒ จากผลพวงของวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์
แถมโรคไข้หวัด ๒๐๐๙ ที่สหรัฐฯ มีผู้ติดหวัดนับล้านคน ตายแล้วพันกว่า คาดอาจทำให้
มีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้เป็น ๑ ใน ๕ ของโลก
.
.
.
 
 
อดีตนายกฯ ที่ไม่พอเพียง… รอไม่ได้เช่นกัน! : เสื้อแดงลั่นชุมนุมยืดเยื้อปลายเดือน
พ.ย. บีบรัฐบาลยุบสภาสิ้นปีก่อนที่ทรัพย์สิน ๗ หมื่นล้านจะอันตรธานหายไป
.
.
.
รัฐบาลไม่พอเพียง… ก็รอไม่ไหว! : ” สิ่งที่ประนีประนอมไม่ได้ คือการทุจริตคอร์รัปชั่น
หรือการที่จะไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีที่สุดสำหรับส่วนรวม ซึ่งถ้าถึงที่สุดแล้วในทางการเมืองไม่สามารถ
เดินต่อไปได้ ผมก็คิดว่าน่าจะยุบสภา… การเลือกตั้งครั้งหน้า พรรคประชาธิปัตย์ยังมีโอกาส
ที่จะได้รับชัยชนะ… ขณะนี้เริ่มนับถอยหลังชีวิตการเมืองแล้ว
(น่าจะถูกต้องเฉพาะที่ขีดเส้นใต้ – จากบางตอนของหนังสือ “อภิสิทธิ์คนเดิม บนเก้าอี้นายกฯ“)
.
.
.
 
 
คนคำนวณ มิสู้ฟ้าลิขิต  : ฟ้าคือสิ่งที่สูงส่งดีงาม ไทยมีพระประมุขที่เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม
มีพระอาริยสงฆ์สืบสานพระพุทธศาสนามายาวนานนับพันปี ใครที่คิดแผนร้ายต่อผ่นดิน
อันศักดิ์สิทธิ์กรรมที่ทรยศนี้ย่อมเป็นบาปมหามหันต์
.
.
.
 
 
รู้เขารู้เรา รบ ๑๐๐ ชนะทั้ง ๑๐๐  : พัฒนาการประชาธิปไตย ไม่มียุคไหนที่ประชาชนไทย
จะแกล้วกล้าตื่นรู้เท่ากับยุคนี้ และไม่มีเวลาจะรีรอได้อีกแล้ว ที่จะอุทิศพลีเพื่อชาติ – ศาสน์ –
กษัตริย์ ด้วยการปฏิบัติบูชาถือศีล ๕ ละอบายมุข (รู้เรา) มีความสุขกับวิถีชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง (รู้เรา) อย่างรู้จริงรู้แจ้ง จะได้ไม่อายแม้วที่ตั้งใจขอเป็นคนดีของคนไทย.. ◘
.
.

.
.


.
.
บทความจากหนังสือพิมพ์ เราคิดอะไร หน้าที่ ๑
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒๓๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
สำนักพิมพ์กลั่นแก่น ราคา ๒๕ บาท โทร. ๐-๒๗๓๓-๖๒๔๕ หรือ ๐๘-๑๒๕๓-๗๖๗๗

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.